Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Výstavy - Doma

Dernisáž výstavy Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka

 

 

Nadace Hollar zve na poslední setkání na výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v jedinečných prostorách Obecního domu!

Dernisáž s možností rezervace děl z výstavy se uskuteční ve středu 27. února v 18 hodin ve výstavě. Uteklo to zase o něco rychleji, proto přijďte využít poslední návštěvní den k nahlédnutí do grafického nebe...

26.02.2019


Transformer Milan Langer

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
15. 2. - 26. 5. 2019

Výstava a připravovaná monografie odhalí šíři tvůrčího záběru Milana Langera (1944 - 2017), dosud nedoceněné hvězdy a enfant terrible vizuálního umění zároveň. Setkáme se s jeho tvorbou od raných performancí konce šedesátých let, přes obrazové seriály, vizuální básně, akce až po videofilm Afterlife dokončený v listopadu 2017. Dlouho pro něj byly poznávacím znamením obrazy vytvořené prostřednictvím šablon a sítotisku, jež začal výrazněji používat až po příchodu do Hradce Králové v roce 1975. Později se vyjadřoval skrze fotoplátna, objekty, básně a hudbu. Nejvýrazněji se soustředil na pohyblivý obraz a kolektivními scénické performance vždy s důležitou vizuální a hudební složkou.
Historik a teoretik umění Jan Kříž oceňuje Langerův intelektuální koncept, který nevylučuje hru a je druhem kritického myšlení. Langer měl a má dosud velký vliv na hradeckou vizuální a hudební scénu, obklopoval se totiž mladými autory, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství zprvu pod hlavičkou Brutální Nikita a později jako Art Division Team Victory Nox.

19.02.2019


Výstava Josef Šíma - Jan Zrzavý v Galerii Mánes

 

 
Galerie Mánes, Praha
13. -  24. února 2019

Obrazy významných českých umělců Josefa Šímy a Jana Zrzavého budou od 13. do 24. února k vidění ve výstavní síni v pražském Mánesu. Většina děl se dosud v Česku veřejně nevystavovala a pochází z proslulých a většinou zahraničních sbírek, například ze sbírky galeristy a sběratele Paula Facchettiho, který Šímu dlouhou dobu zastupoval. Dále ze sbírky Šímových blízkých přátel básníka a kritika Jean Pierre Jouvea a básníka, spisovatele a dramatika Philippa Soupaulta. Z českých sbírek jsou zastoupeny obrazy od spisovatele a kritika Stanislava Šmatláka, spisovatelky Marty Železné - Davouze nebo spisovatelky Jarmily Glazarové. Výstava obsahuje i díla ze sbírky Jana Zrzavého...více: www.tyden.cz

19.02.2019


Národní galerie v Praze zve na GRAND OPENING 2019...

 


Grand Opening 2018
 
Národní galerie Praha, Veletržní palác
čtvrtek 28. 2. od 19 hodin

Srdečně zveme na zahájení nové výstavní sezony Národní galerie Praha...

19.02.2019


Bohumil Kubišta: Barevné vztahy

 

 
Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T.G. Masaryka 2
do 3. března 2019


Komorní výstava obrazů malíře, grafika a autora kritických a teoretických statí o výtvarném umění Bohumila Kubišty. Jedná se o kolekci 15 děl, která vznikla v rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Tématy jsou náměty z Itálie, kde Kubišta studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky z jednoroční vojenské služby v této oblasti, portréty a zátiší a nebude chybět ani velmi známý obraz Slunečnice.

19.02.2019


PAVEL HORA : kresba a grafika

 

 
Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1
19. 2. - 8. 3. 2019

Pavel Hora se věnuje grafice (převážně linorytu v kombinaci s materiálovým tiskem a suché jehle) a grafickému designu, od 1992 dosud je pedagogem na VOŠ a SPŠ grafická, od r. 2016 je členem Hollaru

12.02.2019


NOVÝ DIALOG / NEW DIALOGUE / VLADIMIR BOUDNIK

 

  “ Nový dialog “ video instalace

Projekt “ Nový dialog “ je video instalace, odkazující na práce Vladimíra Boudníka, které tak digitální formou posouvá do nové roviny dialog mezi divákem a původním odkazem Boudníkovy práce. Principy vizuální asociace a strukturální grafiky jsou zde prezentovány novými možnostmi a technologiemi.

Video projekce k výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v Obecním domě v Praze
04/27 únor 2019
Authorky: Nastasia Grigorieva, Mariia Reshetova

19.02.2019


DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ GRAFIKA ROKU 2018 A 24. CENA VL. BOUDNÍKA

 

 

Zveme na doprovodné programy k výstavě  GRAFIKA ROKU 2018 A 24. CENA VL. BOUDNÍKA

Obecní dům v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1
NE 10. 2. v 17.00Setkání slaureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou. Účast na setkání je zdarma kplatné vstupence.
PÁ15. 2. v15.00 Workshop -Autorská kniha / sešit v unikátním balení! Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, či poznámky. Workshopem budou provázetvýtvarnice ze studia POP -PAP.Dílna -dobrovolný příspěvek kplatné vstupence.Počet účastníků omezen, hlaste se prosím předem.
NE 17. 2. V 17.00Setkání a beseda s laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou a kurátorkou Vilmou Hubáčkovou.Účast na setkání jezdarma k platné vstupence...

19.02.2019


BLACK MILK, současná výtvarná ostravská scéna

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377
15. 2. - 15. 3. 2019

Výstava současné výtvarné ostravské scény:
Daniel Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, jiří Kuděla, Dagmar Lasotová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Marek Schovánek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivana Štenclová

12.02.2019


Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
9. 2.  - 12. 5. 2019

Příběh české avantgardy (Filla, Kubišta, Toyen, Teige, Lhoták, a další)

Ripellinův obdiv pro charakteristicky české setkání magické tradice a ostrého smyslu pro modernitu ve stylu a formální invenci se projevil nejen v jeho vnímání poezie, ale také výtvarného umění. Výstava narativní a zároveň lehce didaktickou formou podobně jako Ripellinova kniha představí souvislosti české literatury a umění první poloviny 20. století na příkladu díla osobností významných jmen, o nichž Ripellino pro své krajany psal.
Spolupořadatelé: Sapienza University v Římě – Ústav evropských, amerických a interkulturních studií a Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

12.02.2019


Nové výstavy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
8. února - 31. března 2019

PŘÍBĚHY STARÉ PERSIE. Současná íránská ilustrace...

FEMME FATALE. ČESKÉ UMĚLKYNĚ S PAŘÍŽSKOU ZKUŠENOSTÍ...
Komentovaná prohlídka - 20.2. od 17 hod -pozvánka

 

19.02.2019


PAVEL TRNKA : Hranice stínu

 

 
 Altán Klamovka, Praha 5
4. 2. - 2. 3. 2019

Výstava kreseb absolventa a pedagoga Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (obor Ilustrace a grafický design, Ateliér figurální kresby prof. ak. mal. Boris Jirků).

05.02.2019


MARIE FILIPPOVOVÁ : Příběhy velkých formátů - pozvánka na výstavu

 

05.02.2019


65 unikátů - Virtuální výstava

 

 
Památník národního písemnictví, Praha
od 18. 12. 2018

Výstava k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví

Sbírku Památníku národního písemnictví tvoří na 7 milionů sbírkových předmětů různého charakteru. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších v České republice. Jsou zde uložené rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy a řada dalších předmětů, a to  i osobní povahy. Z tohoto množství k 65. výročí založení instituce vybrali odborní pracovníci PNP ze sbírek 65 nejvýznamnějších dokumentů. Jedná se o výjimečné předměty a kulturní symboly, pod kterými jsou skryta jména jako Božena Němcová, Josef Váchal, Ludvík Vaculík nebo Václav Havel. Tento výběr zároveň představuje pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví. Díky virtuální výstavě 65 unikátů si můžete tyto předměty prohlédnout včetně jejich příběhu a dokumentace. Výstava je zpřístupněna na: http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

29.01.2019


Grafická dílna Františka Bílka

 

 
GHMP, Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany
od: 1. 5. 2018

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí dlouhodobá výstava grafik a jejich dřevěných štočků...

29.01.2019


RE:KONSTRUKCE – Patrik Hábl

 

 

 
Galerie Villa Pellé,  Pelléova 91/10, Praha 6
4. 2. - 5. 4. 2019
Patrik Hábl patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních pět let opakovaně pozornost v Česku, ale i Německu nebo Japonsku. Jeho dynamický asociativní rukopis vznikl jako syntéza postupů abstraktní malby a monotypu. To, kromě Háblova přirozeného smyslu pro experiment, do jisté míry odráží také jeho školení na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na grafice u Vladimíra Kokolii na AVU.
Patrik Hábl malbu vnímá jako osvobozené médium, subjektivní materii s univerzálním přesahem, ze které se skládá svět, a proto mu také nedělá problém do něj jejím prostřednictvím intervenovat.
Patrik Hábl pokračuje v monitorování možností malby prostřednictvím zacházení s obrazem a parametry jeho prožívání ze strany diváka také v galeriích. RE:KONSTRUKCE připravená pro Galerii Villa Pellé je nejen Háblovou největší pražskou samostatnou výstavou, ale především otevřeným projektem, který konfrontuje právě tradiční obraz a jeho zažité vnímání s Háblovými překvapivými instalacemi malbou. Jde při něm nejen o experimentální „rekonstrukci“ architektury v obraz, ale i proměnu divákova vědomí. Výstava zároveň představí výběr autorových nejvýznamnějších projektů z Česka i zahraničí, které naznačí způsob autorova výtvarného uvažování a vystaví kontext obrazové realizaci, která vznikne na místě.

29.01.2019


Čestmír Janošek

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
31. ledna - 24. února 2019

Výstava Čestmíra Janoška se zaměřuje na jedno desetiletí jeho tvorby, které vymezují dvě zásadní životní události.  Rok 1958 byl zlomovým momentem nejen pro něj, ale pro celou generaci českých výtvarných umělců. Po úspěšné prezentaci naší země na Expu 58 v Bruselu se do tvorby mnohých umělců vlil nový impuls obracející pozornost k abstrakci. Janoškova tvorba v letech 1958-62 vycházela z informelní gestické malby. V té době se také Janošek pustil do různých experimentů jako třeba do používání sazí či jiných přírodních materiálů. Tak vznikly například „sazovky“ nebo „mrazovky“ (jejichž techniku autor dodnes tají). Nemalý vliv mělo na Janoška i jeho přátelství s Vladimírem Boudníkem a též přátelské vztahy s umělci okruhu nonkonformních, neoficiálních výstav, tzv. Konfrontací (Janošek vystavoval v roce v roce 1960 na obou Konfrontacích).
V roce 1968 Čestmír Janošek emigroval do Německa a dostal se tak do zcela jiného uměleckého prostředí. Umění Západu bylo vzdálené existenciálně laděné Praze včetně její šmidrovsky chápané estetiky grotesknosti. Rok 1968 tak znamenal ukončení jedné etapy v jeho tvůrčím životě.

29.01.2019


Pozvánka n a výstavu: Jiří Altmann: kresba, malba a grafika

 

29.01.2019


VITÁLNÍ KOLAPS - Ivan Pinkava / Vojtěch Míča

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
26. 1. – 24. 3. 2019

Museum Kampa představuje výstavu fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Vojtěcha Míči. Oba autoři, Ivan Pinkava a Vojtěch Míča, patří ke zlomové generaci, která si zažila poslední fázi totality, její pád a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, že tato životní okolnost přispěla u obou k citlivému i střízlivému vztahu právě k otázce svobody a s ní spojené kulturní identity. Právě tyto momenty lze nacházet kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich díla...
více - Tisková zpráva:

29.01.2019


Prague stuckists

 

 
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
31. 1.  – 17. 3. 2019

Výtvarná skupina Prague Stuckists, kterou tvoří polovina umělců z Moravy a polovina z Čech (Robert Janás, Igor Grimmich, Lukáš Orlita, Marek Slavík, Tomáš Spevák, Jan Spěváček), se soustředí na klasickou malbu a fotografii. Ukazuje, že současné umění nemusí být jen konceptuální, ale může mu rozumět i obyčejný divák.
Prague Stuckists založil Robert Janás v roce 2004 původně jako pobočku mezinárodního stuckistického hnutí. Členové skupiny vystavovali u nás i v zahraničí (Velká Británie, USA, Německo, Japonsko). Výstava ve Slováckém Muzeu je nejrozsáhlejší výstavou skupiny od výstavy v Muzeu města Brna v roce 2016.

29.01.2019


Eva Sendlerová: grafika / kresby

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
 6. 2. - 3. 3. 2019

Výstava Evy Sendlerové je pořádána k jejímu životnímu jubileu. Proto se snaží postihnout alespoň v náznacích vývoj a charakteristické rysy její tvorby, která směřovala od malby hlavně ke kresbě a grafice, od figury ke krajině, k přírodnímu detailu, v jehož hranicích se najde místo i pro ptáka a květinu.
Umělci její generace krajinu jako žánr většinou opouštějí ve prospěch makrokosmu a mikrokosmu stále ohroženější přírody, Eva Sendlerová si vytváří krajinu svých představ, svých snů, své touhy, své tísně a znepokojení, krajinu ticha. Nejčastěji ji komponuje ze stromů, keřů, palouků a balvanů i skalních masivů.
Mnoho péče a trpělivosti věnuje svým kresbám, které nevnímá jako skicu pro definitivní realizaci v grafické technice. Její kresby, stejně jako grafické listy, jsou až neuvěřitelně propracovány – v perokresbách hustou sítí rovnoběžných čar, v grafice nejčastěji rydlem suché jehly nebo leptu. Nevím, jestli lze tuto propracovanost přičíst ženské trpělivosti nebo zkušenosti mravenčí práce restaurátorky, protože i restaurování, podobně jako užitá grafika včetně exlibris patří do jejího uměleckého profilu. Eva Sendlerová má ráda malé formáty, grafické listy tiskne v nízkých nákladech a grafiky i kresby postupem let vytvářejí cyklické řady, z nichž – z prostorových důvodů – představujeme pouze ukázky....

05.02.2019


Mikuláš Medek

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5
do 10. února 2019

Výstava z cyklu: Osobnosti

Výstava připomíná význam Medkova díla a jeho inspirativní kořeny. Neklade si nárok na rozsáhlou prezentaci, je koncipována jako analýza několika uzlových bodů, které utvářely charakter Medkova výtvarného jazyka. Dotkne se první etapy, kdy zkoumal vegetativní procesy, připomene úzkost, pocit osamělosti a ohrožení charakteristické pro surrealistické období. Stav tísně postupně narůstal, stala se všeobsáhlou, a proto Medek změnil výtvarnou strukturu obrazu. Tento přerod je ve výběru obrazů detailněji představen jako hlavní osa jeho uměleckého odkazu. Medek svěřil váhu výrazu barvě – základními tóny byly červená a modrá. I když člověk není na plátně zobrazen, všechno se odehrává skrze něho, je v procesu tvorby stále přítomen svým tělem, svou psychickou i citovou stránkou, celou svou bytostí. Medkovo poselství neskončilo dobou svého působení, v odcizeném světě je stále přítomné.

Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka

24. 1. 2019 - PhDr. Lenka Bydžovská, vedoucí oddělení 19.–21. století Ústavu dějin umění Akademie věd ČR - pozvánka

22.01.2019


Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na nové výstavy....

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272
26. 1. - 17. 3  2019

 


Tkáň.
Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie...

(obr.)


Josef Pokorný (1901–1944) - výtvarné návrhy pro užité umění...


Miroslav Vystrčil – Retrospektiva...

22.01.2019


Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969 - 2009

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
19. 1. - 24. 3. 2019

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, realizovaný v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa, který mapoval období od roku 1967 (Pražského jara) do roku 1972 (začátku normalizace) a reakci výtvarníků na toto dodnes zásadní období v dějinách Československa. Samostatný projekt věnovaný Janu Palachovi (a několika dílům dotýkající se i sebeupálení Jana Zajíce) není reprízou výstavy Anatomie skoku do prázdna, je jejím rozšířením, představí i díla, která reagovala na Palachovu a Zajícovu smrt v několikaletém odstupu. Tyto práce ukazují, že i když se snažila totalitní moc památku na Jana Palacha potlačit, tak ve vědomí společnosti zůstávala stále živá.
Kromě vlastních výtvarných děl bude výstava věnovat pozornost i dobové filmové a literární produkci (plakáty, obálky) a hudebním nahrávkám či mluvenému slovu.

21.01.2019


Tereza Říčanová, Obrazy světa

 

 
Museum Café, Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
do 30. 3. 2019

Po čtyřech letech téměř na den přesně se do galerijní kavárny vrací jeden z kmenových ilustrátorů nakladatelství Baobab Tereza Říčanová (1974). Absolventka ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP v Praze u prof. Jiřího Šalamouna tehdy roce 2014 chebské návštěvníky pozvala na palubu Noemovy archy, jejíž příběh doprovodila výpravnými celobarevnými ilustracemi a vydala ho jako velké obrazové album. Své skvělé vypravěčské nadání autorka nyní rozvíjí i v další ze svých knih Obrazy světa, která je zatím jejím nejrozsáhlejším knižním projektem. Výsledkem její tříleté práce a také neovladatelné touhy po malbě je čtrnáct bohatých obrazů - map zobrazujících prazákladní témata a prostředí lidské existence, která člověk odpradávna zabydloval svou fantazií i reálnými událostmi. Vesmír, les, město, hrady, ledové hory, moře... K obrazům je přiložen obsáhlý průvodce, v němž autorka detailně popisuje jednotlivé děje, postavy a výjevy. Člověk se tak díky nim noří do obrazů, jako by byl stržen vyprávěním dobrodružného příběhu.15.01.2019


Rostislav Vaněk: Extypo

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
do 2. února 2019

Až do 2. února je v Galerii Ladislava Sutnara k vidění unikátní výstava EXTYPO, která nabídne neobvyklý pohled na svobodnou tvůrčí práci Rostislava Vaňka, výrazné osobnosti českého grafického designu...


15.01.2019


TEREZA SMETANOVÁ : NETUŠENÁ MÍSTA

 

 
Dům umění v Opavě
18. 1. - 10. 3. 2019

Svou tvorbu v intimních prostorách oratoře představuje ostravská výtvarnice a pedagožka Tereza Smetanová...

15.01.2019


Jan Měřička: Neklid davu

 

 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
17. ledna - 21. dubna 2019


Jan Měřička, jeden z nejlepších umělců Liberecka a zároveň nejzajímavějších grafiků v Čechách, představí po dlouhé době svoji tvorbu v Liberci. Jeho monumentální tisky, většinou serigrafie, z posledních let si můžete prohlédnout na výstavě v podbazénové hale a grafickém kabinetu...

15.01.2019


Boris Jirků

 

 
 
Galerie U Radnice, Martínka Húsky 54, Tábor
30. ledna - 1. března 2019

Výstava známého malíře a ilustrátora, do širokého povědomí se autor dostal svými ilustracemi knih G. G. Márqueze nebo M. Bulgakova.
Pro autorovu tvorbu je typická expresivní barevnost, dynamická perspektiva a figurativní charakter. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých i zahraničních sbírkách.

15.01.2019


ELIŠKA STEJSKALOVÁ / ŠKODA, ŽE NEJSI VZHŮRU - RADOSLAV BIGOŠ / DON´T SAY ANYTHING ABOUT US

 

   
Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice
18. 1. - 31. 3. 2019

Alšovka hostuje v Galerii Mariánská
Alšova jihočeská galerie využívá nabídky krásně upravených prostor a prezentuje své sbírky i nové projekty také v Galerii Mariánská. Ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 18:00 hod. budou vernisáží slavnostně zahájeny dvě výstavy
Eliška Stejskalová / Škoda, že nejsi vzhůru a Radoslav Bigoš / Don´t say anything about us...

15.01.2019


DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

 

 
Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava
23. 1. – 24. 3. 2019

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí se záměrem vytvořit soubor středoevropského umění...

15.01.2019


Kristýna Erbenová - Moondust

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje - Experimentální prostor,  Barborská 51 - 53, Kutná Hora
do 3. 2.2019

Absolventka Tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Univerzity Palackého v Olomouci vychází ve své práci z čerstvě nabyté zkušenosti ze zahraničního pobytu v Austrálii, kde strávila více než rok....

15.01.2019


„Svět Adolfa Borna“

 

 
Galerie Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1
do 27.1. 2019

Práce z let 1965 - 2005

Výstava akvarelů, pastelů a grafických listů výtvarníka Adolfa Borna potvrzuje to, že lyrismus maleb, grafik a ilustrací Adolfa Borna je stejně jako jejich náměty a výtvarná podoba nezaměnitelný; kontrast světla a stínu, měkké objemy postav a hlavně Bornovy příběhy, které si našly oblibu v početné obci diváků.

 

15.01.2019


Ladislav Steininger - PF 2019

 

 
Zámek Bruntál
11. ledna - 6. dubna 2019

Kresba, grafika, malba, objekt...

08.01.2019


PŘÍBĚHY V GRAFICE

 

 
Spolkový dům Kutná Hora
11. 1. - 3. 2.  2019

Z tvorby členů ŠČUG Hollar.

Kurátorka výstavy:
Alena Laufrová
Vystavující autoři:
Mikoláš Axmann, Milan Bauer, Karel Beneš, Irena Bujárková, Hana Čápová, Karel Demel, Petr Fiala, Eduard Halberštát, Pavel Hora, Helena Horálková, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek, Zbyněk Hraba, Said Ismail, Jarmila Janůjová, Oldřich Jelen, Ditta Jiřičková, Jan Kocman, Ladislav Kuklík, Michaela Lesařová-Roubíčková, Vlasta Matoušová, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Jiří Samek, Eva Sendlerová, Pavel Sivko, Hana Storchová, Jan Šafránek, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová, Olga Vychodilová, Bohunka Waageová

www.kutnahora.cz

08.01.2019


Český tarot

 

 
DOX, Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
4. 1. - 17. 3. 2019

Archiv výtvarného umění a Dokumentační centrum českého hermetismu zvou na výstavu Český tarot...

04.01.2019


JUBILANTI HOLLARU 2019

 

   
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
9. 1.  -  3. 2. 2019

První výstava roku 2019 v Galerii HOLLAR...
Vystavující autoři: Petr Fiala, Ivo Křen, Berenika Ovčáčková, Dalibor Smutný, Barbara Šalamounová, Ladislav Sýkora, Ivana Lomová, Tomáš Hřivnáč, Miroslav Pošvic, Michal Novák, Ditta Jiřičková, Magdalena Vovsová, Renata Maesová, Jan Holoubek, Michaela Lesařová-Roubíčková, Josef Saska, Josef Mžyk, Olga Vychodilová, Karel Zeman, Zdeněk Strouhal, Daniela Benešová

Doprovodný program:
ST 23. 1. v 17 h - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY s kurátorkou Alenou Laufrovou a některými autory

08.01.2019


Štěpán Vrbický - Okno na stole

 

 
galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41, Brno
 9. 1. - 13. 2. 2019

Výstava kreseb
Čajová konev, hrnec, koš na prádlo, stůl, kamna – obrazy, o nichž neuvažujeme jako o něčem prchavém, věci, o kterých spíše neuvažujeme vůbec; jsou nám tak všední, že se stávají neviditelnými. Maximalizace tohoto domněle stabilního, přitom však minimalizovaného obrazového arzenálu všednosti je kontrastním protipohybem. V pojetí Štěpána Vrbického tento protipohyb nabývá až asketického vyznění. A to několikaměsíční pečlivou prací na každém nevelkém formátu obrazu, která nezhmotňuje ani tak tyto předměty, ale spíše náš čas, naši schopnost rozlišovat podstatné od méně podstatného.

04.01.2019


Lounské dědictví - Jaroslav Mařík a Otakar Mařík v Galerii města Loun (pozvánka na výstavu)

 

04.01.2019


Virtuální výstava 65 unikátů

 

 

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představuje 65 nejvýznamnějších dokumentů ze svého sbírkového depozitáře.

Virtuální výstava vznikla k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví. Rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy, ale i další předměty si můžete prohlédnout na:

 

21.12.2018


MIROSLAV HORNÍČEK - KOLÁŽE

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
28. listopad 2018  -  2. únor 2019

Ke stému výročí narození Miroslava Horníčka (10. listopadu 1918) představuje Pražská plynárenská v Galeri Smečky výběr z jeho koláží...

17.12.2018


Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na BIB 1967 – 2017

 

 
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6
14. 12. 2018 – 18. 1. 2019

Památník národního písemnictví závěrem roku 2018 představí tvorbu pěti českých a patnácti slovenských ilustrátorů, kteří získali na Bienále ilustrací Bratislava (BIB) v letech 1967 až 2017 ocenění Grand Prix a Zlaté jablko. Návštěvníkům bude představena pestrá škála ilustrací, které oslovily porotu ilustrátorské soutěže BIB. Ta si klade za cíl podporovat mezinárodní porozumění prostřednictvím dětských knih a umožnit nejmladší generaci přístup k literatuře vysoké umělecké i literární hodnoty

17.12.2018


Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

 

 
GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
 3. 12. 2017 - 23. 11. 2020

Již třetí rok běží se stálá expozice GASK „Stavy mysli / Za obrazem“, jedinečně koncipována sbírková prezentace, která v roce 2015 vyhrála prestižní národní cenu Gloria musaealis. Od začátku prosinceletošního roku se expozice představí v zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl bude expozice obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami a nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům. Půjde také o tzv. „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy jinak, než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu. Jde například o prostorovou instalaci či elektronická média, tvůrčí prostředky bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. Expozice „Stavy mysli“ se vyvíjí v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci jeho programu „GASK bez bariér“ LC GASK připraví pro inovovanou expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audio průvodce stálou expozicí a jezuitskou kolejí...více:

17.12.2018


Připomínáme: Exlibris z mezinárodní soutěže k 37. kongresu FISAE

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37
8. 12. 2018 – 11. 1. 2019

V městské galerii Týn nad Vltavou prezentujeme výběr exlibris, které byly zaslané do soutěže konané k 37. kongresu FISAE uspořádanému koncem tohoto léta v Praze. Soutěž uspořádal Spolek sběratelů a přátel exlibris, jehož 100. výročí jsme si připomněli již v rámci Vltavotýnského symposia drobné grafiky a letní výstavy...

04.01.2019


Monika Immrová: Území čtverce (reliéfy)

 

 
Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II, Praha 4 - Spořilov
13. prosince 2018 - 8. února 2019

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění zvou na padesátou pátou výstavu cyklu Setkávání...


14.12.2018


SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKÝCH 1907 - 1959 ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HODONÍNĚ*

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
15. 12. 2018 - 3. 2. 2019

Na závěr letošního roku připravila GVU představení výběru ze sbírek partnerské Galerie výtvarného umění v Hodoníně, jejíž historie i sbírky jsou neodmyslitelně spjaty se spolkem Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), který v Hodoníně působil v letech 1907 až 1959 a jehož posláním bylo moravské národní probuzení...

14.12.2018


Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
12. 12. 2018 - 24. 3. 2019


Výstava pořádaná jako specifický příspěvek k oslavám stého výročí vzniku Československa  představí české veřejnosti jednu z klíčových tendencí moderního a současného slovenského umění. Zaměří se na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění v horizontu posledních padesáti let na Slovensku, tedy od neoficiální scény 60. let 20. století až po legální výtvarnou platformu po roce 1989. Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců jako Cyril Blažo, Stano Filko, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Martin Kochan, Július Koller, Marek Kvetan, Ján Mančuška, Roman Ondák, Boris Ondreička, Monogramista T.D, Rudolf Sikora, Pavla Sceranková, Peter Rónai, Jaro Varga představí jednotlivé podoby konceptuálního výtvarného jazyka, jak jej v kontextu doby utvářela měnící se nová estetická kritéria se svými kódy...

 

14.12.2018


Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika

 

 
Galerie ART Chrudim
10. listopadu 2018 - 3. ledna 2019

U příležitosti nedožitých 90 let Vladimíra Komárka představuje Galerie Art 50 děl – obrazů, kreseb a grafik z autorova nejsilnějšího tvůrčího období 70.-90. let, pocházející ze soukromé sbírky jeho blízkého přítele.

27.11.2018


JAROSLAVA SEVEROVÁ : JMÉNO, ZNAK

 

 
Galerie Synagoga, Hranice
22. 11. 2018 - 13. 1. 2019

Grafické dílo Jaroslavy Severové bývá realizované většinou ve větších cyklech. Základní tvarový znak je buď dělen do menších částí, nebo pokrývá celou plochu papíru. Její díla se vyznačují velkorysostí pojetí, ať se to týká jednotlivého listu, nebo panoramatu celé série...

27.11.2018


Miroslav Horníček: Koláže

 

 
Západočeská galerie v Plzni. přednáškový sál Pražská 13
16. 11.  - 30. 12. 2018

Koláže jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírek majitelů, sběratelů odkazu Miroslava Horníčka. Jedná se asi o 25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby.
Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.

 

27.11.2018


Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890

 

 
Západočeská galerie v Plzni,výstavní síň Masné krámy
10. 10. 2018 - 27. 1. 2019

Záměrem výstavy je představit hlavní centra krajinářského školení, která měla vliv na zobrazování přírody a naturalistických motivů...

27.11.2018


GHMP zahájila tři nové výstavy...

 


Dílo R. Štětiny
 
Galerie hl. m. Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ulice 2, Praha 1
od 21. 11. 2018

ÉNTOMOS: Hulačová – Keresztes – Janoušek
Výstava představí dvě mladé sochařky, vycházející středoevropské hvězdy, českou umělkyni Annu Hulačovou (*1984) a její maďarskou vrstevnici Zsófii Keresztes (*1985). Obě navazují na surrealistické tendence, které vyvrcholily ve 30. letech 20. století. Proto si zvolily jako „hosta“ Františka Janouška (1890–1943), významného českého surrealistu.

PŘEDMLUVA: Roman Štětina
Roman Štětina je multimediálním umělcem, pedagogem na pražské AVU a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2014. Autor umně splétá motivy, texty, zvuky i předměty vypůjčené z různých kontextů do složitých struktur podobných tkaným textiliím, které v jeho videích a instalacích pak nabývají nové významy a tvary. Dílo Předmluva je vizuální inscenací zvuku, respektive rozhlasového vysílání, vytvořenou přímo pro hudební sál Colloredo-Mansfeldského paláce.


START UP: Marie Tučková
Marie Tučková (nar. 1994) je absolventkou bakalářského studia katedry fotografie na Umprum a držitelkou ocenění EXIT 2017.
www.ghmp.cz

27.11.2018


Zdeněk Sýkora, Výběr z grafického díla z let 1964-2011

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
26. října 2018 – 27. ledna 2019

Trvalá inspirace krajinou a potřeba vést dialog výtvarného umění s přírodní vědou položily základ jedinečné vizuální senzibilitě umění Zdeňka Sýkory (1920–2011). V rámci výstavy je představen reprezentativní výběr z autorova grafického díla, které bylo vždy pevně spjato s jeho stěžejní malířskou činností. Médium grafiky poskytlo umělci prostor pro reflexi realizovaných malířských konceptů, umožnilo mu experimentovat a hledat nové vizuální podoby obrazů. Vystavený soubor grafických listů zahrnuje obě vrcholná období Sýkorovy tvorby, založená na zcela odlišných principech. Rané grafické práce, Struktury, vznikaly po roce 1964 nejprve technikou linořezu, později jako serigrafie (sítotisky), a byly založeny na kombinatorice obrazového prvku v definované struktuře. Linie, grafické práce z pozdějších let, byly tištěny pouze technikou sítotisku a hlavním principem jejich tvorby se stala náhodnost. Odlišné postupy při tvorbě grafik umožňovaly umělci nezávazně zkoumat v malbě zpracovávaná témata a experimentovat s nimi.

20.11.2018


Josef Lada jak ho neznáte

 

 
Regionální muzeum, Veigertovský dům, Karlovo nám. 8, Kolín
16. 11. 2018 – 10. 2. 2019

Regionální muzeum v Kolíně ve spolupráci s Národním muzeem, Památníkem národního písemnictví a Studiem Barandov a. s. srdečně zvou na výstavu Josef Lada jak ho neznáte, jež představí tohoto oblíbeného autora v jiných souvislostech, než bylo doposud běžné.  Josef Lada byl známý spisovatel, malíř, ilustrátor a mimo to i proslulý karikaturista a divadelní výtvarník. Vedle toho je jeho výtvarné a literární dílo nerozlučně spjato s českým animovaným filmem, hranými pohádkami, které rozpohybovávají Ladovy hrdiny dodnes.
Návštěvníci se tak mohou těšit na původní kostýmy z pohádky Hrátky s čertem zapůjčené Filmovými ateliéry Barrandov Studio a.s. či na videoprojekci zapomenuté animované pohádky Čert a Káča, kde byl Lada výtvarníkem. Vystaveny budou oblíbené ilustrace Ladových hrdinů, které se staly předlohou pro ploškovou animaci. Pozornost přitáhnou i humorné karikatury a satiry či návrhy divadelních scén a kostýmů. Instalace výstavy bude oživena interaktivními prvky, stylizovanými filmovými kulisami a rekvizitami, které přiblíží ladovský svět malým návštěvníkům.

20.11.2018


XXIV. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha1
28. 11.  - 23. 12. 2018

Sdružení českých umělců grafiků Hollar zve na poslední výstavu tohoto roku...

Doprovodný program:

ST 12. 12. 2018, 15-18 h - IV. GRAFICKÝ TRH v Galerii Hollar | grafické listy z archivu autorů | z ruky do ruky | ceny smluvní

27.11.2018


Transformace geometrie / Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha

 

 
Galerie hl. města Prahy, Městská knihovna, 2. patro, Praha 1
28. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy Transformace geometrie představuje na profilu dvou významných soukromých sbírek – Sammlung Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha – mimořádná díla významných českých i zahraničních umělců, která vycházejí z reduktivních geometrických, respektive strukturálních konceptů. Poprvé v tomto rozsahu zprostředkovává divákům vzájemný dialog dvou sběratelských strategií v rámci stejného tématu, který zároveň vytváří zajímavý prostor pro uvažování o jejich spojitostech a naopak rozdílnostech.
Berlínský sběratel Siegfried Grauwinkel buduje svou sbírku již přes třicet let. Z původně širšího konceptu se postupně přeorientoval na konkrétní umění a geometrické formy obecně, které v současnosti rozšiřuje o příklady fundamentální a radikální malby. Také dlouhodobě budovaná sbírka českého sběratele Miroslava Velfla měla původně širší záběr; v posledních letech se však sběratel zcela soustředil na konstruktivistické tendence českého i zahraničního umění období od šedesátých let dvacátého století až do počátku nového tisíciletí...www.ghmp.cz


20.11.2018


Náchodský výtvarný podzim - 35. ročník přehlídky umění regionu - pozvánka

 

20.11.2018


Wenceslaus Hollar Bohemus - řeč jehly a rydla

 

 
Památník národního písemnictví, Praha

Virtuální výstava jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připomínající 410. výročí od  narození a 340 let od úmrtí Václava Hollara. Představena bude kolekce rytin z fondů Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, mezi kterými se nachází široký okruh témat. Například s náměty městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí a map. V neposlední řadě jsou součástí sbírky také grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy a kostýmní tvorba. Výstava se připojí k akcím „ROKU GRAFIKY“, který vyhlásil SČUG HOLLAR k příležitosti stoletého výročí od založení spolku. Výstava je zpřístupněna na:

13.11.2018


Nejkrásnější české knihy roku 2017

 

 
Moravská galerie, Pražákův palác, Brno
15. 11. 2018 - 31. 1. 2019

Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2017 představuje oceněné knihy v již 53. ročníku stejnojmenné soutěže...

13.11.2018


Michal Škapa – Babylon

 

 
GALERIE VILLA PELLÉ, PELLÉOVA 10 / PRAHA 6
21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Babylon je dosud největší samostatná výstava Michala Škapy. Po dvou předchozích sólovkách, kde bylo akcentováno zaujetí písmem a kódováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí – komplexní a detailní kompozice vytvořené kolážovým stylem...

13.11.2018


ZLOMOVÉ OSMIČKY

 

 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ, Havlíčkovo nám. 18
26. 10. – 9. 12. 2018

Výstava představuje aktuální tvorbu několika současných komiksových autorů reflektující zlomové události československých dějin – léta 1918, 1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou....

13.11.2018


Jaroslav Valečka - „Tichá cesta do tmy“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
14. 11. - 9. 12. 2018

Zveme na zahájení výstavy „Tichá cesta do tmy“ Jaroslava Valečky, zakládajícího člena česko-slovenské skupiny Central Europe Stuckists....

Komentovaná prohlídka výstavy:
v úterý 27. listopadu 2018 v 16 30 hodin za přítomnosti autora a kurátorky výstavy Vlasty Čihákové Noshiro

27.11.2018


Karel Jaromír Erben... a život lidský jako sen!

 

 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
7. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava Karel Jaromír Erben...a život lidský jako sen! s podtitulem Bojte se lidí, ne přízraků! se řadí k tématickému cyklu, ve kterém krajská galerie pokračuje...

06.11.2018


GENERÁL PELLÉ a čeští umělci ve Velké válce

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
do 11. 11. 2018

K oslavám výročí založení republiky se Galerie Villa Pellé připojuje mimořádnou výstavou věnovanou generálu Maurici Josephu Césarovi Pellému. Osobnosti spojené s dějinami mladého Československa, jejíhož jména je galerie hrdým nositelem. Generál Pellé měl vedle vojenských a diplomatických služeb velký podíl i na kulturním životě a byl také vynikající kreslíř. Na výstavě s názvem „Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce“ jsou k vidění Pelléovy kresby krajin a architektury či jeho bravurně pojaté karikatury. Návštěvníci se však mohou těšit i na díla významných českých autorů, kteří byli přímými účastníky První světové války ze sbírek Vojenského historického ústavu – Františka Kupky, Josefa Váchala, Emila Filly, Otty Gutfreunda a dalších.

06.11.2018


VELVET LAND

 

 
Art & Event Gallery Černá labuť, Praha 1
25. 10. – 25. 11. 2018

V rámci výstavy Velvet Land představuje významná berlínská galerie Deschler, která nedávno oslavila 20 let svého trvání, v Art & Event Galerii Černá Labuť díla Holgera Bära, Jaye Marka Johnsona, Jörna Grothkoppa, Mariano Rinaldi Goñi a Tonyho Conwaye.

Výstava předkládá pět různých přístupů současného umění ke klasickým tématům: krajina, akty a portréty, které odráží a kriticky reflektují vnitřní svět člověka skrze vzrůstající digitalizaci. Digitální obrazy, ať už na monitorech počítačů či na obrazovkách Smartphone telefonů, zaujímají stále větší prostor v každodenním vnímání našeho okolí a v přibývající míře utvářejí zvyky diváků a ovlivňují kulturně podmíněné horizonty vnímání. Nutně se tím mění i náš pohled na krajinu/akty/portréty, jejichž představa byla v umění již vždy silně kulturně podmíněna...více:

06.11.2018


Hza Bažant: Vlasy – Oči – Smrt

 

 
Jatka78, Pražská tržnice, haly č. 7 a 8, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
6. listopadu - 16. prosince 2018

Název instalace Hza Bažant: Vlasy – Oči – Smrt vychází ze tří pohádek Karla Jaromíra Erbena, které uvozují ohledávání forem reality, které autora bezprostředně obklopují a jimž se snaží porozumět. Tentokrát je v dlouhodobém procesu zkoumaným médiem světlo a stín. Noční ulice, kde žhavý bod svářečky rozehrává gigantické divadlo na průčelí domů. Stíny větví na podlaze dětského pokoje za větrné noci. Světla reflektorů projíždějícího auta na stropě, když se snažím usnout. Erbenovy pohádky. Loutky. Umělé chlupy. Igelit. Jakou to má všechno souvislost? Proč to vůbec dělám? Děje se to vůbec?
U příležitosti vernisáže dne 5. 11. proběhl křest monografie, kterou vydalo v edici ZOOOM nakladatelství Analphabet Books.
Výstava vyvrcholí 1. prosince stínovým představením pod názvem ERBEN: VLASY.

06.11.2018


Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek očima fotografů v roce 1967

 

 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
6. 11. 2018 - 3. 2. 2019

Výstava portrétů významných spisovatelů Pražského jara a předního českého fotografa Josefa Sudka vytvořené německo-francouzskou fotografkou Gisèle Freund a německým fotografem Timmem Rautertem při jejich pobytu v roce 1967 v Praze... více:

06.11.2018


LEGENDY Gr2

 

 
Novoměstská radnice, Galerie ve věži, Praha 2
7. — 29. 11. 2018

Výstava 32 umělců z Kokoliova ateliéru Grafika 2 pražské AVU, včetně Šárky Trčkové (†2015). K výstavě je uvedena obsáhlá monografie Šárky Trčkové, které je celý projekt věnován...

 

06.11.2018


ONDŘEJ MICHÁLEK : NOVÁ ÚTOČIŠTĚ

 

 
Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary
9. 11. 2018  - 6. 1. 2019

Autor se věnuje volné grafické tvorbě a grafickému designu úspěšně od 70. let 20. století, kdy absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Za svá osobitá i technicky vyprecizovaná grafická díla se dočkal řady mezinárodních i tuzemských ocenění...

06.11.2018


František Hudeček (1909–1990) v kresbě a grafice 40. letech 20. století

 

 
Národní galerie, Grafické kabinety, Veletržní palác 2. patro, Praha 7
2. 10. 2018 - 6. 1. 2019

Ve 40. letech Hudečkova tvorba prošla proměnou od přejímání vzorů k vlastnímu originálnímu řešení, které bylo spojeno s iniciačním nočním zážitkem, kdy objevil jedinečný námět, nočního chodce. Byla to evokace z meditativního a vzrušujícího nočního bloudění pražskými ulicemi. Předcházely mu kresby snových představ, vzpomínek, metafyzických pomníků...

30.10.2018


Boris Jirků : Ilustrace a grafika

 

 
Galerie Ve Věži,  Mělník
12. 11. 2018 - 6. 1. 2019

Výstava akademického malíře prof. Borise Jirků představí výběr z jeho rozsáhlé výtvarné tvorby.
Součástí kolekce budou autorské bibliofilie a grafiky doplněné desítkou ex libris. Vše se týká knih, ilustrací a cesty k nim – hledání ideálního způsobu vyjádření ke každé konkrétní knize – vybrané realizované knihy budou součástí výstavy.

28. 11. v 17.30 - Komentovaná prohlídka s autorem výstavy

Během výstavy budou v dětském koutku připraveny pracovní listy se spirografem. Tato výtvarná pomůcka je zábavná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tvoří se s ní zajímavé geometrické obrazy za pomoci různě tvarovaných ozubených kol.
V mělnické knihovně bude připravena výstavka autorových nejznámějších knih. Vstup volný

06.11.2018


Květy 2018 – stoletý příběh

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
5.11. ‑ 30.11.2018

VELIKÁ ČESKÁ VÝSTAVA PORCELÁNU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH UMĚLCŮ

Ke stému výročí založení republiky vytvořilo 26 renomovaných výtvarníků více než 100 kusů porcelánových originálů s jednotnou tematikou spojenou s historií, tradicí a specifikami České republiky. Expozici doplní autorské obrazy, kresby, sochy, grafické listy a jiné originály jednotlivých autorů.

Vystavující:
Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opocenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištek, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokác, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý

30.10.2018


PELÍŠEK František / Pelichek Francis 1896-1937, kresby, návrhy, obrazy

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům
2. listopadu - 31. 12. 2018

František Pelíšek rodák z Kutné Hory, absolvent UMPRUM u prof. Kysely, byl český malíř a grafik, který svůj talent plně rozvinul až po emigraci do Brazílie, kam odešel v roce 1920. O   dva roky později se dokonce stal řádným profesorem malby na Institutu Belas Artes v Portu Alegre.

30.10.2018


Dana Puchnarová - Šedesát let výtvarné práce

 

 
Galerie Navrátil, Vítkova 15, Praha 8
5. 11. - 14. 12. 2018

Souborná výstava Dany Puchnarové, malířky, grafičky, ilustrátorky, výtvarné pedagožky a publicistky, členky Spolku olomouckých výtvarníků a SČUG Hollar.

30.10.2018


Václav Johanus / Originály a grafika

 

 
Galerie Hrozen, České Budějovice
30. října - 30. listopadu 2018

Výtvarné dílo Václava Johanuse je ve své grafické symbolické formě i obsahu stručné, a dobře čitelné. V. Johanus své kresby rýsuje v přesné lince, tím je také charakteristický, a tato přesnost není nahodilá. Autor v ní z přírody či z viděného námětu nebo z prožité zkušenosti generuje to nejpodstatnější a nejvýmluvnější pro vyjádření zobrazovaného motivu, snaží se jít myšlenkově až na dřeň samé podstaty předmětu zbaveného všech zbytečností, a opět lineární stylizací či redukcí zpětně zobrazený motiv podle momentálního nápadu či inspirace měnit..( z textu výtvarného teoretika Jana Paula)...

30.10.2018


EDUARD OVČÁČEK : STRUKTURY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
31. 10. -  25. 11. 2018

Výstava konaná k 85. narozeninám umělce prezentuje jeho grafické práce vytvořené v šedesátých letech minulého století. Jeho strukturání grafické listy přibližují tvůrčí atmosféru a osobitou reflexi oné doby, kdy "abstraktní umění" bylo v Evropě součástí progresivní tvorby...

Kurátor výstavy: Richard Drury
 

30.10.2018


Zbyněk Janáček: Přetisky | Overprints

 

 
Galerie ZaZa, Sokolská třída 1758/4, Ostrava
do 9. 11. 2018

Zveme na výstavu Zbyňka Janáčka, významného českého grafika, laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2013, kterou získal za svůj tvůrčí přínos v tomto uměleckém oboru...

23.10.2018


František Kupka a práce pro první republiku

 

 
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
6. 10.  2018 – 27. 1. 2019

Expozice představuje jeden z důležitých, nicméně v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů – jeho zapojení do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky...

16.10.2018


DOBRÝCH STO

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
26. 10. - 9. 12. 2018

DOBRÝCH STO“ aneb sto pozitivních událostí z uplynulých sta let československých dějin očima současných studentů oboru digitální ilustrace Fakulty umění a designu.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vědoma si své specializace na ilustraci připravila ke stému výročí republiky výstavní projekt ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zdejšího oboru digitální ilustrace budou na této výstavě prezentovat dle vlastního výběru své pojetí výročí jako představení pozitivních událostí, skutků, činů, vynálezů, výkonů z každého jednotlivého roku. Studenti se záměrně vyhnuli zobrazení velkých dějinných událostí a soustředili se na každodennost československého člověka, na společenské, kulturní, přírodní, technické či sportovní události, které jednotlivce často zasáhly intenzivněji, než velké dějiny. Výstava bude realizována na ploše dvou výstavních sálů a její součástí bude edukační samoobslužný list a pro objednané skupiny z řad základní a středních škol edukační program.

23.10.2018


Emila Medková

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám.8, Praha 1
18. 10. -  27. 11. 2018

Průřez tvorbou jedné z nejzajímavěších českých fotografek představí její fotografie od čtyřicátých do osmdesátých let...

16.10.2018


Monika Immrová

 

 
Galerie Závodný, Husova 3, Mikulov
18. října - 1. prosince 2018

Zveme na výstavu sochařky Moniky Immrové, která v Galerii Závodný představí soubor velkoformátových betonových reliéfů, senzitivních sádrových plastik a prostorových objektů.  Vernisáž za přítomnosti autorky se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 v 18.00.

 

16.10.2018


Situace sítotisku

 

 
Výstavní síň Sokolská 26, Moravská Ostrava
11. 10.- 23. 11. 2018

Výstava Situace sítotisku (Mezinárodní serigrafické sympózium Ostrava 2013-2018, International Serigraphy Symposium Ostrava 2013-2018/ISSO/, Výstavní síň Sokolská 26 Ostrava) je kurátorským výběrem (Z. Janáček, M. Sibinský, M. Weber), kterým se poprvé, po řadě zahraničních výstav (Slovensko, Polsko), představuje v prostorách významné ostravské galerijní instituce konvolut prací vzniklých v uplynulých pěti letech na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění v Ostravě....

 

16.10.2018


Jan Smetana - Práce na papíře

 


Jan Smetana, Krajina s červenou zemí, 1944
 
GASK - galerie Středočeského kraje Kutná Hora
do 28. 10. 2018

Výstava Jana Smetany představuje menší soubor autorovy grafiky a kresby ze sbírek GASK a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Zatímco Smetanova grafika je vymezena obdobím jeho působení ve Skupině 42 a civilistně poetickým viděním „světa, v němž žijeme“, kresba jej celoživotně provázela paralelně s malířskou tvorbou. Výstava připomene v nevelkém, avšak reprezentativním výběru, grafickou tvorbu 40. let. Pro diváka pak překvapivý kontrast vytvoří několik „pozdních“ kreseb, které přestože úzce souvisí s umělcovou malbou, nebyly studiemi k obrazům v pravém slova smyslu. Jan Smetana je ukládal ve svém ateliéru a za svého života je nikdy nevystavil.

09.10.2018


Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

 

 
Moravská galerie Brno, Místodržitelský palác
25. října 2018 - 24. února 2019

Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky - drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou...

25.10.2018


Galerie Týn nad Vltavou zve na doprovodné programy k výstavě Eduarda Ovčáčka...

 

09.10.2018


Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
10. října 2018 – 27. ledna 2019

Tématu středoevropské plenérové krajinomalby v prostoru rakousko-uherské monarchie v letech 1860–1890 dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Tato výstava je jedním z prvních pokusů zmapovat tvorbu malířů, kteří se pohybovali mezi dunajskou monarchií a soudobými centry výtvarného umění...

 

09.10.2018


„Kde domov můj“

 

 
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké 232
11. října 2018 – 31. prosince 2018

Výstavní projekt „Kde domov můj - SČUG Hollar k stému výročí republiky" přípravilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Rabasova galerie Rakovník. Cílem projektu je získat pohled na fenomén domova, jak jej chápou a ztvárňují ve své tvorbě současní umělci, grafici, členové SČUG Hollar...

09.10.2018


Giambattista Tiepolo a synové

 

 
Národní galerie, Schwarzenberský palác, Praha 1
4. 10. 2018 -  6. 1 2019

Další z Grafických kabinetů NG je věnován průřezu grafickým dílem G. Tiepola a jeho synů, kteří navázali na tvorbu svého slavného otce...

02.10.2018


Zdeněk Šplíchal | Vědomí (ne)skutečnosti

 

 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24
do 14. 10. 2018

Výstava v OGV v Jihlavě představuje tvorbu Zdeňa Šplíchala v širokém spektru technik, v průběhu několika desetiletí...

02.10.2018


Jaromíra Němcová: START-STOP

 

 
Topičův salon, Národní 9. Praha 1
4. 9. - 3. 10. 2018

Výstava Jaroslavy Němcové zahrnuje vedle trojrozměrných prací a obrazů i autorčina grafická díla....

02.10.2018


Rok 1918 a umění v Plzni

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
7. 9. – 4. 11. 2018

Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938

Vznik Československa představoval pro regionální umělecký život silný podnět. V Plzni, významném průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím opožděným a provinciálním, vzniká řada výtvarných spolků, které měly napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři a publikum stali rovnocennou složkou moderní kultury samostatné republiky.
Výstava v Západočeské galerii připravená ke 100. výročí vzniku samostatného Československa představuje řadu zajímavých exponátů. V první části výstavy je ukázáno, jak se v díle plzeňských umělců projevila přímá zkušenost první světové války. Autenticky ji odráží dokumenty z ruky předních plzeňských umělců meziválečné doby, kteří strávili několik let na frontě: ilustrovaný válečný deník Bohumila Krse a ilustrované autorské knihy Josefa Hodka. V plzeňském prostředí vznikla i díla, která na válku reagovala alegorií, např. rozměrný obraz Triumfátor Josefa Mandla, představitele novoromantického symbolismu.
V dalších částech výstavy se mohou návštěvníci seznámit s pracemi významných plzeňských umělců (Josef Skupa, František Pořický aj.) i s kulturní atmosférou plzeňského meziválečného života, k níž patřil důraz na pedagogiku a tvůrčí možnosti jedince, knižní kulturu i erotické radosti. Vystaveny jsou zde mj. tři erotické zpěvníky, které vydal Josef Hodek a jejichž vtipné a peprné texty, sesbírané na venkově v okolí Plzně, doprovodil výmluvnými kresbami...
více: www.zpc-galerie.cz

 

 

02.10.2018


George Grosz (?): Cirkus (Výstava jednoho obrazu)

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě - Kabinet kresby, grafiky a fotografie  
27. 9. – 11. 11. 2018

Obraz s tradovaným názvem Cirkus a s nepotvrzeným autorstvím světově proslulého výtvarníka Georga Grosze (1893–1959) je od roku 1983 součástí sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Náchodě.
Malba, pokud by se potvrdilo Groszovo autorství, by patřila k nejcennějším artefaktům 20. století v domácích státních sbírkách, ale dílo klade stále mnoho otázek nejen ohledně původce, ale také námětu i osudů díla samotného.
Výstava se pokusí především odhalit některé možné vazby na námět dramatu Franze Wedekinda i slavný expresionistický filmy Georga Wilhelma Pabsta Pandořina skřínka (1929) a zároveň i poodhalit možná autorský okruh tohoto obrazu vynikajícího skvělým malířským zpracováním. (Kurátor výstavy: David Chaloupka)

02.10.2018


JAROSLAVA SEVEROVÁ | Znovu od začátku: PROSTOR, SVĚTLO, ZNAK - pozvánka na komentovanou prohlídku

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
3.10. -  28. 10. 2018

Výstava Jaroslavy Severové představuje rozsáhlou sérii digitálních tisků z let 2017 - 2018, v nichž je patrná autorčina snaha připomenout, že pochopení obrazu generovaného počítačem nelze redukovat jen na jeho formální stránku...

Doprovodný program:
ČT 25. 10. 2018 v 17 h - komentovaná prohlídka výstavy s autorkou, ukázka tisku


16.10.2018


Libor Beránek: Příběhy - pozvánka na výstavu

 

02.10.2018


Jan Rýz - Hravé cykly / Playful Cycles - pozvánka na komentovanou prohlídku

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
26. 9. - 14. 10. 2018

Zveme na zahájení výstavy Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016), pořádanou v retrospektivním výběru, v úterý 25. září 2018 v 18 hodin za přítomnosti umělcovy rodiny. Výstava potrvá do 14. října 2018. Těšíme se na Vaši účast,
Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční
ve středu 10. 10. 2018 v 16.30 hod.

Hello, we would like to invite you to the opening of the exhibition Playful Cycles - Jan Rýz (1946-2016), held in a retrospective selection, on Tuesday 25th September 2018 at 6 pm, in the presence of the artist´s family. The exhibition will last until October 14, 2018. We look forward to your participation,

09.10.2018


Černá země? Mýtus a realita

 

 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava Černá země? Mýtus a realita přestaví prvorepublikové umění z let 1918 až 1938, které vzniklo v ostravském regionu, nebo jím bylo inspirované. K vidění bude tvorba známých, neznámých i zapomenutých umělců...

25.09.2018


Eduard Ovčáček / KÓDY & PROSTOROVÉ FORMY

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37
27. 9. – 28. 10. 2018

Zveme na výstavu v Týně nad Vltavou, která bude věnována Eduardu Ovčáčkovi, klíčové osobnosti české výtvarné scény 2. poloviny 20. století. Výstava představí převážně velkoformátové obrazy a objekty z posledních deseti let autorova tvůrčího období...

25.09.2018


JAN ANTONÍN VENUTO A JEHO DÍLO

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
8. 9. - 21. 10. 2018


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila ve spolupráci s Rakouskou národní knihovnou výstavu pod názvem „Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století“, která poprvé v České republice představuje uměleckou tvorbu duchovního, malíře a sběratele Jana Venuta (1746 - 1833)...

25.09.2018


Mikoláš Axmann - Sítnice

 

 
Galerie Františka Drtikola, Příbram
7. 9. - 14. 10. 2018

Výstava nazvaná Sítnice prezentuje autorovu novější tvorbu, kterou ovšem spojuje s pracemi staršími i pracemi z nejrůznějších tematických okruhů v jeden celek...( z textu Ivana Neumanna)...

25.09.2018


NAŠE KOLÁŽE

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
5. září - 
prodlouženo do 16. listopadu 2018

Výstava koláží ze sbírky Pražské plynárenské, a. s., bude zaměřena v historickém průřezu na tu část kolekce, která různými způsoby komentuje realitu doby. Na zdech i v prostoru Galerie Smečky ve významové kompozici, propojeny s texty, naleznete díla, jak zakladatelů české koláže, jako byli Toyen, Jindřich Štyrský...

23.10.2018


Pozvánka na výstavu FRAUENPOWER...

 

04.09.2018


MLADÁ GRAFIKA : DUŠAN KÁLLAY A JEHO ŽÁCI

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
5. 9. - 30. 9. 2018

Výstava "Dušan Kállay a jeho žáci" pokračuje ve výstavním cyklu "Mladá grafika" zaměřených na studenty uměleckých vysokých škol Cílem výstavy je představení mladých, začínajících autorů-studentů z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě v konfrontaci s díly jejich pedagoga...

04.09.2018


FUTURE READY - výstava diplomantů AVU

 

 
Kampus Hybernská,  Hybernská 4, Praha 1
5. 9. – 27. 9. 2018
20 místností  / 20 diplomantů AVU / 20 hostů

Diplomanty představující svou tvorbu na výstavě nespojuje žádné společné téma, médium ani jednotný přístup k umělecké tvorbě. Přesto je jedna věc spojuje: a totiž životní pozice, ve které se právě nyní nachází....

04.09.2018


Jiří Sopko: Dveře, komín, moře

 

 
Galerie Dům, Klášterní 1, Broumov
19/8/2018 — 30/9/2018

Výstava nazvaná DVEŘE, KOMÍN, MOŘE… představuje výběr z malířského díla Jiřího Sopka z let 2012–2016. Navazuje na dvě poslední Sopkovy samostatné prezentace, v bruselském Prague House (2017) a v Galerii Města Tábor (2018)...

14.08.2018


EXLIBRIS V SOUČASNÉM SVĚTĚ

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábž. 6, Praha 1
15. 8 - 2. 9. 2018

Výstava je pořádána u příležitosti 100letého výročí vzniku Spolku běratelů a přátel exlibris...

Doprovodný program výstavy:
PÁ 31. 8. 2018 od 14:00 - komentovaná prohlídka s kurátorem pro veřejnost a hosty kongresu FISAE, ocenění 3 výtvarníků z výstavy věcnou cenou od SSPE
PÁ 31. 8. 2018 od 15.00 - grafický trh exlibris a drobné grafiky, z rukou autorů

14.08.2018


Zveme na výstavu: Michal Machat: kresba / plastika

 

24.07.2018


Hommage à Peter Vajda

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
21. července – 30. září 2018

Museum Kampa představuje výstavu Hommage à Peter Vajda, která je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény.
Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 60.–80. let 20. století, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat. Sbírka Prvej slovenskej investičnej skupiny pod vedením jejího zakladatele a ředitele Petra Vajdy a kurátorky Zuzany Bartošové je slovenským ekvivalentem sbírky Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období a zaměřené na umění české a středoevropské scény většinou spojené s neoficiální scénou. Peter Vajda se při koncipování sbírky projevil nejenom jako mecenáš s citem pro umění, ale zejména reagoval na potřebu žít v kulturním a demokratickém prostředí. Právě prostřednictvím podpory umělců, kteří byli dlouhá léta mimo „oficiální“ kulturu, a zpřístupňováním jejich umění veřejnosti, chtěl takovéhoto prostředí dosáhnout....
www.museumkampa.cz


24.07.2018


Fragmenty

 

 
Galerie Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1
11. 7. 2018 - 30. 8. 2018

Alén Diviš (1900–1956); Vladimír Boudník (1924–1968); Jan Švankmajer (1934); Krištof Kintera (1973); Patrik Hábl (1975)

Výstava FRAGMENTY představuje útržky z tvorby vybraných představitelů české výtvarné scény, kteří svým nezaměnitelným pojetím výrazně zasáhli do umělecké atmosféry své doby, přičemž každý z nich vycházel z odlišného inspirativního rámce. Motivy, které bychom mohli artikulovat prostřednictvím titulního pojmu „fragmenty“, je možné spatřit také ve způsobu, s jakým tito umělci přistupují ke zpracování zlomků objektivního světa či vlastních, subjektivních zážitků a duševních pohnutek. Výrazným konfrontačním momentem této výstavy může také být volba různých výtvarných médií, která pro své záměry autoři použili.

17.07.2018


Alfons Mucha: Slovanská epopej

 

 
Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
19. 7. 2018 - 13. 1. 2019

Galerie hl. m. Prahy zpřístupní veřejnosti po dvouleté přestávce dílo Alfonse Muchy Slovanská epopej...

 

 

17.07.2018


Zveme na nové výstavy Slováckého muzea...

 

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti


BERGMAN 100 – výstava plakátů k filmům legendárního švédského režiséra...
29. července - 9. září 2018

František Chrástek. Fragmenty. In / Out – výstava fotografií...
Friedrich Wilhelm Murnau – výstava soukromých fotografií...

26. července -  9. září 2018

 

17.07.2018


JARMILA JANŮJOVÁ : VRSTVENÍ A UKLÁDÁNÍ

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6,  Praha 1
18. 7. - 12. 8. 2018

Galerie Hollar zve na autorskou výstavu členky SČUG Hollar grafičky Jarmily Janůjové.

Doprovodný program:

ČT 9. 8. 2018 v 17 h – Hudební podvečer, setkání s autorkou, Přemyslem Rutem a Markétou Potužákovou...

17.07.2018


Tomáš Ruller: PERFORM-MADE – Udržitelné záblesky

 

 
GHMP, Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1
27. 6. – 14. 10. 2018

Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného projektu s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část.
Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji představit tvorbu akčního umělce a tvůrce videoartu Tomáše Rullera. První brněnská část výstavy ukázala dosavadní tvorbu autora v rozmezí od roku 1974 do současnosti s těžištěm v oblasti akčního umění a jeho reprezentace formou statického obrazu, objektu, instalace a textu. Aktuální pražská část se specifickou výstavní a vizuální koncepcí představuje částečně shodný segment Rullerova díla odlišným prismatem zdůrazňujícím element času; zaměřuje se tedy zejména na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu. Výstava chce integrovat dvě základní polohy Rullerovy práce: na jedné straně originální událost (performance) v autentickém časoprostorovém kontextu, na druhé straně pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem coby živým materiálem pro nové a stále aktualizované dílo a jeho zkoumání nových forem remediace, rekontextualizace a reprezentace.
 

 

03.07.2018


Patrik Hábl - Střílny

 

 
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6
26. 6. – 30. 9. 2018

Ve svém projektu Střílny Patrik Hábl vychází z místa, které je často spojováno s bitvou na Bílé hoře. Tyto střílny, jejichž původní stavební účel měl funkci obranné palby do blízkého okolí, zároveň chránily i své obránce. Kónická architektura střílny má i svůj nezamýšlený estetický, filozofický a symbolický rozměr průhledu do jiného prostoru.

Projekt Patrika Hábla vychází především z funkce střílny určené pro boj – střílna směřuje do krajiny a tudíž dává příležitost zraňovat své okolí. Může být spojována s červenou barvou krve – nadčasového symbolu útoku, boje i života. Autor zvolenou formou akcentuje barevné prolínání červené, černé a bílé barvy a zároveň do střílen vkládá obrazy, jež jsou oním pohledem do dalšího prostoru. Projekt Střílny má tak mnoho dalších přesahů a konotací, které souvisejí s historickými událostmi širšího významu, ať již se jedná o války nebo další souvislosti spojené s veřejným násilím, které neodmyslitelně provázejí dějiny lidstva do současnosti. (Zdeněk Freisleben, kurátor výstavy)

03.07.2018


Mikoláš Axmann: Planetárium

 

 
Galerie VEDNEVNOCI, Národní 36, Hodonín
23. 6. - 1. 9. 2018

Výstava Mikoláše Axmanna (* 1955), vedoucího atelieru Ilustrace a grafiky FDU LS v Plzni
Výběr litografií z otevřeného souboru Planetárium přináší pohled přes rameno kamenorytce, otisk soustředěně zpracovávané plochy zbroušené a nazrněné vápenné břidlice.
Kresba kompozic, zaměřených na postupné odkrývání temnoty ve prospěch světla, vzniká rytím linií a bodů ocelovými nástroji. Hloubka reliéfu nepřesáhne jeden milimetr, i tak má rytec prach na stole a v nose. Proto je dobré mít v pracovně vedle dobrého osvětlení a tepla také lehce kyselý nápoj. Vápenec je povahy zásadité, snoubí se dobře například s veltlínským. Otiskování kreseb na papír se odehrává v klikotoči typu Krause, dosti pomalu a pracně. Tomu odpovídá i velmi omezený náklad – tedy celkový počet tisků. V ideálním případě dokáže takový tisk kamenorytiny vyzářit více světla, než kolik přijal. Je to následek vzpomínky na jiskru veltlínu.

03.07.2018


Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu

 

 
Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary
30. 6.  — 23. 9. 2018

Kamil Lhoták (1912–1990) se jako člen Skupiny 42 inspiroval městem a technicistními prvky městské krajiny. Krajinná zátiší, svět sportu či počátky moderní civilizace se staly námětem jeho rozjímavých, humorných i emotivních příběhů. Žánrové propojení se světem kinematografie nastalo při spolupráci na filmu Dědeček automobil – fotografie a dokumenty z filmu budou součástí výstavy připravené ve spolupráci se Spolkem přátel Kamila Lhotáka a Barrandov Studiem.
Obr.: Kamil Lhoták - Zelené Irsko, 1965, litografie barevná, papír

03.07.2018


Michal Tomek: „Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
3. 7 – 29. 7. 2018

Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je např. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

www.galeriekritiku.cz


03.07.2018


5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek galerie v klíčových letech české historie 20. století

 

 
Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov
8. 7.  — 7. 10. 2018

Výstava prezentuje umělecká díla na papíře, která vznikla v klíčových letech české historie. Představeno bude čtyřicet autorů, z každého významného letopočtu české historie (1918, 1938, 1948, 1968 a 1988) osm výtvarníků. Cílem výstavy je představit rozmanitá umělecká díla - krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy z běžného života - která v těchto klíčových a velmi dramatických chvílích vznikala.

Obr. vlevo: Alén Diviš - Madona s děckem, 1948, uhel na papíře


03.07.2018


Art Safari 33: NEBEPEKLO

 

 
Galerie BUBEC, Tělovýchovná 748, Praha 5
16.-17.6.2018

Tradiční přehlídka Art Safari v uměleckém studiu BUBEC je již potřetí koncipována jako tematická výstava a kulturně-komunitní akce. Po výstavách na téma vztahu umění a kutilství a tematice jídla v současném umění se nyní částečně přesouváme do spirituálnější roviny – základního sakrálního duálního konceptu nebe a pekla, ale obecněji i k hlubší polaritě protikladných principů dobra a zla.

Česká společnost bývá charakterizována jako velmi sekularizovaná, ale existují i protiproudy, vyplývající z hlubších potřeb zakotvení, hledání smyslu existence i mimo tradiční a lokální církve. Většina náboženských proudů pracuje s koncepty základního dobra a zla, které bývají propojovány s božskými substancemi, a také s různými pojetími pohybu duše po skončení fyzického života.

Zúčastnění umělci: Angel&Devil, Mikoláš Axmann, Alena Beldová, Beatrice Dandová, Jiří David, Eva Fajčíková, Patrik Hábl, Jiří Kobr, Martin Kocourek, Maud Kotasová, Andrea Králová, Matouš Lipus, Micl, David Moješčík, Martin Mulač, Ondřej Oliva, Martin Pertl, Míla Preslová, Filip Sabol, Martin Salajka, Klára Sedlo, Miloš Šejn, Ondřej Vyhnánek, Olga Ziȩbińska.

12.06.2018


Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
20. června – 16. září 2018

Rok 1968 je nejen rokem kulminace tzv. obrodného procesu v československé společnosti, ale zároveň také vyvrcholením emancipace československého umění, které se začalo sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Výstava Anatomie skoku do prázdna je soustředěna na léta 1966 až 1973. V pěti částech ukazuje změny, jimiž Československo prošlo v několika krátkých letech – od společnosti, která se začínala chovat jako občanské společenství západního typu, přes společnost šokovanou absurdní invazí vojsk Varšavské smlouvy a o pět měsíců smrtí Jana Palacha až po společnost rezignovaně přijímající normalizační restrikce. Výstava představuje více než 140 děl, jejichž vznik přímo souvisí s událostmi této doby nebo jsou podvědomou reakcí na situaci v Československu. K vidění jsou díla Jiřího Koláře, Zbyška Siona, sester Válových, Karla Nepraše, Václava Boštíka, Jana Koblasy, Mikuláše Medka či Olbrama Zoubka.
Výstava se koná ve spolupráci s Museem Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových
.

18.06.2018


Kroměřížské návraty malíře a grafika Josefa Ruzszeláka - pozvánka na výstavu

 

18.06.2018


OBJEKT - OBRAZ - OTISK

 

 
Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40, Plzeň
27. 6. - 29. 7. 2018

Unie výtvarných umělců Plzeň zve na výstavu:

OBJEKT - OBRAZ - OTISK
Petr Johanus - Pavel Mutinský - Berenika Ovčáčková

18.06.2018


Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky

 

 
GHMP, Městská knihovna, Praha 1
 27. 6. - 14. 10. 2018

Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného výstavního projektu s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část. Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji představit tvorbu akčního umělce a tvůrce videoartu Tomáše Rullera. První brněnská část výstavy ukázala dosavadní tvorbu autora v rozmezí od roku 1974 do současnosti s těžištěm v oblasti akčního umění a jeho reprezentace formou statického obrazu, objektu, instalace a textu. Aktuální pražská část se specifickou výstavní a vizuální koncepcí představí částečně shodný segment Rullerova díla odlišným prismatem zdůrazňujícím element času; zaměří se tedy zejména na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu. Výstava chce integrovat dvě základní polohy Rullerovy práce: na jedné straně originální událost (performance) v autentickém časoprostorovém kontextu, na druhé straně pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem coby živým materiálem pro nové a stále aktualizované dílo a jeho zkoumání nových forem remediace, rekontextualizace a re-prezentace uměleckého díla.

18.06.2018


Ludmila Jandová v dialogu s Xenií Hoffmeisterovou - Mezi nebem a zemí

 

 
White Gallery, Osík 220
17. 6. - 28. 10. 2018

Pro letní výstavní sezonu 2018 White Gallery připravuje ve spolupráci s Museem Montanelli výstavu Ludmila Jandová, Mezi nebem a zemí - Between heaven and earth. Výstavou rozvíjí stejnojmenný projekt, který se uskutečnil v Museu Montanelli 10/2017- 02/2018.  Obě akce jsou směřovány se sérií paralerních výstav k připomínce nedožitých 80 let od autorčina narození (1938) a 10 let od jejího úmrtí (2008). White Gallery výstavou kontinuálně navazuje na postupnou popularizaci díla Ludmily Jandové, jejíž rozsáhle celoživotní dílo WG spravuje. Stejně tak jako v MuMo, tak i ve WG je kurátorkou výstavy Dadja Altenburg-Kohl. Pomocí jednotlivých tvůrčích cyklů autorky se svou koncepcí výstavy pokouší alespoň o částečný náhled do tvorby této výjimečné malířky a ženy...více:

18.06.2018


Karel Hlaváček: Prostibolo duše

 

 
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8
13. 6. - 21. 9. 2018

Památník národního písemnictví společně s Městskou částí Praha 8 připravil ke 120. výročí úmrtí básníka Karla Hlaváčka výstavu s názvem Prostibolo duše. Výstava přinese obsáhlý vhled do básníkovy tvorby i osobního života. V prostorách Libeňského zámku budou vystaveny reprodukce Hlaváčkova výtvarného fondu, ukázky rukopisů i umělcovy osobní věci, které budou k vidění vůbec poprvé. Prezentovaná díla tohoto výrazného dekadentního básníka pocházejí ze sbírky Památníku národního písemnictví.

12.06.2018


Tváří v tvář / tête-à-tête

 

 
Galerie Hollar, Smetanbovo nábř. 6, Praha 1
20. 6.  - 15. 7. 2018

„Zajímavější než duše lidí jsou jejich tváře.“
Ladislav Klíma

Vystavující umělci:
Martin Mulač, Pavel Piekar, Marek Škubal

Doprovodný program:
25. 6. v 19 h – Literární večer – čtení Jitky Bret Srbové, Simony Martínkové Rackové a Oliny Stehlíkové. Večer uvede Josef Straka
27. 6. v 17 h –
Komentovaná prohlídka s autory výstavy...

18.06.2018


Adelá Součková: Time's Weather / Počasí času

 

 
Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8
13. 6. — 22. 7. 2018

Adéla Součková pracuje s primárními gesty, proto je jejím médiem kresba  která dává prostor nejednoznačnosti, ale i přímočarosti...

12.06.2018


Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu

 

 
Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
8. června 2018 – 9. září 2018

Museum Kampa připravilo výstavu malíře, grafika a básníka Rudolfa Němce (1936 – 2015), která se zaměřuje především na Němcovu tvorbu z období 60. – 80. let, respektive do roku 1989.
Těžištěm výstavy jsou Němcovy antropometrické malby na pomezí psychofyzické akce, které vznikaly otiskem lidského těla – vlastního i umělcových přátel – do emailové vrstvy na plátně, po kterých navazovaly od 70. let obrazy pracující se šablonami, vyrobenými i nalezenými, a technologií stříkání barvy nejdříve fixírkou, poté pistolí a spreji.
Jelikož s fenoménem tělesnosti úzce souvisí i Němcovy happeningy, často konané s Eugenem Brikciusem v souvislosti s činností Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, jíž byl členem, představí výstava i Němcovy kresebné záznamy stínů kolemjdoucích lidí, akci Kuklení (1970), kdy umělec balil do igelitu sebe i své přátele, nebo Pronikání II (1971) spočívající v aktu vtlačení obličeje a rukou do napjaté pružné látky.

12.06.2018


Dana Sahánková: Setnout strom, pokácet les

 

 
Galerie  50°47’55.9”N 14°57’22. 6” E,  Kostel v Andělské Hoře u Chrastavy
10. 6. - 29. 7. 2018

Dana Sahánková (1984) se od začátku svého studia na AVU soustavně věnuje kresbě s přesahy k objektu. Se svou tvorbou se zařadila mezi výrazné autorky nejmladší, tzv. nulté generace, pro kterou médium kresby aktualizovala.

12.06.2018


Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice

 

 
Galerie U Prstenu, Jilská 449/14, Praha 1
14. 6. - 1. 9. 2018

Repríza výstavy Dany Puchnarové v GASKu, která se konala k autorčiným 80. narozeninám.
Výstavu připravil Richard Drury...více:

 

12.06.2018


14. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2018

 

  Jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl (14. 6. - 7. 7. 2018) doprovodí přehlídka výtvarného umění - pozvánka na výstavy:

05.06.2018


František Kupka / Člověk a Země

 

 
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou
10. 6. – 7. 10. 2018

Výstava představí soubor 106 fascinujících černobílých kreseb a maleb tuší, které jsou nepochybně Kupkovou nejrozsáhlejší ilustrační prací. Malby vznikly jako doprovod monumentální publikace Člověk a Země od francouzského geografa a teoretika anarchismu Eliséa Recluse, a zachycují různé fáze vývoje společnosti a jejích kultur. Tato kolekce je kongeniálním svědectvím, oslavou i obžalobou historie lidstva a hlubokou, nekompromisní sondou do dějin i současnosti tehdejšího světa.

05.06.2018


Zbyněk Linhart a Jonáš Czesaný: "Mezi / Between"

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
5. 6. - 1. 7. 2018

Výstava obrazů s názvem „Mezi“ má u obou umělců dvojí význam – jednak zobrazování komorního (portrét, zátiší) v protikladu k monumentálnímu (architektura). A také jako blíže neurčený prostor, vymezovaný dialogem, situací a věcností. Koncept výstavy pojímají oba malíři jako konfrontaci dvou možných přístupů, vypovídajících o konkrétním a obecném, ale i o společném a kontrastním v jejich práci.

 


 

05.06.2018


Galerie hl. m. Prahy zve na výstavu Santiago Calatrava / Art & Architecture...

 

05.06.2018


Lenka Falušiová / Jan Maštera / Jan Uldrych: Vizuální mytologie / Let them Eat Chaos (Kate Tempest)

 

 
Oblastní galerie Vysočiny / Galerie Alternativa, Komenského 10, Jihlava
7. 6. - 26. 8. 2018

Magie představuje ritualizovanou reprezentaci emoce, která je užitečná ne proto, že zprostředkuje katarzi, ale pro sebe sama. Je podmíněna vírou, založena na mystériu a staví na psychologické přesvědčivosti. Je-li smyslem uměleckého díla to, aby zůstala emoce koncentrovaná a nenaplněná, pak následuje principy magie - nereprezentuje, ale manifestuje.

05.06.2018


Jan Hísek: Svatojánské kvítí / Midsummer Flowers

 

   
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
29. 5. - 28. 6. 2018

Nová samostatná výstava jednoho z nejpozoruhodnějších českých umělců Jana Híska (1965) volně navazuje na projekt Želvokruh, který v pražské Galerii Havelka proběhl před šesti lety. Poprvé prezentovaný úzký výběr černobílých maleb a kreseb z posledních měsíců v sobě spojuje osobní mytologii, intuitivní magii obrazového prostoru, pohanské tradice s křesťanskými prvky a motiv kopretiny, který na Hískových pracích spontánně vykvetl. Jinotajná svatojánská výstava, která symbolicky rámuje letní slunovrat.
Kurátor: Radek Wohlmuth
Pozvánka:

05.06.2018


Chinese Characters Poster in the Czech Republic

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
31. 5. - 23. 6. 2018

Na výstavě bude prezentována kolekce stovky plakátů od 80 designerů ze tří čínských oblastí - Pekingu, Macaa a Tchaj-wanu....Více - tisková zpráva:

29.05.2018


Výstavy Miloslava Mouchy...

 

       

Galerie U Betlémské kaple, Praha

Miloslav Moucha: Píseň písní, Bereshit...

Knihkupectví K-A-V-K-A, Praha

Miloslav Moucha: Práce na papíře...

29.05.2018


HOLLAR 100+1

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
31. 5. -  19. srpna 2018

 Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Výstava je reprízou výstavy Hollar dnes, která se v minulém roce uskutečnila v Obecním domě v Praze...

29.05.2018


Václav Magid: Záliv a jeskyně

 

 
Altán Klamovka, Praha 5
23. 5. - 16. 6. 2018

Tvorba Václava Magida balancuje na hraně umělecké praxe se silným teoretickým a kurátorským podtextem. Na výstavu do Galerie Altán Klamovka byl vyzván na základě jeho tvorby, která vychází z kreslířským a malířských technik uchopených postkonceptuálními tvůrčími postupy, ale také s ohledem na jeho teoretickou činnost...

22.05.2018


Vojtěch Kovářík: Armagedon

 

 
Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41, Brno
23. 5.  — 27. 6. 2018

OFF/FORMAT je malá nezávislá galerie. Zaměřuje se na prezentaci mladých především českých umělců a je otevřena uměleckému vyjádření různých obsahů a médií. Cílem galerie je iniciovat nová setkání a podporovat inovativní pohledy v oblasti vizuální kultury.
Aktuální výstava představí díla grafika Vojtěcha Kováříka, laureáta Ceny Vladimíra Boudníka r. 2007.

22.05.2018


Josef Sudek: Topografie sutin

 

 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
22. 5. – 19. 8. 2018

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války...

22.05.2018


Výstavy v Národní galerii..

 

 

NG, Palác Kinských - 16. 5. - 2.0 9. 2018
Jiří Kolář: Úšklebek století...
(obr.)

NG, Veletržní palác - do 15. 7. 2018

Konec zlatých časů...

NG, Veletržní palác - do 23. 9. 2018
Koudelka: De-creazione...

22.05.2018


MARIE FILIPPOVOVÁ : V NEJISTOTĚ / AT SEA

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
23. 5. - 17. 6. 2018

Autorská výstava Marie Filippovové, české malířky a grafičky, členky SČUG Hollar a Umělecké besedy...

Doprovodný program:
ST 6. 6. 2018 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy Lucií Šiklovou a autorkou


22.05.2018


Pohledy do palety / česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy

 

 
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou
20. 5. - 7. 10. 2018

Na výstavě budou představeny různorodé podoby naší krajinomalby a její vývoj od doznívajících pozdně barokních tradic na počátku 19. století až po 40. léta 20. století. Instalace prezentuje vysokou uměleckou kvalitu českých krajinářských škol jako významných autonomních, výrazově specifických součástí evropského výtvarného dědictví a kulturních hodnot vůbec. Výstava je připravována ve spolupráci s Nadací Kooperativy.

15.05.2018


PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
25. 5. - 26. 8. 2018

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami...
více:

22.05.2018


TOMÁŠ TICHÝ - Vlnění

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, kabinet kresby, grafiky a fotografie, Smiřických 272
10. 5. – 17. 6. 2018

Výstava z z cyklu Umělci do 40 let

Malíř a restaurátor Tomáš Tichý říká k náchodské výstavě: „ …Prvním impulsem k mému poslednímu cyklu obrazů byla fotka na Facebooku mé kamarádky, žijící v Austrálii. Je zachycena, jak leze ve větvích deštného pralesa. Nahradil jsem stromovou strukturu vymyšlenou architekturou z dřevotřískových desek. Dřevotřísku v obrazech používám k vizualizaci datových toků, které nás obklopuji, a ve kterých se (rádi) ztrácíme. Představuje současně chaos a pořádek, stejně jako složitost dnešního světa: zdá se, že chaos může někdy mít svůj vlastní skrytý řád a kde vidíme pořádek, často převládá chaos…“

 

15.05.2018


Aleš Svoboda – Program art

 

 
Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary
11. 5. — 24. 6. 2018

Člen Klubu konkretistů a SČUG Hollar, výtvarník a pedagog Aleš Svoboda využívá již od roku 1979 při své tvorbě počítač. Výstava bude prezentovat tematiku struktury, variability, pohybu a procesu výhradně z jeho cyklů počítačového generativního umění.

08.05.2018


Galerie Villa Pellé otevírá výstavu autora Mikulášových patálií Jeana-Jacquese Sempého

 

08.05.2018


Marek Škubal - Nelidské / Inhuman

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala č. 14, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
11. května – 17. června 2018

Na otázku Kde jsou hranice současného ideálu krásy hledá odpověď  Marek Škubal (*1986), absolvent pražské AVU, ve své monografické výstavě...

08.05.2018


Knihy se těžko vystavují VIII – Oldřich Hlavsa

 

   
Národní knihovna ČR,  výstavní chodba v přízemí (vchod A), Klementinum 190/5, Praha 1
17. 5. - 30. 6. 2018


Oldřich Hlavsa (1909–1995) je bezesporu jednou z nejvýraznějších postav české knižní tvorby 20. století. Ve svých grafických úpravách se často pohyboval na hranici písma a ilustrace, experimentoval s formáty, ale i klasickými písmy v nových kontextech. Jeho výrazný rukopis dal nezapomenutelnou podobu mnoha titulům i celým edicím (Klub přátel poezie, Slunovrat, Bohemia), či časopisům (Plamen, Typografia). Usiloval také o pozvednutí typografie a povědomí o ní. Jeho teoretické práce, jako např. rozsáhlá třídílná Typographie, patří ke stěžejním dílům českého grafického designu. Obdržel řadu mezinárodních cen, včetně prestižní Gutenbergovy ceny města Lipska za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění.
Výstavní cyklus Knihy se těžko vystavují, který se věnuje významným českým poválečným knižním výtvarníkům a grafikům, tradičně pořádaný v Národní knihovně ČR, připravila Elpida, o.p.s. ve spolupráci s Archivem výtvarného umění.

08.05.2018


Jindřich Štreit

 

 
GALERIE KRITIKŮ, palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
30. 4. – 27. 5. 2018

U příležitosti oslav 25. výročí vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vzdáváme touto výstavou poctu jednomu z našich nejlepších fotografů, Jindřichu Štreitovi, který život českých občanů kontinuálně dokumentoval, společenský vývoj kriticky nahlížel a zvěčnil svou tvorbou.

On the occasion of the celebration of the 25th anniversary of the establishment of the independent Czech Republic in 1993, we give the honor by this exhibition to one of our best photographers, Jindřich Štreit, who constantly documented the life of Czech citizens, social development, and immortalized it by his art work.

Premiéra životopisného filmu Jindřicha Štreita režisérky MgA. Libuše Rudinské s názvem „Na tělo“ ve čtvrtek 17. května 2018 v 16:30 v Galerii kritiků

15.05.2018


Soutok

 

 
Stará čistírna odpadních vod Bubeneč, Papírenská 6, Praha 6
vernisáž 29. KVĚTNA V 17. HODIN

Umělecká beseda zve na spolkovou výstavu UB k poctě Olbrama Zoubka.

01.05.2018


Výstava kreseb Josefa Čapka V krajině a v zahradě

 

 
Městské muzeum Rýmařov, nám. Míru 6
5. 5. —  31. 5. 2018

Městské muzeum Rýmařov a spolek umělců OCTOPUS připravily mimořádnou výstavu volných kreseb a cyklu kreseb ke knize Karla Čapka Zahradníkův rok JOSEFA ČAPKA, která nese název V KRAJINĚ A V ZAHRADĚ.
V sobotu 19. května 2018 se ve 14 hodin k výstavě uskuteční beseda PhDr. PAVLY PEČINKOVÉ, CSc., s názvem Povídání o Josefu Čapkovi.


 

01.05.2018


Grafická dílna Františka Bílka - grafiky a štočky

 

 
GHMP, Bílkova vila (2. patro), Mickiewiczova 1, Praha 6
od 1. května 2018

 

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Komorní expozici představující výběr ze štočků a jejich grafických otisků doplňuje i jeden linoryt a unikátní dochované kovové matrice k ilustracím...

01.05.2018


Obrazový prostor Jánuše Kubíčka

 

 
Galerie U Betlemske kaple, Betlemske nam. 8, Praha 1
26. 4. – 19. 5. 2018

Malba a práce na papíru - výstava k 25. výročí úmrtí autora

Všechno materiální je v něm podřízeno nehmotnému a třebaže smysly tam hrají úlohu význačnou, výsledek působí povýtce duchovně,zejména když čerpá náměty z antické mytologie. V tom se projevuje Kubíčkův smysl pro tradici, to ho spojuje s Cézannem, chtějícím dojít svou objevitelskou cestou ke klasičnosti. Jeho cesta od Cézanna k Vasiliji Kandinskému, k Františku Kupkovi, ale i k Františku Foltýnovi, s nímž se coby Brňan dobře znal, je osobitá, její cena nespočívá v novotářství, ale v opravdovosti, hloubce a důslednosti myšlení naprosto svobodného, v tom, jak se malíř dotýká problémů principiálních, a zdaleka ne pouze výtvarných. V brněnském výtvarnictví po 2. světové válce byl Jánuš Kubíček beze sporu jednou z osobností nejvýznamnějších, hned vedle staršího Bohdana Laciny a Václava Zykmunda a vedle svých vrstevníků Bohumíra Matala a Dalibora Chatrného. Kubíčkovo stálé hledání podstaty má platnost o mnoho širší – nadčasovou…
(Jaromír Zemina)


24.04.2018


Vladimír Kopecký - Na EX! (pozvánka na výstavu)

 

24.04.2018


RUB International former „Rubrup“ Magazine of Rubberstaped art

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
9. 4. - 7. 5. 2018

Výstava probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

24.04.2018


ZLATÁ STUHA

 

 
DOX - Centrum současného umění, (kavárna),  Poupětova 1, Praha 7
4. 4. - 7. 5. 2018

Výstava ilustrací nominovaných na výroční ocenění Zlatá stuha 2018

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.
Tato výstava předkládá nejlepší ilustrace a komiksy pro děti a mládež, které vyšly knižně v roce 2017.

24.04.2018


Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze

 

 
NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
24. 4. - 15. 7. 2018

V roce 2018 uplyne 100 let od úmrtí dvou významných osobností umění přelomu 19. a 20. století – Gustava Klimta (1862–1918) a Egona Schieleho (1890–1918). Ve sbírkách Národní galerie v Praze se nachází zásadní práce obou umělců – Klimtovy obrazy Panna a Vodní zámek, Schieleho plátna Těhotná žena a smrt, Zátiší s květinami, Mrtvé město a kresby Sedící akt a Sedící žena s pokrčenými koleny.
Komorní výstava představí nejen Klimtův vliv na Egona Schieleho, který byl jeho žákem, historii jednotlivých děl, ale nově je také zasadí do kontextu tvorby jejich známých i dnes pozapomenutých současníků z vídeňské umělecké scény: Josefa Hoffmanna (1870–1956), Alfreda Kubina (1877–1959), Oskara Kokoschky (1886–1980), Emila Orlika (1870–1932), Carla Otto Czeschky (1878–1960) a Richarda Teschnera (1879–1948). www.ngprague.cz

24.04.2018


REALITY? REALITY! Šimon Brejcha a Martin Velíšek - pozvánka na komentovanou prohlídku

 

   
Dům SmetanaQ, Smetanovo nábřežı́ 4, Praha 1
18. 4.  – 29. 6. 2018

Komentovaná prohlídka výstavy:
Čtvrtek 14.6.2018 v 17 hodin

Galerie Cermak Eisenkraft otevřela již šestou výstavu v prostorách POP-UP galerie SmetanaQ, která tentokrát představı́ dva Čechy, kteřı́ společně již několikrát vystavovali v zahraničı́...

12.06.2018


Lobkowiczká mapová sbírka

 

 
Galerie Klementinum – Výstavní sál, Mariánské nám., Praha 1
27. 4. - 17. 6. 2018

Výstava představuje výběr starých map, plánů a zeměpisných atlasů ze sbírky hořínsko-mělnické větve rodu Lobkowiczů. Tato sbírka, obsahující kartografické rukopisy a tiskyz období 1579-1880, byla spolu s Pražskou lobkowiczkou knihovnou odkoupena státem roku 1928 a nyní je uložena v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR.
Najdeme tu jedny z nejstarších kartografických vícebarevných mědirytin, raných litografií či prvních jazykových map i patrně nejstarší tištěnou železniční mapu na území monarchie. Představeny budou rovněž rukopisné mapy lobkowiczkých panství, na kterých se podíleli i významní kartografové počátku 19. století, a také mapy spojené s působením Lobkowiczů v zahraničí.

17.04.2018


Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi — Bromfiles — Rodinná manufaktura

 

 
Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1
20. 4. — 19. 5. 2018

Veroniku Bromovou formovalo postmoderní klima přelomu 80 a 90. let. Zásadní vliv ale přiznává i svým rodičům. Z hlediska poetiky šlo především o magičnost a imaginativnost provázanou s vizuálními trendy současného světa. Po formální stránce o princip opakování, fragmentace, skládání, montáže a koláže. Dagmar a Pavel Bromovi převáděli fotografické médium do formy tisku v genealogických intencích xylografie, jak byla využívána v reprodukci zejména v 18. a 19 století. Rafinovaně aplikovali obdobnou techniku na soudobé popkulturní obrazy. Jejich přípravné grafiky, výstřižky i finální ilustrace vykazují pozoruhodnou příbuznost s pracemi Veroniky Bromové, která v duchu rodinné tradice pracuje s jazykem fotografie a jejími derivacemi.

 

17.04.2018


HOST / GUEST

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1
25. 4. - 20. 5. 2018


Výstava prezentuje grafické listy, tištěná média a další práce související s tištěným principem  a daným námětem.  Vystavujícími jsou přizvaní zahraniční umělci z Německa, Polska a členové SČUG Hollar...
Vystavující autoři:
Ivo Sedlacek, Irmgard Flemming, Kaška Pietrzak, Michal Kurkowski, Andrzej Brzegowy, Andrzej Markiewizc, Adam Romaniuk, Ondřej Michálek, Xénia Hoffmeisterová, Berenika Ovčáčková, Xénia Hoffmeisterová, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Jiří Sozanský.

Doprovodný program výstavy:
ST 2. 5. a 16. 5. 2018 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Lenkou Vilhelmovou a některými autory

24.04.2018


INSPIRACE HUDBOU

 

 
Ekologické centrum Orlov – Dům Natura, Plzeňská 134, Příbram
24. 4. - 31. 10. 2018

Výstava k 50. letům Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Expozici doplňuje výstava SČUG Hollar na téma Inspirace hudbou...

17.04.2018


Inge Kosková: Kresby

 

 
Muzeum moderního umění Olomouc, Salon, Kabinet
21. 3. – 22. 7. 2018

Krajina, stromy, portréty přátel, lidské tělo ale i hudba nebo mantry, to jsou časté náměty tvorby přední české kreslířky – Inge Koskové. Ve svých dílech reflektuje především duchovní rozměr svých námětů. Odráží se v nich často její záliba v józe nebo hudbě. Průřez její životní tvorbou ukáže její nová výstava v Muzeu moderního umění...

10.04.2018


Mat Collishaw. Standing Water

 

 
Galerie Rudolfinum, Praha
11. 4. - 8. 7. 2018

Výstava Standing Water představuje mnohdy tradiční témata dějin umění aktualizovaná v kontextu dnešní doby s využitím rozmanitých možností použitých médií. Mat Collishaw (*1966) je jedním z hlavních představitelů významné generace britských umělců, kteří se etablovali na konci 80. let po studiích na londýnské Goldsmith’s College. Pražská expozice prezentuje jeho zásadní díla ze všech období vývoje jeho uměleckého projevu od 90. let po současnost. Pro jeho tvorbu jsou charakteristická hlubší, historicky prověřená témata, skrývající se pod vizuálně přitažlivým povrchem, díky němuž snadno poutají pozornost diváka, ovšem při zachování vysoké estetické kvality. Přiblížením ikonických děl dějin umění současnému divákovi posouvá realitu umění a jeho reprezentace do zcela nového kontextu...více:

10.04.2018


Preclíkovi - Duše

 

 
Galerie Smečky, Praha 1, Ve Smečkách 24
18. 4.- 26. 5. 2018

Výstava Zdeňka a Marie Preclíkových představuje průřez jejich tvorbou za posledních dvacet let...

17.04.2018


Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

 

 
NM, Národní památník na Vítkově, Praha 3
od 25. 3. 2018

Výstava v Národním památníku na Vítkově provede návštěvníky zajímavou historií českého exlibris...

10.04.2018


Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
27. 3. - 24. 6. 2018

Malíř, kreslíř a grafik Wallerant Vaillant (1623, Lille – 1677, Amsterdam) patří k ceněným, byť obecně méně známým reprezentantům zlatého věku holandského a vlámského malířství 17. století. Byl věhlasným portrétistou, především ale proslul jako „první profesionální grafik pracující v mezzotintě“. A právě tuto oblast jeho tvorby představuje komorní výstava....

 

03.04.2018


Nové výstavy v Rainbow gallery, Prostějov

 

 
Rainbow gallery, Školní 4, Prostějov
6. 4. - 30. 4. 2018

Marek Sibinský - In Hands...
(obr.)

PRINT OR PLAY !...

 

03.04.2018


MARIE BLABOLILOVÁ

 

 
EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV, Široká 71 
30. 3. 2018 - 27. 1. 2019

Artcentrum připravilo pro rok 2018 několik samostatných výstav, jejichž zastřešujícím názvem je POHLED ŽENY. Jednou z nich je výstava letošní jubilantky Marie Blabolilové.

MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
Přes specifický minimalismus přináší dílo Marie Blabolilové silné emoce, nejjednodušším způsobem umí malířka a grafička „popsat“ dobu, ať už jde o 60. léta nebo současnost. Její samostatná rozsáhlá výstava je retrospektivou zahrnující grafiku, kresby a obrazy s těžištěm v 60. letech 20. století. Součástí instalace je i dobový nábytek, linoleum, sklo ap. - jako inspirační zdroje, ale také jako materiál k tvorbě...

Více: www.schieleartcentrum.cz
   

03.04.2018


VÁCLAV BOŠTÍK / ALTRO ŘÍM 77 / 59 + 1

 


Václav Boštík. Linie a barvy. Kresba z roku 1977 ponechaná bez názvu. | foto: GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ – MARTIN POLÁK
 
Galerie Zdeněk Sklenář – Schönkirchovský palác, Mikulandská 135/7, Praha 1  
21. 3. – 27. 5. 2018

Výstava představí nově objevený soubor padesáti devíti fixových, tužkových a pastelových kreseb Václava Boštíka, představený v roce 1977, kdy jej autor připravil pro svoji samostatnou výstavu v divadelní skupině GruppoAltro v Římě. Soubor kreseb nebyl od té doby vystaven. V České republice jej poprvé v březnové premiéře představí Galerie Zdeněk Sklenář. Je nejen zajímavým připomenutím Boštíkovy méně známé tvůrčí polohy, ale současně vypovídá i o stavu českého umění, které se i přes normalizaci 70. let dokázalo vyjadřovat na evropské úrovni. Více - Tisková zpráva:

03.04.2018


Zdena Kolečková- Podivná botanika a jiné příběhy

 


Zdena Kolečková, z cyklu ChemistryTea& Mercury Coffee / Perpetuum racionalis, 2017–2018; Foto © GHMP
 
GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1
14. 3. – 17. 6. 2018

Výstava Zdeny Kolečkové Podivná botanika a jiné příběhy kombinuje principy tematicky ostře koncipovaného aktuálního projektu a sondy do širšího kontextu dlouhodobého autorčina uměleckého směřování. Základní osu výstavy tvoří instalace, v nichž rostliny, především léčivé byliny, sehrávají úlohu hybatele konkrétního děje, Zdenou Kolečkovou zasazeného do běhu dějin 20. století, do naší přítomnosti a rovněž do blízké budoucnosti. Tato „podivná“ botanika přitom zprostředkovaně odráží charakteristické dramatické, tragické, někdy obskurní nebo absurdní situace spojené s údělem jedinců obývajících prostor střední Evropy.
Více - Tisková zpráva:

27.03.2018


ŠÁRKA TRČKOVÁ: V KRUHU

 

 
Galerie UFFO TRUTNOV
21. 3. - 30. 4. 18

Retrospektivní výstava Šárky Trčkové je připomínkou této mimořádné osobnosti, umělkyně a profesorky na pražské AVU. Legenda Šárka Trčková je pilotním projektem cyklu legendy ateliéru Vladimíra Kokolii, na kterém budeme v budoucích letech spolupracovat s ateliérem Vladimíra Kokolii a galerií Havelka. Výstava bude v jiném formátu pokračovat i v Praze, v Galerii Villa Pellé, a to v letních měsících.

27.03.2018


Jan Zrzavý: ze sbírek soukromých sběratelů

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
 23. 3. - 1. 7. 2018

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových se ve svém výstavním programu nezřídka věnuje i tomu, co se dá prezentovat jen obtížně – přátelským vazbám, setkáním a nečekaným událostem, spojujícím někdy i velmi rozdílné osobnosti. Právě taková nepravděpodobná blízkost propojuje Pravoslava Sováka a Jana Zrzavého. V době krátkého těsně poválečného působení Jana Zrzavého na Univerzitě v Olomouci se asistentem v jeho ateliéru stal právě Pravoslav Sovák (1926, Vysoké Mýto). Sovákovu přelomovou retrospektivu Museum Kampa připravilo téměř souběžně s výstavou malého velkého muže Jana Zrzavého...

27.03.2018


Praha : rudolfinské reflexe

 

 
Vlastivědné muzeum ve Slaném, Galerie
 6. 4. - 17. 6. 2018

SČUG Hollar a Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádají grafickou výstavu v rámci zahájení Dnů italské kultury. Jedná se o reprízu stejnojmenné výstavy pořádané SČUG Hollar v rámci Roku grafiky v Itálii v Gesualdu.

27.03.2018


Joachim Beruschka: Otisky přírody - pozvánka na výstavu

 

27.03.2018


PAVEL SIVKO : MIMODĚK / Výstava kreseb, grafik, ilustrací a známek

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
28. 3. - 22. 4. 2018

Od chvíle, kdy se v druhé polovině sedmdesátých let svou prací stal spolutvůrcem české výtvarné scény, poutá k sobě Pavel Sivko pozornost. Zprvu - a dlouho - převážně jako ilustrátor, což zvlášť v letech osmdesátých, v hustém, kvalitativně vysoko položeném a výrazově bohatém a rozmanitém konkurenčním poli nebylo zrovna snadné; jako ilustrátor, pro něhož nejen jako by nebyla žádná obtíž v kresbě zachytit jak reálné, tak imaginární předměty, ale především jako interpret, který svými ilustracemi nabízí vyhraněný, koncízní a zároveň neagresivní, možný výklad svěřeného literárního díla.
Kondenzovaná metaforičnost, v níž se realita neustále prostupuje s imaginativními přesahy ve výsledcích melancholicko-ironického ražení, je charakteristická i pro Sivkovu tvorbu volnou, v níž – vedle jedinečných kreseb – má od konce osmdesátých let stále výraznější místo litografie. Kreslířský základ, kreslířské východisko Sivkova vyjadřování je v ní umocňováno barevností, která s tichou rafinovaností vyzývá naší vnímavost k soustředěnému sledování a dešifrování jeho sdělení.
(Bohuslav Holý)
Doprovodný program výstavy:
SO 7. 4. 2018 od 17 h - komentovaná prohlídka výstavy s autorem...

27.03.2018


Marek ŠKUBAL / Bůh odporných věcí / škrábané kresby - pozvánka na výstavu

 

13.03.2018


OSM

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Bubenské nábřeží 306/1, Praha 7
9. března – 29. dubna 2018

Tereza Fišerová, Anna Hulačová, Alžběta Josefy, Alena Kotzmannová, Pavlína Kvita, Dana Sahánková, Pavla Sceranková, Jitka Svobodová

Výstava OSM je postavena na vizuální hře s rozmanitostí uměleckých rukopisů. Propojili jsme výrazná díla svébytných umělkyň, které se každá pohybují v jiné výtvarné poloze, a přesto se jejich vizuální jazyk dá kombinovat. Tereza Fišerová, jedna z nejmladších účastnic, coby reprezentantka videoartu, Anna Hulačová v rovině sochy a plastické práce s hmotou, Alžběta Josefy, malířka uhrančivých témat, Alena Kotzmannová jako jediná v kategorii fotografie, kterou přirozeně ruší každou ze svých prací, Pavlína Kvita, na hranici mezi sochou a objektem, Dana Sahánková v roli výsostné kreslířky, Pavla Sceranková, nezařaditelná tvůrkyně kinetických instalací, objektů, videí, a legendární kreslířka, Jitka Svobodová, pokořující v kresebné rovině klasické vnímání předmětného světa.

13.03.2018


Václav Johanus - RETROSPEKTIVA

 

 
Galerie U Radnice, Martínka Húsky 54, Tábor
21. března - 11. května 2018

Originály / Grafika / Ilustrace / Koláže

Výstavu grafika a ilustrátora Václava Johanuse pořádá město Táborspolu s Galerií U Radnice.

13.03.2018


Svatopluk Klimeš - Oheň do papíru nezabalíš III

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
23. 3. - 13. 5. 2018

Svatopluk Klimeš se uměleckou tvorbou dotýká mnoha oblastí svého bezprostředního i vzdálenějšího okolí. Mnohotvárnost jeho témat je podpořena i různorodostí použitých médií. Základním médiem přítomným v celém autorově díle je živel oheň, s jehož energií vede očišťující, obnovující dialog...

13.03.2018


Košická moderna / kontexty meziválečného umění

 

 
AJG, zámecká jízdárna, Hluboká nad vltavou 144
18. 3. – 27. 5. 2018

Výstava je připravována ve spolupráci s Východoslovenskou galerií...

10.03.2018


Milan Knížák – Žít jinak

 

 
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6   
8. 3. -  22. 4. 2018

Výstava výtvarníka, performera, hudebníka a pedagoga Milana Knížáka (1940), mezinárodně uznávaného umělce a člena světové avantgardní skupiny FLUXUS, představí prostřednictvím obrazů, objektů a dokumentů akcí stěžejní aspekty autorova díla, které znamená zásadní průlom v umělecké praxi od šedesátých let...více:

06.03.2018


Pravda materiálu, klam obrazu

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
7. 3. - 24. 3. 2018

Téma výstavy vyjadřuje vztah mezi vlastnostmi materiálu a vizuální optikou obrazu. Posouvá nástěnný obraz k reliéfnímu vyjádření a reliéf k prostorovému objektu. Malba nabývá hodnot 3D obrazu, do popředí koncepčního tázání se znovu dostává optická iluze. Obraz díky svému intermediálnímu vyjádření nabývá nových významových hodnot. Je vyjádřen jako situace, či jako energie interakce mezi dílem a vnímatelem.
Vystavují: Kiyoshi Akiyama, Jaroslava Kadlecová, Přemysl Procházka, Ladislav Vlna.

10.03.2018


JAN HENDRYCH a FRANTIŠEK HODONSKÝ

 

 
Galerie La Femme, Bílkova 2 Praha 1
1. 3. – 18. 3. 2018

Společná výstava sochaře Jana Hendrycha a malíře a grafika Františka Hodonského

V Galerii La Femme se v jednom výstavním termínu sešli dva význační členové Umělecké besedy, členové jaksepatří zasloužilí, neboť již po dlouhá desetiletí rozvíjejí svůj soustředěný umělecký program a – coby profesoři výtvarných škol – jím ovlivňují studenty několika generací. Tvorba sochaře Jana Hendrycha se dnes již stala obsahem hned několika „dějinných kapitol“ plastického figurativního pojetí, Malíř František Hodonský by vlastně mohl již jen rozvíjet nalezené malířské formy, v jejichž tvarové svébytnosti a koloristickém bohatství dosáhl nezpochybnitelné a nezaměnitelné pozice na české výtvarné scéně...více: 

06.03.2018


Aleš Svoboda - Proměny tvarů / k poctě Karlu Malichovi

 

 
Galerie KD Holice, Holubova 768
3. 3. - 30. 3. 2018

Výstava českého výtvarníka, multimediálního umělce, teoretika umění a pedagoga. V současné době působí Aleš Svoboda jako vedoucí kreativního modulu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Aleš Svoboda se věnuje volné tvorbě (zejména počítačové) a zároveň pracuje i v užité grafice (obaly zvukových nosičů, plakáty, knihy, katalogy a příležitostné tiskoviny)... (více wikipedie)

06.03.2018


První vlaštovka Landscape Festivalu Praha 2018 - Objevte pražskou divočinu

 

   
Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
zahájení výstavy 7. 3.  v 19.00
odborná diskuze 13. 3.  v 18.30

Představení záměrů Landscape festivalu a výstava projektů a koncepcí pro vybrané lokality Městské části Praha 3, Praha 7 a Praha 8

Více - Tisková zpráva:

http://landscape-festival.cz/

06.03.2018


Komentovaná prohlídka výstavy Chvála slepých uliček

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
 čtvrtek 8. 3. v 17 hodin

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Chvála slepých uliček s Lenkou Vilhelmovou.

Vstupné dobrovolné.

 

06.03.2018


PRAVOSLAV SOVÁK - Krajiny času / Landscapes of time

 

 
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
24. 2. – 27. 5. 2018

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného grafika a malíře, jenž se v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů. Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraznějších prací a jeho tvorbu z různých časových období od konce padesátých let, přes tvorbu z let sedmdesátých až po současnost...

 

27.02.2018


CHVÁLA SLEPÝCH ULIČEK

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
28. února - 25. března 2018

Opuštěné cesty, překonané tvůrčí etapy, kroky stranou, bilance věčného hledání a některé dosud nevystavené práce členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar...

Doprovodný program:
Čtvrtek 8. 3. v 17 h – komentovaná prohlídka s Lenkou Vilhelmovou


27.02.2018


Jiří Anderle - malba, kresba a grafika

 

 
Chodovská tvrz, Ledvinova 9/86, Praha 4
14. 2. - 15. 4. 2018

Velká galerie Chodovské tvrze uvádí retrospektivní výstavu významného současného malíře a grafika Jiřího Anderleho, sestavenou především z kreseb a grafik z období šedesátých až devadesátých let.
Počet autorových samostatných výstav po celém světě se blíží úctyhodné stovce, přičemž během svého působení získal okolo čtyřiceti ocenění. Známým i v zahraničí začal být v polovině 60. let. V letech 1969–73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky. Jeho díla lze spatřit například v newyorském Metropolitním muzeu či v pařížském Centre Pompidou.
Doprovodný program:

27. 2. 2018 - Komentovaná prohlídka k výstavě od 18.00
Výstavou provede kurátorka Mgr. Pavla Vaňková

27.02.2018


Výstavy Marie Lassnig ve Veletržním paláci NG

 

 
Národní galerie, Veletržní palác, Praha 7

Maria Lassnig 1919–2014...
16. 2.- 17. 6. 2018

Moving Image Department #8: Maria Lassnig, Lukáš Karbus...
16. 2. - 9. 9. 2018

20.02.2018


Start up: František Fekete – Fluid Identity Club

 

 
GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, kočárovna
23. února – 15. dubna 2018

Fluidní identita vzniká tam, kde je prostředí příliš uzavřené, samo sebe obhajující a přesvědčující. Potom se však otevře sám svět a my přicházíme k poznání. Jsme někdo jiný. Jsme pokaždé někdo jiný. Ale kdo? Můžeme být kýmkoliv, naše identita pluje…
Fluid Identity Club je imaginárním místem, které navštěvují ti, kdo touží měnit a sdílet svůj charakter, gender, projev i vzhled. Ti, kdo se vzdávají jednoznačné identity ve prospěch volby. Výstava Františka Fekete, studenta Centra audiovizuálních studií pražské FAMU, do něj dává nahlédnout prostřednictvím fragmentů předmětů, obrazů a myšlenek, které se zde zhmotňují z virtuálního prostoru, v němž se tyto proměny bez ustání odehrávají...

20.02.2018


Čas, čas, čas ... v umění 19. století

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
23. února – 9. května 2018

Výstava ukazuje několik podstatných kapitol nazírání na fenomén času, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o cyklickém vnímání času v přírodních cyklech, dělením liturgického roku a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji „od začátků ke konci“, k „lepšímu a dokonalejšímu“. Technické možnosti navíc dokázaly „kolonializovat“ noc a proměnit prakticky každou hodinu na dobu příhodnou k práci.
Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jako jsou Josef Mánes, Antonín Machek, Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, Jan Preisler, Jaroslav Špillar a také s  díly nečekanými, méně známými.
Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze na aktuální téma plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století...více:

20.02.2018


František Kobliha: Ženy mých snů

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách, Praha 1
21. 2. – 7. 4. 2018

Výstava v Galerii Smečky nabízí průřez dílem Františka Koblihy s akcentem na první, nejsilnější období jeho tvorby, jejím jádrem jsou grafické cykly Prosté motivy, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna, Máj, Pohádky a legendy, Balady, i dřevoryty z pražských cyklů (1913–1920)...

20.02.2018


Knihovna - The Library. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze

 

 
Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
23. 2. - 7. 4. 2018

Nový výstavní projekt v Galerii UM Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy - jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou...

20.02.2018


Jiří Peša: Kresby, grafika 1978-2018

 

 
Městská galerie Panský dvůr, nám. Míru 664, Veselí nad Moravou
17. 2. - 25. 3. 2018

Veselské kulturní centrum zve na letošní zahajovací výstavu v Městské galerii Panský dvůr. Výstava je uspořádána při příležitosti životního jubilea veselského výtvarníka Jiřího Peši.
Dlouholetý propagační výtvarník Městského kulturního střediska studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Byl zakládajícím členem Skupiny pěti, která organizovala mnoho významných výstav.
Výstava Jiří Peša – Kresby, grafika představuje průřez umělcovou tvorbou v období 1978 až 2018.

13.02.2018


Lukáš Bradáček: Obrazy, kresby, reliéfy - pozvánka na výstavu

 

13.02.2018


KAMIL LHOTÁK - RETROSPEKTIVA

 

 

Výstavní sály Obecního domu, Praha 1
7. 2. 2018 - 22. 4. 2018

Výstava Kamil Lhoták: Retrospektiva představí 120 olejomaleb oblíbeného českého autora 20. století. Připravená kolekce je největším výběrem děl autora, který byl doposud veřejnosti představen...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

 

13.02.2018


Jan Vičar: VLČÍ HŘBET / LE DOS DU LOUP

 

 
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
13. 2. - 15. 3. 2018

Autor, žijící střídavě v lese na Vysočině a ve Francii, představuje svoji poslední tvorbu. Obraz Vlčí hřbet je záznamem konkrétního místa v Ardenách.
Kurátor: Hana Klínková

13.02.2018


Nové výstavy v GASKu

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
11. 02.- 13. 05.2018

Vnitřek lesa - Z cyklu práce na papíře ze sbírek GASK...
(obr.)

Dana Puchnarová - Pokus o překonání hranice ...

06.02.2018


Pastviny Petra Poše

 

 
Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary
8. 2. — 1. 4. 2018

Výstava umožní návštěvníkům nahlédnout do tvorby grafika Petra Poše (1944 –2015), k jehož nejznámějším dílům patří výtvarné návrhy k Werichově Lakomé Barce ohodnocené v roce 1987 Cenou Jiřího Trnky. Více - Tisková zpráva:

06.02.2018


Něco něčím / Daliborem Chatrným

 

 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
7. 2. - 8. 4. 2018

Výstava mapuje sféru působení a vlivu brněnského umělce Dalibora Chatrného, a to jednak prostřednictvím děl, jednak prostřednictvím osobností, se kterými se v průběhu života potkával. Kurátoři vycházejí z přesvědčení, že význam tohoto umělce spočívá nejen v originalitě a autentičnosti jeho uměleckých děl a projektů, ale také v jeho bezprostředním působení na nejrůznější generace umělců a jiných osobností především v českém prostředí, konkrétně v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších souvislostech jako na vytváření situací, otevřených interakcí v kontextu umění, uměleckého školství i v civilním životě.

06.02.2018


"Malba a její přesahy" - 11. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2018

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
7. 2. - 5. 3. 2018

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na zahájení Výstavy finalistů a vyhlášení vítězů 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018  do Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, ve středu 7. února 2018 v 18 hodin.

Vystavují:
A
rgišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal.

06.02.2018


The Reunion of Poetry and Philosophy

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 1
7. 2. – 20. 5. 2018

Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v osmdesátých letech dvacátého století, kdy se v neoficiálních kruzích a v několika epicentrech rodilo nezávislé čínské umění podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o umění západním.
Lü Peng, autor syntetické práce o současném čínském umění a teoretik hned několika generací čínských tvůrců, připravuje pražskou výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která byla z nemalé části inspirována duchovní atmosférou Prahy
...více - Tisková zpráva:

Doprovodný program výstavy:
7. 2. 2018, 17 hod - Dokumentární film Jany Chytilové Zhang Xiaogang
7. 2. 2018, 18,30 hod - Čínské současné umění a jeho historický kontext - přednáška kurátora výstavy Lü Penga

(Rezervace:pr@ghmp.cz)

06.02.2018


Zdenek Hůla

 

 
Topičův salon a klub, Praha 1, Národní 9 (1. patro)
6. 2. - 7. 3. 2018

Výstava malíře, sochaře a pedagoga Zdenka Hůly se koná u příležitosti autorových sedmdesátých narozenin, kterých se dožívá letošního února. Zdenek Hůla patří  k osobnostem, které žijí neustále svou profesí a svůj život propojili s tvorbou. Přes keramiku, která mu byla v počátcích především živobytím, se od svých malířských základů velice brzy propracoval k trojrozměrné práci, která vrcholila ve výrazně monumentálních dílech. Postupně přešel od figurální tvorby k abstrakci, jež mu poskytovala mnohem širší prostor k transformaci často velice souhrnných témat a peripetií naší existence...více:

06.02.2018


Jiří Kolář „S dírou v hrudi živoří naše naděje“

 

 
Galerie Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1
18. 1. - 25. 2. 2018

Výstava „S dírou v hrudi živoří naše naděje“ představuje výtvarníka a básníka Jiřího Koláře /1914–2002/ hlásícího se k civilizmu pražské Skupiny 42, básníka a výtvarníka, který uskutečnil živý průnik mezi poezií a výtvarným uměním.
Výstava představí více jak 60 prací koláží, proláží, roláží, muchláží, autokoláží, chiasmáží, závěsných básní, kolážovaných objektů, ale i grafických listů z let 1960-1990.

 

06.02.2018


Marie Blabolilová

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1 - Staré Město
15. 2. – 11. 3. 2018

Výstava významné české malířky a grafičky Marie Blabolilové se koná u příležitosti autorčiných sedmdesátých narozenin. Marie Blabolilová  rozvíjí osobitý koncept poezie každodennosti - motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Pracuje se zřetelnými znaky věcí za současného využití výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či rytmizovaných ornamentů malířských válečků.

Pozvánka:
 

 

13.02.2018


Daniel Pešta: DeTermination

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
26. 1. - 7. 5. 2018

Doposud největší samostatná výstava v České republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty, DeTermination, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl letos oceněn na londýnském bienále. Expozice sleduje linii několika ústředních motivů - maska, genetický kód a téma Krista, které se v Peštově tvorbě cyklicky opakují a kterými se systematicky zabývá. Jeho videoarty, malby a objekty se soustředí na jedince a jeho bezmoc vzepřít se svému osudu, nebo naopak zobrazují destruktivní moc anonymní společnosti ..více: 

30.01.2018


Vladimír Ambroz: Akce

 

 
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
30. 1. - 29. 4. 2018

Výstava představí dosud prakticky neznámou činnost Vladimíra Ambroze (*1952) na poli performance, intervencí do veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii.  Výstava se v autorské instalaci ohlíží za tím, co z tohoto umělcova období může nést obecnější význam. Protože se nedochovaly téměř žádné autentické fotografické zvětšeniny Ambrozových aktivit, jsou většinou prezentovány prostřednictvím novodobých tisků z původních negativů. Vedle nich výstava obsahuje i torzo dobové výstavy, filmovou dokumentaci performancí a po třiceti pěti letech i realizaci autorova díla Videohabitation z roku 1981...více - Tisková zpráva:

30.01.2018


Karolína Rossi: Ducha vidět

 

 
Altán Klamovka, Praha 5
30. 1. - 24. 2. 2018

Karolína Rossi vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Grafiky II pod vedením Vladimíra Kokolii. Ve svých obrazech dlouhodobě zkoumá možnosti lidské představivosti. Právě ona inspirace přírodou stojí za promyšlenými kompozicemi na pomezí reálných zobrazení a abstrakce. Autorku zajímají limity představivosti ve chvíli, kdy jsou stanoveny konkrétní impulsy bez faktických znalostí.Limity lidské mysli a fragmenty světa internetu jsou tak důležitým prvkem i současné výstavy v Altánu Klamovka.

30.01.2018


Slovácké muzeum zve na nové výstavy...

 

 
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
8. 2. – 8. 4. 2018

Josef Mžyk, obrazy...
( obr.)

Jaroslav Kovanda, obrazy, sochy...

 

 

30.01.2018


Vendula Chalánková - AU!

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
8. 2. - 15. 4. 2018

Vendula Chalánková, jedna z nejzajímavějších současných umělkyň je malířka, ilustrátorka a performerka. Pro její tvorbu je charakteristická jednoduchost a zdánlivá prostota, použití tradičních technologií v nečekaném kontextu, schopnost "trefit" základní existenciální témata, humor a nadhled. Porozumění a vstřícnost provází zároveň ironie a sarkasmus. To vše najdeme v jejích vyšívaných smskách, v kolážových tragikomiksech, známé jsou ipopulární animace lidových písniček. Uznání Vendule Chalánkové přinesly také knížky pohádek nebo ilustrovaný zpěvník nejkrásnějších lidových písní, v němž projevila smysl pro čistou poezii a dětsky přímý, nedeformovaný pohled...více - Tisková zpráva:

30.01.2018


PŘÍMKA TUHNE ZIMOU

 

 
Galerie u Prstenu, Jilská 449/14, Praha 1
2. 2. – 17. 3. 2018

Prof. Vladimír Kopecký, Klára Horáčková, Bára Křivská, Lada Semecká

Výstava představuje aktuální tvorbu prof. Vladimíra Kopeckého a jeho tří bývalých studentek. Všechny umělkyně reflektují na výstavě časy tvůrčího zrání, zatímco prof. Kopecký se pouští do bilancování své celoživotní tvorby. Společnou láskou je všem vztah k přírodě, jakožto nezbytné inspiraci k tvorbě, a též nepřehlédnutelná všestrannost a přesahy do různých uměleckých sfér...více - Tisková zpráva:

 

30.01.2018


Hraniční prostor - Grenzraum- Borderspace

 

 
Galerie D9, Dukelská 9, České Budějovice
13. 2.  -  27. 3. 2018

Mezinárodní výstava prezentuje autory zabývající se autorskou knihou,  volnou grafikou, experimentální grafikou, včetně konceptuálních grafických přístupů. Díla zde vystavovaná vznikala na pořádaných sympozií, která na sebe navazovala po pět let v letech 1999 - 2004.
Výstava je součástí výstavního programu věnovaného k výročí založení Československého státu v roce 1918...
Komentovaná prohlídka se koná 20. 2. 2018

 

23.01.2018


Kamil Lhoták - Amerika

 

 
Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1
25. 1. — 14. 2. 2018

Výstava kreseb Kamila Lhotáka - "Amerika" - unikátní kolekce původních kreseb tuší na papíře z r. 1951, na téma poválečná Amerika.

23.01.2018


Vladimír Suchánek - Litografické příběhy

 

 
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
31. ledna - 25. února 2018


Vladimír Suchánek se představuje kulturní veřejnosti po pěti letech, které uplynuly od velké retrospektivní výstavy, pořádané k jeho osmdesátým narozeninám v Císařské konírně Pražského hradu. Dnešní výstava, nesoucí název Litografické příběhy, je výběrem z jeho litografického díla. Je jakousi sondou do padesátileté historie umělcovy bohaté tvorby (nejstarší listy nesou vročení 1967), jejíž neodmyslitelnou součástí je Suchánkova nejoblíbenější grafická technika – litografie. Tu dokonce, podle odborné kritiky, obohatil o nové přístupy v lavírování na litografickém kameni. Mistrovským ovládáním litografie vzbudil pozornost už koncem šedesátých let, kdy výstavou v Galerii mladých v pražském Mánesu vstoupil na českou výtvarnou scénu a stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. (Tehdy netušil, že po létech bude dvacet roků jejím předsedou!) Svou grafickou tvorbu pak vystavoval na mnoha mezinárodních přehlídkách a bienále grafiky v zahraničí, odkud si odnesl řadu významných cen.
Suchánkovy Litografické příběhy hovoří nejen osobitým výtvarným projevem, ale především jsou výpovědí o vnitřním světě umělce, o jeho vztahu k okolnímu světu. Každý z jeho grafických listů, často poznamenaných jistou nostalgií, nese v sobě příběh niterného zážitku nebo naopak kritickou metaforu vládnoucího režimu. Tento rys Suchánkových litografií je nejzřetelněji cítit v grafických listech z totalitních sedmdesátých let minulého století. Příznačným zůstává i jakési tajemství, které v sobě nesou jednotlivé litografie. Podle autorova doznání je toto tajemstvím nejen pro diváka, ale i pro tvůrce samotného. Zdůvodňuje to intuitivním způsobem práce na litografickém kameni, k němuž přistupuje často bez předchozí přípravy a skic. Po celé uplynulé půlstoletí až do dnešních dnů dokázal umělec odolávat módním vlivům, zachovat si svou nezávislost, tvůrčí svobodu a pracovní nasazení. Jeho barevné litografie bezesporu patří k trvalým hodnotám české grafiky. Jan Novotný

DOPROVODNÝ PROGRAM V DOBĚ TRVÁNÍ VÝSTAVY
Středa 7. února v 16.00   Hudební podvečer s GRAFIČANKOU
Středa 14. února v 16.00   Autor s uměleckým tiskařem Petrem Korbelářem předvedou vznik a tisk litografie
Středa 21. února v 17.00   Komentovaná prohlídka výstavy s Vladimírem Suchánkem

30.01.2018


Galerie výtvarného umění v Ostravě zve na otevření nových výstav...

 

23.01.2018


AJG zve na zahájení projektu "Alšovka hostuje v Mariánské"

 

16.01.2018


Pavel Trnka - „Figura Krajina“ - komentovaná prohlídka výstavy

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
19. 1. - 3. 2. 2018

Komentovaná prohlídka výstavy s autorem: čtvrtek 1. února 2018 v v 16 hodin

Východiskem velkoformátové kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, jenž je také vyjádřením autorova alter ega, jeho emocí a postojů. Expresivní pojetí figury kresbu deformuje, stylizuje a abstrahuje. Námět výstavy zase posouvá figuru směrem ke krajině, kde středem zájmu je výraz lineárního rytmu a energie plochy, inspirovaný čínskou a japonskou krajinomalbou. Monochromní kresby doplňují akvarely, jako barevné akcenty instalace.

 

30.01.2018


Jan Kotík - Tvary se stávají figurami

 

   
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1
17. 1. –11. 2. 2018

Výběr obrazů, objektů a kreseb uvedený názvem „Tvary se stávají figurami“ je zaměřen na Kotíkovu reflexi fenoménu figurace...

16.01.2018


Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969–1989

 

 
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
11. 1.  — 1. 4. 2018

Výstava představuje třicet sedm diplomových prací z let 1969 až 1989 na pražské Akademii těch osobností, které od začátku sedmdesátých let až do současnosti udávaly podobu českého umění...

16.01.2018


Jiří Altmann - Kresba, malba, grafika a plastika

 

 
Galerie Lurago a Špejchar Chomutov, Palackého 4995/85
9. 1. - 9. 2. 2018

Akademický malíř Jiří Altmann se zabývá grafikou, ilustrací, kresbou, restaurováním.
Vedle dřeva, zejména techniky dřevořezu, jej zajímají i jiné přírodní materiály, například kámen...www.altmannjiri.cz

 

 

16.01.2018


Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
5. 1. - 25. 3. 2018

Výstava představuje díla nejvýznamnějších představitelů benátské veduty, k nimž patřili Michele Marieschi, Francesco Guardi a především Antonia Canal zv. Canaletto...

 

05.01.2018


Výstavy v Muzeu moderního umění v Olomouci

 

 

Muzeum moderního umění Olomouc / Café 87
do 7. 1. 2018

Nalezenci
Výstava Ateliéru Grafika I, AVU Praha....

Muzeum moderního umění Olomouc | GALERIE
16. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Monogramista T. D | FragmenT.D
Výstava Dezidera Tótha k 70. narozeninám...

 

05.01.2018


VIVA LUBOŠ PLNÝ!

 

   
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
14. 12. 2017 - 12. 3. 2018

Výstava v Centru současného umění DOX, která představuje průřez tvorbou Luboše Plného (*1961), je koncipována s jistou nadsázkou jako hommage životu a dílu tohoto umělce-autodidakta a jeho úspěchu na mezinárodní výtvarné scéně...

03.01.2018


Hana Puchová - Kresby / Obrazy

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám.377
5. 1.-28. 2. 2018

Hana Puchová (1966)  se věnuje malbě, kresbě a ilustraci. Nejčastějšími tématy jsou portréty, zátiší a prostředí, v nichž žijí lidé...

02.01.2018


JUBILANTI HOLLARU 2018

 

   
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
3. ledna - 28. ledna 2018

První výstava roku 2018.
Vystavující autoři: Šimon Brejcha | Marie Filippovová | Petr Hampl | Xénia Hoffmeisterová | Pavel Hora | Jarmila Janůjová | Zdena Kabátová–Táborská | Dušan Kállay | Bedřich Kocman | Jindřich Kovařík | Eduard Ovčáček | Květa Pacovská | Dana Puchnarová | Martin Raudenský | Pavel Sivko | Vladimír Suchánek | Martin Velíšek | Eva Vlasáková | Blanka Votavová | Bohunka Waageová

Doprovodný program:
ST 10. 1. 2018 v 17 h - komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Alenou Laufrovou...

02.01.2018


Vladimír Kysela - „Očima Hanse Christiana Andersena“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
21. 12. 2017 - 14. 1. 2018

Zveme na výstavu obrazových fotografií Vladimíra Kysely nazvané „Očima Hanse Christiana Andersena“ . Monotematický soubor byl vytvořen převážně v dánských lokalitách a získal následující ocenění: 2.místo v MIFA – Moscow International Photo Awards 2017 v kategorich Book (Series Only)-Fine Art, Fine Art-Abstract, Fine Art-Special Effects a 3.místo v IPA - Los Angeles, International Photography Awards 2017, v kategoriích Book (Self-published - Fine Art).
Komentovaná prohlídka výstavy a beseda s autorem - ve středu 10. ledna 2018 v 16:30.

03.01.2018


Jan Šerých Y/N

 

   
Městská galerie Týn nad Vltavou, náměstí Míru 37
16. 12. 2017 - 28. 1. 2018

Pro tvorbu Jana Šerých je charakteristická minimalistická forma a práce se znakovými systémy-většinou písmeny, kódy a geometrií. Projekt pro Městskou galerii v Týně nad Vltavou Zkratka Y/N (yes or no, tedy ano nebo ne), vypůjčená z „urbánní“ terminologie, označuje binární způsob rozhodování, jehož důsledky mohou být někdy zcela banální, jindy naopak znamenají zásadní změnu momentálního stavu...

19.12.2017


Komentovaná prohlídka výstavy HOLLAR DNES

 

   
Obecní dům, Praha 1
29. 12. 2017 od 16 hodin

Galerie Hollar zve k účasti na komentované prohlídce a setkání s autory v rámci výstavy HOLLAR DNES. Akce je pojata nejen jako komentovaná prohlídka, ale především jako možnost potkat se s kolegy grafiky a také promluvit před návštěvníky o své tvorbě a vystaveném díle.
Prosíme o případné předchozí informování o účasti (
www.hollar.cz).

19.12.2017


Henri Matisse (1869-1954): Dopisy

 

 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040
13. 12. 2017 — 25. 2. 2018

Výstava představí dosud neznámou část korespondence významného francouzského malíře, sochaře a grafika Henriho Matisse, který náleží k vrcholným představitelům fauvismu. Kromě jednotlivých dopisů expozice uvede i umělcovu kresbu a grafiku, s níž se v českých galeriích můžeme setkávat pouze výjimečně. Výstava vzácných dokumentů a děl je jedinečným příspěvkem k ucelenější představě o životě a tvorbě Matisse, jenž se řadí mezi nejvlivnější umělce 20. století.

12.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - závěrečný UPDATE kolekce!

 

12.12.2017


Monika Immrová

 

 
Andělská Hora u Chrastavy, Galerie 50°47´55,9´´N, 14°57´22.6´´E
do března 2018

Zveme na výstavu Moniky Immrové  v kostele v Andělské Hoře u Chrastavy.

12.12.2017


Nizozemská barokní malba

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Výstava představí výběr z nizozemské barokní malby uchovávané ve sbírkách Národního památkového ústavu na moravských památkových objektech. Kolekce bezmála čtyř desítek obrazů zobrazuje nizozemské malířství v celé jeho námětové šíři od portrétů přes slavnou nizozemskou krajinomalbu až po bravurně ztvárněná zátiší a náboženskou malbu. Zastoupeny budou jak obrazy umístěné v rámci prohlídkových tras v interiérech moravských zámků, tak také obrazy, jež dosud odpočívaly v zámeckých depozitářích. Základ výstavy tvoří kolekce obrazů z obrazárny Státního zámku v Rájci nad Svitavou, která byla budována od poloviny 18. století Antonínem Karlem ze Salm-Reifferscheidtu. Jeho největšímu zájmu se těšila právě nizozemská malba z okruhu Petra Pavla Rubense, jíž získával za svého pobytu v Bruselu. Salmovské obrazy jsou doplněny o zápůjčku z liechtensteinských zámků v Lednici a Valticích a z jihomoravských Lysic. K vidění budou žánrové obrazy B. van den Bossche, mytologické výjevy Simona de Vos, portréty Gerarda van Honthorsta, krajiny Aerta van Neera nebo zátiší Jana Pietra Brueghela. Vystaven bude rovněž obraz Velká vápenka od Pietra van Laeraze Státního zámku Valtice, který se stal v 90. letech minulého století předmětem sedmiletého soudního sporu mezi Českou republikou a Liechtensteinským knížectvím.

12.12.2017


SOMNAMBUL - MARTIN SALAJKA

 

 
Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2
7. 12. 2017 - 18. 1. 2018

Martin Salajka, malíř a grafik střední generace, který postupně prošel ateliérem Petra Veselého na brněnské FaVU, aby svá studia zakončil u Michaela Rittsteina na pražské akademii, se prostřednictvím několika sérií svých nejnovějších obrazů balancujících na pomezí malby a reprodukčních technik ponořil do sféry ne/vědomí, která zpřítomňuje shluky dějů rozprostřených mezi městskou a přírodní krajinou. Jeho symbolikou prodchnuté vrstevnaté výjevy kombinující spontánnost s konceptuálním přístupem, které se nevyhýbají ani autentické dětské kresbě, jsou významově otevřené. Jejich fantastická přízračnost postavená na realistickém vidění přitom umožňuje jak doslovné čtení, tak asociativní automatismus...více:

12.12.2017


NOVÁ DÍLA VE SBÍRKÁCH GHMP

 

 
GHMP, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1
8. 12. 2017 – 29. 4. 2018 

Výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici...

05.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - 3. Update kolekce

 

05.12.2017


Vladimír Renčín

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
7. prosinec 2017 – 10. únor 2018

S širokým výběrem originálních kreseb a dalších kousků z ateliéru Vladimíra Renčína se můžete potěšit v Galerii Smečky v Praze...

05.12.2017


Výstava litografické dílny Petra Korbeláře

 

 
Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1
od 30. listopadu 2017

Komorní výstava v pražském knihkupectví K-A-V-K-A poodhalí svět kamenotisku.Ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin se zde představil výběr umělců a grafiků, kteří tvoří v litografické dílně Petra Korbeláře. V dílně, a tak i na výstavě, se potkávají autoři velice rozdílných, pestrých názorů a projevů. Mezi vystavenými litografiemi najdete díla nejen od grafiků, kreslířů, malířů, sochařů, ale třeba i režiséra či ředitele divadla, herce a spisovatele v jedné osobě, Jiřího Suchého. Kromě něj bude na výstavě možné vidět tisky Oldřicha Kulhánka, Jana Švankmajera, Evy Švankmajerové, Čestmíra Sušky, Petra Nikla, Miloslava Chlupáče a dalších přibližně čtrnácti umělců.

05.12.2017


Nové výstavy v Národní galerii...

 

 
NG, Palác Kinských, Praha 1
1.12.2017 - 18.3.2018

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne...
NG, Palác Kinských, Praha 1
5.12.2017 - 25.2.2018

Loučení s Asií...
NG, Veletržní palác, Praha 7
5.12.2017 - 11.3.2018

Kosmická architektura Jana Konůpka...

 

05.12.2017


Tomáš Predka „Rozrušený svět“

 

 
Galerie kritiků , Palác Adria 1 p., Jungmannova 31,  Praha 1
28. 11. - 17. 12. 2017

Tomáš Predka (1986) je laureátem 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017. Instalace jeho  samostatné výstavy v Galerii kritiků záměrně využívá specifičnosti Paláce Adria. Prostor galerie je součástí fiktivního děje pádu parašutisty neznámého původu. Na místě zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho vědomí. Trosky drapérií.

Tomáš Predka (1986) is a laureate of the 10th Prize for Young Painting 2017. Installation of his solo exhibition in Galerie kritiků deliberately exploits the specifics of the Palace Adria. The space of the gallery is part of a fictious plot of parachutist of unknown origin. Only the materialised fragments of his consciousness remained in place. Debris draperies.
www.galeriekritiku.cz

 

28.11.2017


PANELAND. NEJVĚTŠÍ ČESKOSLOVENSKÝ EXPERIMENT

 

 
MG, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 (Camera)
24. 11. 2017– prodlouženo do 25. 3. 2018

S odstupem padesáti let od masové výstavby panelových sídlišť nabízí Moravská galerie v Brně neobvyklý pohled na relikt komunistického režimu. Kromě typického panelového bytu představí výstava také fotografie, design, módu z doby normalizace, i projekty současných umělců. Ukáže tak i proměnu vnímání sídlišť v průběhu posledního půlstoletí. Výstavu doprovodí expozice, která se vrací k významnému úspěchu československého pavilonu na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967. Název Automat na výstavu evokuje jeden z nejvýraznějších atrakcí pavilonu – Kinoautomat, první interaktivní zařízení na světě, jehož průvodcem byl herec Miroslav Horníček. Výstava se do Brna přesouvá z Chebu, kde ji nedávno představilo Retromuseum...více - Tisková zpráva:


28.01.2018


Jiří Hölzel – „UGBADQ“

 

 
GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
30. 11. 2017 — 21. 1. 2018

Jiří Hölzel vychází ve své tvorbě z pozorování účinků internetu, nových médií a obecně virtuální reality na společnost, zejména na zástupce nejmladších generací, pro které je realita sociálních sítí dominantním komunikačním a sociálním nástrojem. Zabývá se manipulací v umění, coby obrazem společenských procesů, přičemž se jeho nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a nepřesností ve virtuálním obraze, které zanáší zpět do reality fyzické.

Jiří Hölzel letos absolvoval studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v Ateliéru interaktivních médií Pavla Kopřivy.

www.ghmp.cz


28.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - (2) UPDATE kolekce

 

28.11.2017


Ladislav Čepelák - Dveře k tvorbě neznámé

 

 
Galerie EUROPEANartS, Senovážné náměstí 992/8, Praha 1
4. 12. 2017 - 31. 1. 2018

Výběr vystavených děl je zaměřen na grafické cykly z 90. let minulého století - z posledního a vrcholného období tvorby Ladislava Čepeláka...
 

 

28.11.2017


Kouzelný svět počítačových her

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
23. listopadu 2017 - 14. ledna 2018

Muzeum města Brna zahájilo na hradě Špilberku výstavu Kouzelný svět počítačových her v níž představuje vizuální stránku her oceňovaných českých studií Amanita Design, Paperash a Hangonit. Počítačovým hrám jako ryze současnému výtvarnému fenoménu se Muzeum města Brna věnuje jako vůbec první velká galerijní instituce u nás...více - Tisková zpráva:

28.11.2017


XXIII. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
29. 11. - 23. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na poslední výstavu v Galerii Hollar tohoto roku.
Kurátorka výstavy: Xénia Hoffmeisterová
Vystavující autoři:
Alena Antonová| Mikoláš Axmann| Daniela Benešová| Karel Beneš| Tomáš Bím| Jan Blaha| Šimon Brejcha| Robert Brun| Hana Čápová| Lenka Falušiová| Petr Fiala| Eva Hašková| Eduard Halberštát| Petr Hampl| Jan Holoubek| Pavel Hora| František Hodonský| Helena Horálková| Tomáš Hřivnáč| Said Ismail| Zbyněk Janáček| Jarmila Janůjová| Robin Kaloč| Markéta Králová| Ivo Křen| Vlasta Matoušová| Martin Manojlín| Jiří Mikeska| Eduard Milka| Martin Mulač| Lubomír Netušil| Pavel Piekar| Emanuel Ranný| Martin Raudenský| Zuzana Růžičková| Jaroslava Severová| Jiří Slíva| Klára Stodolová| Vladimír Suchánek| Jan Šafránek| Karel Šafář| Marie M. Šechtlová| Milena Šoltészová| Lenka Štěpaníková| Petr Štěpán| Hana Šuranská| Eva Vápenková| Martin Velíšek| Lenka Vilhelmová| Eva Vlasáková| Lenka Vojtová| Olga Vychodilová
Doprovodný program:
ST 6. 12. 2017 v 17 h - Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru. Host: spisovatel Petr Hora Hořejš, který mluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina.
ST 13. 12. 2017, 15-18 h - III. GRAFICKÝ TRH v Galerii Hollar /// grafické listy z archivu autorů / z ruky do ruky / ceny smluvní...

28.11.2017


Zveme na akce: Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené...

 

 
Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6 - Bubeneč
23. listopadu 2017 - 12. ledna 2018

Zveme na zahájení výstavy linorytů, uvedení grafického kalendáře pro rok 2018 a koncert ve čtvrtek 23. listopadu v 19.00 hod. v Malé vile PNP....

05.12.2017


Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby...

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
21. 11. 2017 - 28. 1. 2018

Galerie Villa Péllé připravila výstavu Daisy Mrázkové – malířce, ilustrátorce a autorce dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí. Výstava, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice nabídne nejen ilustrace, ale i méně známou volnou tvorbu.Galerie tak představí komplexní pohled na další výraznou osobnost z řad předních českých výtvarníků...více - Tisková zpráva:

21.11.2017


Hadí muž a tanečnice / Bosé nohy a jiné zajímavosti

 

 
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí 89/I, Třeboň
11. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek AJG

Výběr ze sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie představí návštěvníkovi kolekci obrazů, kreseb, grafiky, plastiky a také keramiky. Soubor, který čítá více jak padesát uměleckých předmětů od 18. století přes postmodernu až po konec 20. století, nabídne poutavý pohled do způsobu života lidí stěhujících se soustavně z jednoho místa na jiné za účelem produkce zábavných atrakcí a obživy. Mimo výše zmíněné výtvarníky budou na výstavě zastoupena umělecká díla od Adolfa Borna, Bedřicha Stefana, Bohumila Dobiáše, Jana Kodeta, Josefa Čapka a mnoha dalších...VÍCE: 

21.11.2017


Milan Paštéka - Jazyk grafiky

 

 
Galerie D9, Dukelská 9, České Budějovice
21. 11. - 11. 12. 2017

Výstava je věnovaná legendárnímu československému a slovenskému malíři dvacátého století. V příštím roce uběhne dvacet let od tragické nehody, která náhle ukončila životní cestu...

5. 12. v 16, 30 hod - komentovaná prohlídka s Dominikou Sládkovou Paštékovou

21.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - Everything must go!

 

14.11.2017


VÁCLAV JOHANUS / KRAJINY SNŮ

 

 
Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
14. 11. –  2. 12. 2017

Českobudějovická Galerie Hrozen připravila výstavu Krajiny snů grafika, ilustrátora a karikaturisty Václava Johanuse.  Výstava připravená k letošním 70. narozeninám autora je stručným průřezem prací z posledních let: jsou zde nové grafiky, ilustrace i originály...více - tisková zpráva:

14.11.2017


Michal Drozen – Panelák

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 11. - 7. 12. 2017

Trilogii Paneláky Michala Drozena si v měsíci listopadu můžete prohlédnout v Poličce Archivu výtvarného umění...

07.11.2017


„Hollaristé minulosti a přítomnosti“

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
do 4. 2. 2018

Letošní stálá expozice GVU je věnovaná 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Nová stálá expozice je výběrem děl ze stejnojmenné výstavy „Hollaristé minulosti a přítomnosti“, jež v letošním roce zahajovala výstavní program Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě...

07.11.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (knihovna | library)
9. 11. 2017 - 30. 3. 2018

Výstava 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy 2016, která proběhla na jaře tohoto roku v letohrádku Hvězda Památníku národního písemnictví v Praze, představí v knihovně Moravské galerie knihy oceněné v soutěži pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. Z celkem 250 přihlášených titulů vybírala porota, tentokrát poprvé v mezinárodním obsazení, knihy z tradičních sedmi kategorií, jimž udělila ocenění za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování.
Jako vítězné tituly byly oceněny například TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab za odbornou literaturu, z knih pro děti Hafanova dobrodružství, publikace z kategorie knih o výtvarném umění StArt - sport  jako symbol ve výtvarném umění nebo katalog RGB3D vydaný Galerií Zdeněk Sklenář a řada dalších zajímavých knih a katalogů.
Výstavu doplňuje katalog autorů letošního vizuálního stylu Štěpána Marka a Jaromíra Skácela.

07.11.2017


Zveme na výstavy v GASKu....

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje,  Kutná Hora , Barborská 51-53
1. 10. 2017- 21. 1. 2018

Fenomén Ateliéru Papír a kniha : autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana...
(obr.)
Jakub Švéda - Technovirus...

07.11.2017


Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

 

 
Unikátní virtuální výstava PNP

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představí soubor volných grafických listů jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století Václava Hollara....

07.11.2017


Kamil Lhoták: Na křídlech grafiky

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
8. - 26. listopadu 2017

Výstava grafických listů Kamila Lhotáka.
Kamil Lhoták (1912-1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce....

Doprovodný program:

SO 11. 11. 2017 v 15 hodin – Komentovaná prohlídka za účasti kurátora výstavy Ing. Libora Šteffka
PO 13. 11. 2017 v 17 hNeznámý známý Kamil Lhoták / pořádá Spolek českých bibliofilů, KPH, SČUG Hollar

07.11.2017


Pavel Piekar: Barevné čarování

 

 
Hotel VILLA, Okrajní 1, Praha 10
2. listopadu - 30. prosince 2017

Výstava barevných linorytů Pavla Piekara.

31.10.2017


Projít sítem - výstava sítotisků studentů AVU a FAMU

 

31.10.2017


Martin Velíšek „Nahoře bez, dole taky“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
31. října - 26. 11. 2017

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.


 

31.10.2017


Galerie Hollar zve na doprovodné programy...

 

 
Galerie Hollar zve na následující doprovodný program výstavy HOLLAR DNES v Obecním domě:

•    3.11.2017 v 10:15 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Lenkou Vilhelmovou

•    5.11.2017 v 11:30 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Miloslavem Polcarem a Pavlem Sivkem

•    29.12.2017 v 16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s kurátory, setkání s autory

31.10.2017


CXX LS Ladislav Sutnar (obálky) - pozvánka na výstavu

 

31.10.2017


Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus, 1931–1939

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 10. – 11. 2. 2018

Museum Kampa uvádí výstavu významného malíře, grafika a sochře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout přehlídku prací autora a dalších představitelů českého surrealismu např. Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška, Vincenta Makovského, Františka Muziky nebo Aloise Wachsmana zapůjčených ze státních a soukromých sbírek do 11. února 2018. K výstavě vychází v nakladatelství ARGO stejnojmenný katalog...více - Tisková zpráva:

31.10.2017


Jan Dyntera – LOST CONNECTIONS

 

 
Villa Pellé, Malá galerie, Pelléova 10, Praha 6
25. 10.  –  11. 11. 2017

Netradiční výstavní projekt připravil pro prostory Malé galerie grafik a fotograf Jan Dyntera, který se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Výstava s názvem Lost connections zkoumá vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a v jeho omezeních, ve světě mediálních chyb tak, jak jej vytváří sofistikované grafické, či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími chybami při výpadcích datového připojení. Obraz se z původní podoby rozpixeluje a rozpadne na monochromatické plochy. Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, kdy původní zobrazovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje novou realitu, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu...více: Tisková zpráva

24.10.2017


Jiří Kornatovský / Style Declarative

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140
13. října 2017 – 28. ledna 2018

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací...

24.10.2017


Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

 

 
DOX - Centrum současného umění,  Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
26.10. - 31. 12. 2017

Archiv výtvarného umění zve na výstavu spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy, jejichž činnost je téměř neznámá a nedoceněná...

24.10.2017


Tereza Říčanová – Vidění

 

 
DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
4. 9. - 5. 11. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf. Tentokrát se můžete setkat s několika drobnými knihami Terezy Říčanové, které autorka nakreslila, napsala, vlastním nákladem vytiskla a svázala...

24.10.2017


Alena Kučerová: Strojopisy a drobné práce ze 60. let

 

 
Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1
od 11. 10. 2017

Ve středu 11. října proběhla v knihkupectví K-A-V-K-A na Starém městě v Praze vernisáž výstavy Aleny Kučerové, významné české grafičky a umělkyně. K vidění jsou díla z nepříliš známého a krátkého období lettrismu, drobné práce a grafika 60. let. Knihkupectví K-A-V-K-A se spojilo s galerií Pecka, která umění Aleny Kučerové dlouhodobě propaguje. Po několika retrospektivách této výtvarnice se v knihkupectví vystaví méně známá díla. Ty doprovodí několik návrhů na knižní obálky, zpracovaných autorkou, a další drobné práce ze 60. let...více:

17.10.2017


Ondřej Michálek - Z hloubky / Intaglio

 

 
Galerie Caesar, Horní náměstí 583, Olomouc
3. 10.–27. 10. 2017

"Tvorba Ondřeje Michálka je mnohotvárná, mnohoznačná a často iritující. V průběhu času prošla řadou uvážených proměn; od zájmu o vyčlenění se z životních stereotypů k návratům do snových rovin. Posléze u autora převážila role pozorovatele lidského hemžení, které se odehrává ve fantaskním světě podivných budov a složitě konstruovaných objektů, aby se následně pozastavila v odcizených a syrových domech a umělých zahradách."...(z textu O. Baladíkové)...

17.10.2017


Autumn Opening ve Veletržním paláci již 18. října!

 

 
Národní galerie, Veletržní palác, Praha 7
18. října v 19 hodin

Národní galerie zve na zahájení podzimní výstavní sezóny Veletržního paláce...

17.10.2017


ŽIVÝ SVĚT ANNY VOJTĚCHOVÉ

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
20. 10. – 26. 11. 2017

V rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě představí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tvorbu výtvarnice a ilustrátorky ANNY VOJTĚCHOVÉ nejen ve svých výstavních prostorách, ale i přímo na veletrhu.
Anna Vojtěchová ve svých ilustracích spojuje lásku k malování a přírodě s touhou vyprávět příběhy. Přibližuje tak dětem jejich historické dědictví i tradice jiných národů. Za svou ilustrační tvorbu získala řadu ocenění včetně zlaté medaile NPPA za dětskou vědeckou knihu...

17.10.2017


Patrik Hábl: INTROSPEKCE - pozvánka na výstavu

 

17.10.2017


Michal Maršálek ČERVENÝ OTAZNÍK a Jindra Viková 13 KRESEB

 

   
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
úterý 17. 10 . 2017 v 18 hod.

Galerie Havelka zve na křest knihy básní a vernisáž doprovodných kreseb.

www.galeriehavelka.cz, www.facebook.com/GalerieHavelka

17.10.2017


Svatopluk Klimeš / Oheň do papíru nezabalíš

 

 
GALERIE SMEČKY, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. 10. – 25. 11. 2017

Výstava v galerii Smečky obsáhne autorova velká plátna z devadesátých let, originální soubor lightboxů s fotografiemi interpretovanými ohněm z přelomu tisíciletí, záznamy performancí a mnohá další díla. Potvrzuje experimentální a hravou podstatu Klimešovy práce a mnohotvárnost jeho imaginace...

17.10.2017


Jozef Jankovič: Plynutí času

 

 
Muzeum moderního umění,Trojlodí, Olomouc
12. 10. 2017 — 11. 3. 2018

Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu bratislavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. Olomoucká výstava představí nejvýznamnější díla Jankovičovy tvorby z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let....

10.10.2017


Pavel Baňka: Blízkost

 


P. Baňka, Studenti VŠUP, listopad 1989

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
10. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Výstava Pavla Baňky Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly zejména od konce 70. let do současnosti a mapují jeho fotografickou tvorbu v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Pavel Baňka je solitérem v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíří svých „fotografických hledání“, jak často rád označuje mnohost a různorodost ve vlastní tvorbě, která je mimo jiné i silně spjata s pedagogickou a redakční praxí...více: Tisková zpráva

10.10.2017


Český kreslený humor od 60. let po současnost

 

 
Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
10. – 31. říjen 2017
prodlouženo do 10. listopadu 2017

Miroslav Barták, Stanislav Holý, Jan Hrubý, Vladimír Jiránek, Václav Johanus, Dušan Pálka, Vladimír Renčín, Jiří Slíva

Výstava je stručným výběrem z rozsáhlé umělecké tvorby osmi výtvarníků, osobností, které se potkávaly na stránkách příloh českých novin a časopisů více než 45 let. Od přelomu 60. a 70. let byl na české scéně kreslený humor významnou měrou otiskován v novinách, jejich pravidelných přílohách a časopisech -  v roli vnímavého pozorovatele, glosátora či kritika společnosti.
Na výstavě jsou zařazeny například kresby publikované v tehdejších časopisech a novinách m.j. v Mladém světě, Literárních novinách, Reportéru, Studentu a dalších, tak z běžného denního tisku  a jeho příloh jako Mladá fronta, Svobodné slovo, Práce a další.
„Autoři zastoupení na této výstavě tak měli řadu let na stránkách časopisů a novin výjimečnou příležitost konfrontovat jak osobitý pohled na svět, tak originální výtvarné rukopisy. Několik autorů i z této výstavy přestoupilo práh čistého kresleného humoru a významně se prosazují i na poli ilustrace, grafiky a malby, které jsou na výstavě rovněž zařazeny.

10.10.2017


Jaroslava Severová : Temné a světlé

 

 
Galerie Na Hradě, budova lékařské knihovny LFUK,  Hradec Králové
11. října - 13. 11. 2017

Lékařská fakulta UK připravila výstavu Jaroslavy Severové, grafičky a pedagožky, vedoucí ateliéru oboru „Grafická tvorba – multimédia“ na Univerzitě Hradec Králové, která za svou  grafickou tvorbu získala prestižní Cenu Vladimíra Boudníka.

10.10.2017


Martin Manojlín : Grafika - pozvánka na výstavu

 

10.10.2017


Jitka Kopejtková a Pavel Holeka

 


J. Kopejtková, Bez názvu
 
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
12. 10. – 5. 11. 2017

Papír, nůžky, kov. Výstava koláží

Jitka Kopejtková (*1973) se věnuje výrobě klasické koláže, kterou tvoří zejména z papíru – nůžkami, skalpelem a trháním, bez použití počítače.Dlouhodobě se zabývá také fotografií, svou tvůrčí činnost zaměřuje na autentická zachycení strhaných plakátů na oficiálních i neoficiálních plakátovacích plochách v ulicích měst.
Pavel Holeka (*1945) je výtvarník a básník. První papírové koláže vytvořil ve druhé polovině šedesátých let po setkání s kolážemi Jiřího Koláře. Výtvarné a později i literární tvorbě se soustavně věnuje od devadesátých let. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech (např. Básně, Vnitřní prostory, Abstraktní básně, Imaginární portréty, Dívčí sny, Dětské hry aj.)...
www.glf.cz

10.10.2017


TENKRÁT V EVROPĚ - Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
22. září 2017 – 21. ledna 2018

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.
Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.
Umělecká díla z 30.–50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle...více: Tisková zpráva

10.10.2017


LUBOMÍR PŘIBYL : ČTVRTÝ ROZMĚR

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6,  Praha 1
11. října - 5. listopadu 2017

Grafické listy Lubomíra Přibyla vystavené v Hollaru zahrnují profil autorovy tvorby od šedesátých let, největší prostor je věnován jeho pracím z posledních dvou desetiletí. Jejich konstruktivní řád a algoritmus kompozic nás uvádějí do imaginativní vizuální hry čtyřdimenzionální geometrie...

Doprovodný program:
Čtvrtek 19. 10. 2017 v 17 h / Komentovaná prohlídka výstavy s autorem a kurátorem výstavy  PhDr. Petrem Přibylem

10.10.2017


Miloš Michálek - Záznamy

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5
22. září - 19. listopadu 2017

Výstava ústeckého grafika Miloše Michálka Záznamy z cyklu Severní okruh představuje část jeho nejnovějšího cyklu denních grafických záznamů, které vytváří po celý rok 2017...

Doprpvodný program:
16. 11. 2017 od 16.00 do 19.00 - Experimentální grafická dílna s Milošem Michálkem


 

03.10.2017


Česká grafická moderna

 

 
Galerie ART, Chrudim
23. září - 30. října 2017

Devadesát tři grafických listů umělců, kteří i svými grafickými listy
 vytvářeli české moderní umění.
Čapek, Hoffmeister, Hofman, Hudeček, Kobliha, Konůpek, Kremlička, Kupka, Muzika, Preissig, Rykr, Svolinský, Šíma, Špála, Štáfl, Štursa, Štyrský, Švabinský, Teige, Tichý, Toyen, Zrzavý

03.10.2017


Boris Jirků - Ilustrace

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
11. 10. - 4. 11. 2017

Plzeňské publikum se může těšit na nejnovější ilustrace Borise Jirků ze dvou knih, které vyšly v nedávné době...

03.10.2017


Energetika prostoru / Space Energetics

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
3. - 29. 10. 2017

Výstava česko-německé výstavy malířky, sochařky a performérky Dagmar Dost-Nolden a výtvarníka skláře Patricka Rotha.
Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.
Komentovaná prohlídka: ve čtvrtek 26. října v 16 hodin, doprovázená živou performancí

 

 

24.10.2017


Computer Graphic Re-visited

 

 
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
3. – 6. 10. 2017

Virtuální rekonstrukce výstavy počítačem generovaných grafik, kterou v roce 1968 uspořádal v Domě umění města Brna kurátor a umělec Jiří Valoch...

03.10.2017


Zbyněk Janáček - In the corner

 

 
Rainbow gallery, Školní, Prostějov
2. - 31. 10. 2017

Prof. Zbyněk Jánaček je významná osobnost na poli české grafiky. Mezi jeho největší ocenění v tomto oboru patří Cena Vladimíra Boudníka v roce 2013, která je udělována žijícím českým grafikům za celoživotní přínos. Spolu s prof. Eduardem Ovčáčkem akad. mal. stál u zrodu Fakulty umění Ostravské univerzity a společně tam budovali atelier Grafiky, ve kterém vytvořili mimo jiné profesionální serigrafické pracoviště. Na fakultě působil v letech 2008 - 2015 jako děkan a po celou dobu pedagogicky vede studenty navazujícího magisterského studia atelieru Grafiky. Zbyněk Janáček se v posledních letech věnuje hlavně serigrafii, digitálnímu tisku a experimentální grafice. Svou tvorbu přetváří i do prostorových instalací, které pracují s interierovými specifiky galerií.

03.10.2017


HOLLAR DNES / HOLLAR TODAY

 

 
Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

Výstava HOLLAR DNES je nejvýznamnějším výstavním projektem SČUG Hollar v roce 2017. Představuje všechny současné členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Snahou výstavy je představení současné tváře SČUG Hollar, aktuální podoby volné grafické tvorby u nás a zároveň uměleckých vývojových tendencí, které se v grafice v současnosti objevují...

10.10.2017


„Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“

 

 
PNP, letohrádek Hvězda, Praha 6 - Liboc
7. září - 29. října 2017

Od 8. září do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, jejímž pořadatelem je Památník národního písemnictví ve
spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Výstavou v letohrádku Hvězda
pořadatelé reagují nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti s arcivévodou v tomto
roce připomínáme, ale symbolicky se napojí rovněž na tematicky příbuzné výstavy v Rakousku (Zámek Ambras) a v Čechách (Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze).
Především však jde na našem území o jedinou výstavu, která se koná na místě úzce spjatém s osobností Ferdinanda II. Tyrolského...více - Tisková zpráva:

07.09.2017


Tomáš Hlavina, Jiří Kornatovský - pozvánka na výstavu

 

07.09.2017


PRAHA - RUDOLFINSKÉ REFLEXE

 

 
Castello di Gesualdo – Gesualdo (Avellino), Itálie
 30. 9. – 5. 11. 2017

Výstava  pořádána k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky
29. září 2017 bude na hradě v Gesualdu v jižní Itálii zahájena společná výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, které právě letos slaví sto let od svého založení.  Název výstavy Praha – rudolfinské reflexe je poctou  jednomu z nejkrásnějších měst Evropy a také jednomu z nejšťastnějších období jeho tisícileté historie za vlády císaře Rudolfa II...
Kurátoři výstavy: Pavel Piekar, Andrea L. Ballardini

07.09.2017


100 LET HOLLARU

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
14. 9. – 8. 10. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

Doprovodný program:
ST 20. 9. 2017 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Blankou Stehlíkovou
 

 

07.09.2017


JIŘÍ SLÍVA NOSNENS? NESMYSL!

 

 
Galerie Františka Drtikola Příbram, Tyršova 106
8. 9. - 15. 10. 2017

Přestože Jiří Slíva vystavoval své práce v desítkách galerií v zahraničí i v Č, je příbramská výstava dosud nerozsáhlejší prezentací jeho prací. Vystaveno je téměř 200 grafik a kreseb...

29.08.2017


Monika Immrová / Členění

 

 
Dům umění, galerie současného umění a architektury, Nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
7. 9.  – 7. 10. 2017
  

Výstavu MONIKY IMMROVÉ (nar. 1970 v Lounech), sochařky a grafičky, absolventky pražské Akadmii výtvarných umění (1995–2001) uvede Jakub Lipavský...


 

 

29.08.2017


Akademické platformy výpočetního navrhování

 

 
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
6. 9. - 7. 10. 2017

Výstava sleduje vývoj a současné tendence výzkumu v oboru. V rámci výstavy se zároveň ve středu 6. 9. koná speciální sympozium MeetUp Praha. Sympozium je určeno pro širokou veřejnost...

29.08.2017


Lea Fekete v čase, ploše, prostoru a souvislostech

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
6. září – 7. říjen 2017

Textilní obraz, šperk, oděvní design

Těžištěm výstavy „Lea Fekete v času, ploše, prostoru a souvislostech“ je autorčin nový soubor abstraktních obrazů, doplněný ukázkami autorského šperku a oděvního designu. Společným mottem exponátů je „tranquility“ – „klid a pohoda“, jakožto manifest a osobní odpověď na současný neklidný, povýšený svět...


 

29.08.2017


Výstavy Národní galerie...

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
12. 9. - 31. 12. 2017

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 9. - 3. 12. 2017

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera...

29.10.2017


Radek Kratina – Konstanty a proměnné

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk
31. 8. - 15. 10. 2017

Moderní umění 60. až 90. v podání brněnského rodáka Radka Kratiny (1928–1999) představí Muzeum města Brna na hradě Špilberku na výstavě nazvané Konstanty a proměnné. Tento sochař, grafik a výtvarník byl odvážným průkopníkem variabilního přístupu k tvorbě. Výstavu doplní několik intervencí Kratinových kolegů z Klubu konkrétistů – Jiřího Hilmara a Dalibora a Ivana Chatrných. Expozice tak nastíní nosné výtvarné principy, jimiž se zmínění umělci zabývali a které úzce souvisí s dobovým vývojem moderních tendencí, např. konstruktivismu, op-artu, kinetismu a minimalismu. Více:

29.08.2017


Michael O’Brien: Jak se stát nikým
 
 
Divus / Perla - Areál bývalé papírny, Nádražní 101, Vrané nad Vltavou
26. 8. -  26. listopadu 2017

„Jak se stát nikým“ je samostatná výstava nových prací irského umělce Michaela O’Briena. Jde o dílo multidisciplinární - a celé vzniklo po jeho příjezdu do Perly. Nově vzniklá práce bude vystavena jako instalace kreseb, fotografií a zvukového umění. O’Brien přijel na měsíc do Galerie Perla, aby zde žil, tvořil a prožil svůj čas v tomto prostoru bez předchozího předjímání...

 

22.08.2017


Pavel Charousek: Nejenom kresba (pozvánka na výstavu)

 

22.08.2017


X a X let pod sluncem

 

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, nám. Míru 37
3. 9. - 29. 10. 2017

Léto v Městské galerii Týn nad Vltavou není rozhodně u konce. Jeho trvání symbolicky prodlouží projekt X a X let pod sluncem, který vyvrcholí v sobotu 2. září 2017 od 15 hodin slavnostní vernisáží a křtem katalogu. Půjde o jedinečné setkání uměleckých osobností, zástupců města a dalších, ale hlavně s bývalou kurátorkou městské galerie paní Marií Hanušovou. Celý projekt se koná pod záštitou ministra kultury ČR pana Daniela Hermana...

22.08.2017


Posvátná hora Fuji

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
22. 8. - 10. 9. 2017

 Výstava japonské tušové malby a vizuální poezie se koná v rámci roku Japonské kultury v České republice a u příležitosti 60letého výročí obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi...


 

 

22.08.2017


ZNÁMÝ/NEZNÁMÝ OLDŘICH JELÍNEK

 

 
Galerie umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
25. 8. – 15. 10. 2017

Výstava výběru tvorby českého výtvarníka Oldřicha Jelínka (nar. 26. 2. 1930 v Košicích), nadaného talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a nevyčerpatelným humorem...

 

22.08.2017


Galina Miklínová: Lichožrouti

 

 
Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy
15. 7. - 10. 9. 2017

Archiv výtvarného umění, z.s. pořádá výstavu významné ilustrátorky, režisérky, grafičky a výtvarnice animovaných filmů Galiny Miklínové (1970)....

22.08.2017


Adolf Hoffmeister – kresby, koláže

 

 
Galerie Millenium, Tržiště 5/370, Praha 1
15. 8. - 10. 9. 2017

Výstava v malostranské galerii Millennium představuje průřez tvorbou významného českého výtvarníka, spisovatele, pedagoga a diplomata Adolfa Hoffmeistera (1902–1973). Expozice zahrnuje jak množství z jeho ústřední tvorby – karikatur významných osobností českého i světového kulturního a politického světa, tak i koláže, které tvořily hlavní náplň jeho výtvarné práce v pozdějších fázích života. Specifikem výstavy je rozsáhlá kolekce návrhů ilustrací, kterými opatřil množství knih, časopisů a dalších publikací. Jestliže rané práce z doby meziválečné odkazují na živou provázanost části pražské kulturní scény se zbytkem Evropy a její entusiastický elán, díla z autorova posledního období jsou odrazem jeho skepse ve světě pevně rozděleném Železnou oponou, ve kterém zhasla naděje šedesátých let.

www.gallerymillenium.cz

22.08.2017


Jaroslav Zaorálek - z knihovny překladatele

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
7. 8. - 4. 9. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

 

15.08.2017


STO LET HOLLARU : SOUČASNÁ TVORBA

 

 
Kostel sv. Václava, Opava
1. 9. 2017 – 22. 10. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky je pořádána v rámci festivalu 60. Bezručova Opava - Síla tradice....

22.08.2017


Vrátka k nebi/ Jiný pohled

 

 
Státní okresní archiv Semily
18. srpna - 22. září 2017

Představitel ART BRUT Emil Zub a reakce profesionála Evy Vlasákové

Výstava připravená v semilském okresním archivu Jaroslavem Bartákem a Evou Vlasákovou, která se ujala pozoruhodné a zatím málo známé výtvarné pozůstalosti Emila Zuba a zkusila na ni umělecky reagovat.

15.08.2017


Patrik Hábl: Introspekce (pozvánka na výstavu)

 

08.08.2017


Skrytá místa

 

 
Klenová - Sýpka
13. 8.  — 22. 10. 2017

Výstava představí výsledky  týdenního sympozia komiksu, kterého se zúčastní celkem devět umělců  z Česka a Německa a bude probíhat na Klenové v termínu 7. - 11. srpna 2017...

08.08.2017


Margita Titlová Ylovsky

 

 
CHAOS BOX PROSTOR (Galerie Kabinet Chaos), Střítež 68, Polička,
10. 8. — 15. 9. 2017

V rámci šestého umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2017 - Pět Elementů, představí v novém alternativním prostoru Chaos Box Margita Titlová Ylovsky své práce z posledního tvůrčího období, velkoformátové intuitivní kresby hlínou, a prostorovou instalaci ze svatebních šatů...

08.08.2017


Berenika Ovčáčková: MINILEGENDY

 

 
Galerie Synagoga, Janáčkova 728, Hranice
17. srpna - 1. října 2017

Berenika Ovčáčková (1964) známá grafička studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky prof. Ladislava Čepeláka, a později pod pedagogickým vedením doc. Dalibora Chatrného. AVU jí poskytla komplexní seznámení se s prací v klasických grafických technikách (suchá jehla, lept, akvatinta, mezzotinta, litografie, linoryt)...

08.08.2017


G point | Atelier grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
17. 8. – 10. 9. 2017

Výstava z cyklu Mladá grafika.
Výstava představí práce Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Tento ateliér vychoval již řadu profesionálních umělců, kteří se úspěšně zapojili do výtvarného života. Katedra výtvarné tvorby, později Institut umění a nyní Fakulta umění, vznikla pod vedením Prof. Eduarda Ovčáčka v roce 1991 a v oblasti grafiky se zaměřila na výuku klasických (lept, linoryt, litografie) i soudobých grafických technik (serigrafie, digitální grafika). Zanedlouho si získala mezi umělci i odborníky značné renomé podpořené organizováním tzv. "workshopů" - tvůrčích setkání s domácí i se zahraniční účastí, orientovaných především na techniku sítotisku neboli serigrafie. To bylo přínosné i pro samotné studenty, kteří se měli možnost seznámit s tvůrci současné grafiky. Připravovaná prezentace v galerii Hollar má za cíl zhodnotit dosažené úsilí Katedry grafiky a kresby na Ostravské univerzitě. Výstava v prestižní pražské galerii Hollar
je samozřejmě velkou výzvou jak pro studenty tak pro pedagogy školy. Sdružení grafiků-umělců Hollar touto výstavou pokračuje v započatém programu zaměřeném na představování tvorby mladých talentů, a tím naplňuje jedno ze svých mnoha poslání v oblasti grafického umění.

Doprovodný program:
NE 10. 9. 2017 v 10 h – komentovaná prohlídka, prezentace projektu ISO (International Serigraphy Symposium Ostrava).....

08.08.2017


Dana Sahánková - Stopy v popelu

 

 
Galerie Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2
28. 7. — 3. 9. 2017

Dana Sahánková patří mezi nejvýraznější mladé autorky současné české scény, které pracují v médiu kresby. Na výstavě Stopy v popelu představuje práce posledních dvou let v nichž pracuje se zbytkovým materiálem - popelem...

25.07.2017


Nové výstavy v Letohrádku Ostrov

 

 
Letohrádek Ostrov
27. 7. - 1. 10. 2017

Ve stínu šapitó - Motiv cirkusu ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary...
(obr. - F. Tichý)

Lukáš Tůma / Zá-ti-ším...

Petra Buzková PJOTRA – Návraty k sobě...

 

25.07.2017


JAN KAVAN : NEPRAVDĚPODOBNÝ REALIZMUS II. : KRESBA A GRAFIKA

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
20. 7. - 13. 8. 2017

Jan Kavan (nar. 1947), absolvent VŠ UMPRUM 1966–1972 (prof. Jiří Trnka, Zdeněk Sklenář) se věnuje volné grafice a exlibris, kresbě, ilustraci, animovanému filmu a známkové tvorbě. Výstava kresby a grafiky je uspořádána k umělcovu životnímu jubileu...

Doprovodný program:
ČT 27. 7. 2017 v 17 h - setkání s autorem na výstavě

Obr.:Nalezenec No. 5,soutisk nalezených a tvarovaných matric, 2017
 
 

18.07.2017


Polish Urban Art

 

 
Trafo Gallery / Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
14. 7. – 13. 8. 2017

Z polského urban artu se v posledních letech stal rychle rostoucí fenomén. Street art a graffiti umělci z našeho blízkého sousedství patří mezi světově známá jména a jejich výrazový potenciál je velmi snadno rozpoznatelný, čistý a osobitý. Na jedné straně jejich styl navazuje na aktuální polskou uměleckou scénu, naproti tomu stále nezaměnitelně vychází z nejradikálnější formy umělecké tvorby a tou je graffiti v ulicích.
Výstava zahrnuje práce vybraných zástupců polské streetartové scény, jmenovitě:Bezt (Etam Cru), Cekas, Daniel Chazme, Czarnobyl, Finer, Kamil Kuzko, Lump, M-City, Monstfur, Nawer, Paweł Ryżko, Proembrion, Robert Proch, Sainer (Etam Cru), Seikon, Sepe, Zbiok Czajkowski.
Více: Tisková zpráva

18.07.2017


Solitéři - Jiří Eliška, Jiří Lindovský, Radek Petříček

 

 
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti
20. 7. - 10. 9. 2017

Na výstavě prezentují 3 autoři - Jiří Eliška, Jiří Lindovský a Radek Petříček - své kresby jako plnohodnotné, finální dílo. Každý z nich má svůj originální „rukopis“...

 

18.07.2017


Allan Kaprow: WARM-UPS

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
3. 7. - 7. 8. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

11.07.2017


Tomáš Švéda - kresby

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
7. 5. - 17. 9. 2017

Tomáš Švéda (nar. 1947), jeden ze zakladatelů legendárního uměleckého seskupení 12,15 „Pozdě, ale přece“, je bytostný malíř. Vedle jeho monumentálních maleb získala GASK do svých sbírek významný soubor kreseb, které vznikly po roce 1990. Přírodní motivy vystřídaly barevné kompozice a dynamické prostorové linie vytvářejí energetická pole, jakýsi kosmický prostor. Kresby pocházejí z období, kdy se barevnost energií mění v záření, světlo se stává stavebním prvkem obrazu a celkově se prohlubuje jejich duchovní význam.
www.gask.cz

11.07.2017


Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu (2010-2017) - pozvánka na výstavu

 

11.07.2017


GHMP zahajuje výstavy v Colloredo-Mansdeldském paláci...

 

 
GHMP, Colloredo-Mansdeldský palác, Karlova 2, Praha 1

MÉDIUM: FIGURA - 14. 7.–8. 10. 2017
Výstava volně navazuje na úspěšný projekt Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, který získal ocenění „skupinová výstava roku 2016“. Médium: figura je kurátorským výběrem z prací českých a slovenských umělců, kteří se zabývají tématem figury v současnosti.
Výstava se již neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí, ale na figuru jako médium, ke kterému je možné se vztahovat pomocí různých historických i osobních odkazů - od řeckého kanonického zobrazení jako východiska přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po instalaci a vyprázdnění tělesnosti.

Start-up VIII
CELESTE CAPINE HILL: Killed by the Light - 14. 7.–10. 9. 2017

Americká umělkyně je od roku 2015 studentkou magisterského programu pražské UMPRUM.
 Její první samostatná výstava formou objektové instalace tematizuje uprchlickou problematiku, která podobnou měrou hýbe evropskou i americkou veřejností. I když se jedná o odlišné zeměpisné a etnické reálie, obětí je tam i zde člověk, stejně vykořeněný, složitý a rozpolcený.

www.ghmp.cz

11.07.2017


AJG zahajuje 3 nové výstavy...

 

 
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, České Budějovice
14. 7. – 3. 9. 2017

Svatopluk Klimeš / Oživlé tapety...
(obr.)

Raketa letí do Budějc...

Aleš Krejča / Váhy mého času...


11.07.2017


Martin Velíšek: Mlčení

 

 
Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1
3. 6. - 3. 9. 2017

„Velíškova mlčení” v Galerii Václava Špály mají různé podoby. Jsou koncipována do tří celků. Každý představuje jiný způsob a jiný druh mlčení. Mlčení existenciální - Mlčení melancholické - Mlčení absolutní. Všechna tato mlčení lze na výstavě Martina Velíška v Galerii Václava Špály zažít...(Z textu kurátorky Mileny Slavické)...

03.07.2017


Výstup / Outcome

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
3. 7. - 23. 7. 2017

Zveme na zahájení výstavy Výstup / Outcome  závěrečných prací 9 absolventů mimořádného kurzu Akademie současné fotografie (2015-2017), pořádaného Studiem Matela.
Připomínáme:
Dne 20. července v 18 hodin
je plánována beseda s vystavujícími autory a komentovaná prohlídka.
 

18.07.2017


Kateřina Kyselica - Všemožné

 

 
Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1
8. 7. - 11. 8. 2017

Kresby, grafiky, koláže / Drawings, Prints, Collages

Kateřina Kyselica žije v New Yorku, kde se věnuje výtvarné práci a současně je ředitelkou firmy KADS New York a projektu Celebrating Print, který se zabývá uměleckou grafikou střední a východní Evropy a představuje volnou grafiku jako fenomén myšlení, od jejího moderního zrodu ve 20. století až po současnou tvorbu s přesahy do jiných médií.
Na výstavě, kterou uvede Alena Laufrová, autorka mimo jiné představí výběr z jejich společného "projektu" KORESPONDÁŽ A+K.

03.07.2017


VLTAVOTÝNSKÉ SYMPOSIUM DROBNÉ GRAFIKY - II. ročník

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce
1. 7. - 20. 8. 2017

Zveme na výstavu z Vltavotýnského symposia drobné grafiky. Letošní doporučené téma symposia bylo "Matěj Kopecký". Výstava je doplněna i o starší práce autorů a také o několik loutek vybraných z depozitáře Městského muzea. 
Vystavující:
Milan Bauer (Plzeň),  Víťazoslav Chrenko (Hlohovec, SK),  Martin Manojlín (Děčín), Miroslav Petřík (Týn nad Vltavou), Tereza Smetanová (Ostrava), Vlastimil Sobota (Praha),  Marie Michaela Šechtlová (Tábor), Hana Šuranská (Hodonín),
host výstavy: Václav Johanus (České Budějovice).

03.07.2017


Michal Čepelka - Recyklus

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
29. 6. - 10. 9. 2017

Výstava z cyklu "Umělci do čtyřiceti let".

03.07.2017


Svítání Zdeňka Sklenáře / Grafické dílo 1934 - 1985

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
23. června 2017 – 24. září 2017

Výstava představuje v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytuje velmi dobrý přehled o jeho grafické tvorbě...

27.06.2017


Jindřich Zeithamml / Cestou

 

 
Výklady - AXA hotel, Na Poříčí 40, Praha 1
do 12. 7. 2017

Artalk.cz, 15. 6. 2017:

27.06.2017


Marie Blabolilová - Vegetace v grafice

 

 
PONAVA, Lužánecká 3, Brno
19. 6. — 17. 7. 2017

Výběr vegetativních motivů v grafické práci ze sbírky Vojtěcha Petratura. Pražská malířka, grafička a restaurátorka, žačka Jiřího Johna, proslula především svými čárovými lepty, typicky bez přítomnosti figury, o to mocněji působivými listy často zobrazujícími civilní a urbánní motivy, pískoviště, paneláky, sady, ploty.

27.06.2017


Róna 1997 - 2017

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům U kamenného zvonu, Praha 1
23. 6. - 29. 10. 2017
prodlouženo do 31. 12. 2017

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel
nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých.
Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům.
Výstava, jež se koná v roce Rónových šedesátých narozenin, se zaměřuje především na prezentaci prací vzniklých v uvedeném období, avšak zároveň se snaží představit umělcovu tvorbu v určité vizuální a vnitřně polarizované celistvosti...více - Tisková zpráva:

30.10.2017


„Smích skrz slzy“- Česká karikatura 20. století nejen ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
30. 6. – 20.8. 2017

Cílem výstavy je představit veřejnosti početnou skupinu výtvarných děl,která bývají často v rámci velkých přehlídek výtvarného umění opomíjena. Jedná se převážně o kresby (v menším případě o grafiky), jež vznikly především za účelem jejich reprodukce v nejrůznějším tisku, staly se vypovídajícím prvkem doby, její hlásnou troubou. Karikatura byla a je vždy úzce spjata s ostatními aktuálními uměleckými žánry, v níž i bytostní malíři reagují kresebnou zkratkou na aktuální problémy doby.
Velká část karikatur se do sbírky dostala díky pravidelnému konání festivalu Humoru a satiry „Haškova Lipnice“, v rámci jehož výtvarných soutěží sem přibylo v druhé polovině 60. let nemálo zajímavých děl, jež se vlastně stala prvními sbírkovými předměty ve skupině „Kresba“. Řadu děl se podařilo získat převody zpětně v letech následujících. Díky tomu zde máme zastoupenu celou řadu vynikajících karikaturistů, kteří působili v českém prostředí s různými přestávkami v letech 1920 – 1990, i když samozřejmě ne zdaleka všechny. Z těchto let bychom pak představili dílčí výběr těch nejzajímavějších či nejhodnotnějších karikatur členěných do pěti chronologických celků, v nichž se představí díla např. Adolfa Hoffmeistera, Antonína Pelce, Adolfa Borna, Bohumila Štěpána, Miloslava Liďáka, Vladimíra Renčína, Oldřicha Jelínka, Ivana Steigera či Jiřího Slívy.
Kurátorka: Mgr. Daniela Růžičková
Komentovaná prohlídka výstavy:

čtvrtek 20. července v 17. 00 hodin

Dernisáž výstavy:
nedělie20. 8. 2017 od 15 hodin. Součástí dernisáže bude komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danielou Růžičkovou

15.08.2017


Otakar Slavík / Těla

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,Očkova 5,
29. června - 3. září 2017

Výstava z Cyklu Osobnosti představí výjimečný soubor prací na papíře, jež vznikaly během autorova nuceného exilu ve Vídni od osmdesátých let až do roku 2008...

27.06.2017


Nepolapitelná struktura

 

 
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
29. 6.  — 3. 9. 2017


Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora - obr.).


 

27.06.2017


KNIHA prostor pro grafiku / GRAFIKA inspirace pro knihu

 

 
Galerie F. Drtikola, Příbram 
29. 6. – 6. 8. 2017

Rozšířená verze nedávno realizované výstavy v Galerii HOLLAR ukazuje vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním...

27.06.2017


Vladimír Boudník
 
 
Muzeum hl.m. Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8
28. 6. 2017 – 29. 10. 2017

Na výstavě věnované Vladimíru Boudníkovi neleznete kromě průřezu grafických prací i Boudníkovy umělecké manifesty a strojopisné samizdaty...

 

27.06.2017


STROJE A TECHNIKA V GRAFICE

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
29. 6. - 16. 7. 2017

Vystavující autoři:
Jiří Altmann, Milan Bauer, Libor Beránek, František Flašar, Eduard Halberštát, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek. Vojtěch Hrubant, Václav Kabát, Zdena Kabátová-Táborská, Bedřich Kocman, Ivo Křen, Ondřej Michálek, Pavel Piekar, Petr Ptáček, Dana Puchnarová, Lucie Raškovová, Jiří Slíva, Jan Šafránek, Marie M. Šechtlová, Jana Šindelová, Hana Šuranská

Změna: Komentovaná prohlídka a setkání s autory se bude konat ve středu 12. 7. 2017 v 17 hod...

27.06.2017


Umělci a zvířata - kresby a grafiky členů SČUG Hollar

 

 
Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha 7 - Troja
30. 6. - 3. 9. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...
AXMANN Mikoláš / BAUER Milan / BENEŠ Karel / BERÁNEK Libor / BUDÍKOVÁ Jana / BUJÁRKOVÁ Irena / HAŠKOVÁ Eva / HOFFMEISTEROVÁ Xénia / HORÁLKOVÁ Helena / CHUDOMEL Jaroslav / MULAČ Martin / PIEKAR Pavel / RAŠKOVOVÁ Lucie / SIVKO Pavel / SLÁMA Miloš / SLÍVA Jiří / ŠAFRÁNEK Jan / ŠECHTLOVÁ Marie M. / VELÍŠEK Martin / VLASÁKOVÁ Eva / VOJTOVÁ Lenka a další.

27.06.2017


Galerie H

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
22. 6. - 27. 8. 2017

Výstava se koná v Malé věži Archivu výtvarného umění...

14.06.2017


Pavel Büchler - How To Make It Go Away

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
5. 6. - 3. 7. 2017

V červnové Poličce, která je vystavena v Archivu výtvarného umění, je představena autorská kniha How To Make It Go Away umělce a pedagoga Pavla Büchlera...

14.06.2017


Výstavy grafických kabinetů Národní galerie

 

 
NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
6. 6. - 3. 9. 2017

Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy...
(obr.)

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
13. 6. - 10. 9. 2017

Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby...

13.06.2017


CRASHTEST 7: Rekonstrukce AVU 93/94

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
13. 6. - 4. 7. 2017

Cílem retrospektivní rekonstrukce souboru diplomových prací studentů, kteří ukončili svá studia na pražské Akademii výtvarných umění v akademickém roce 1993–1994, je přispět k přehodnocení stávajícího rámce umění 90. let...

 

13.06.2017


Gabriela Nováková & Vratislav Varmuža a Kryštof Novák jako host

 

 
Galerie Patro, Opletalova 1, Olomouc
2. 5. – 23. 6. 2017


Vratislav Varmuža vystavuje rozměrné expresivní koláže, digitálně upravené a komponované na počítači, vytištěné velkoplošnou tiskárnou. Gabriela Nováková vybrala soubor map, které jsou vytvořeny převážně kresebnými a grafickými technikami. Jsou to výtvarně pojaté plány měst, jejich částí, mapy reálných i fiktivních území. Výstavu doprovodil několika fotografiemi zchátralých míst a architektonických detailů Kryštof Novák.

13.06.2017


Zkušenost exilu

 

 
PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6
16. června - 29. října 2017

V pražském letohrádku Hvězda bude zahájen největší výstavní projekt Památníku národního písemnictví v tomto roce Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, který vznikl ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem.
Výstava nabídne pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci. Především Praha se stala významným centrem kulturního a vědeckého života ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Na výstavě bude představeno velké množství dokumentárního materiálu, výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce.

13.06.2017


Birgitt Fischer: Mezi lesy / Zwischen den Wäldern

 

 
Oblastní galerie Liberec - Lázně
8. 6.  – 3. 9. 2017

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav. Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou profesionální malířku, která pochází z Německa a dlouhodobě žije v České republice, a to Birgitt Fischer. Autorka se ve svém malířském díle věnuje tématu rozdílnosti i podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury, jazyka a stereotypů, jak na ně nazíráme. Charakteristické rysy obou národů představuje s osobitým humorem a nadsázkou. Jako hrdinku svých obrazů si vybrala sebe samu. Ne však v podobě tradičního autoportrétu, ale schematické geometrizující figury. Pro její plošnou malbu je charakteristický rast a řád. Prostřednictvím svých prací sice hledá svoji vlastní identitu, ale její vlastní zážitky z asimilace v Česku lze zobecnit...více:


 

 

13.06.2017


Jiří Slíva - PostPoezie

 

 
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
16. 6. - 1. 10. 2017

V rámci tradičního připomínání významných výročí životních jubileí autorů poštovních cenin připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou populárnímu grafikovi, ilustrátorovi a humoristovi Jiřímu Slívovi, který v červenci letošního roku oslaví 70. narozeniny...

13.06.2017


Pavel Holeka - Básně psané papírem

 

 
Památník K. V. Raise - Lázně Bělohrad
16. 6. - 9. 7. 2017

Pavel Holeka (1945) se věnuje umělecké tvorbě od r. 1992. Jeho koláže, tvořené minimalistickými prostředky, mají spirituální rozměr. 

06.06.2017


Albín Brunovský - Grafika

 

 
Galerie ART Chrudim
2. června - 31. srpna 2017

Pětačtyřicet grafických listů Albína Brunovského, zřejmě nejvýznamnějšího slovenského grafika 20. století, ceněného svými kolegy, uctívaného žáky a milovaného sběratelskou veřejností představuje výstava v chrudimské Galerii ART.
 

06.06.2017


Jaroslav Benda 1882–1970

 

 
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
6. 6. - 15. 7. 2017

Aktuální výstava v Galerii UM více než naznačuje, že je věnována typografovi a grafikovi Jaroslavu Bendovi. Výstava Jaroslav Benda 1882–1970 se soustředí především na autorovo knižní dílo, a to zejména v oblasti typografie...

 

 

06.06.2017


Vojtěch Kovářík - Body / pozvánka na výstavu /

 

06.06.2017


Marek Číhal – „Somewhere we only know“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
7. 6. - 1. 7. 2017

Výstava se zakládá na malbách a projekci souboru skic, jež vznikly pro celovečerní film Somewhere Only We Know čínské režisérky Xu–Jing Lei. Film již zhlédlo přes 300 milionů diváků a v Číně budí velký zájem navštívit naši zemi. Po prezentaci v prestižním německém Ludwig muzeu představí Marek Číhal svou novou tvorbu v Praze v předvečer svého odjezdu na studijní pobyt do Pekingu.
Více: www.galeriekritiku.cz


06.06.2017


Unie umění a designu/zakladatelé

 

   
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
8. 6. - 8. 7. 2017

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Galerie Ladislava Sutnara srdečně zvou na výstavu Unie umění a designu / zakladatelé.
Vernisáž se koná ve středu 7. června 2017 v 18 hodin.

06.06.2017


Orit Ishay: ZEMĚ JELENA

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
6. 6. – 10. 9. 2017

Samostatnou výstavou se poprvé v Čechách představuje izraelská umělkyně Orit Ishay (* 1961).
Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie. Pracuje buď samostatně nebo ve spolupráci s komunitami. Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti. Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi, a v jejím přístupu se odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti...více: www.ghmp.cz    Tisková zpráva:

06.06.2017


Výstava obrazů, kreseb a grafik Davida Cajthamla - pozvánka na výstavu

 

30.05.2017


HUDEBNÍ INSPIRACE V GRAFICKÉ TVORBĚ

 

 
Bystřice pod Hostýnem
5. 6. - 9. 7. 2017

Kolektivní výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

30.05.2017


Zelený ostrov - Zdenka Hušková, Linda Klimentová, Markéta Zlesáková (pozvánka na výstavu)

 

30.05.2017


Tomáš Hřivnáč - Svět ženy a její poetika (pozvánka na výstavu)

 

30.05.2017


Surrealismus a koláž

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
31. 5. – 8. 7. 2017

Pražská plynárenská zve na výstavu Surrealismus a koláž. V prostorách Galerie Smečky se nabízí příležitost sledovat začátky tohoto vztahu jak v českém, tak i francouzském prostředí. Díky významným zápůjčkám ze soukromých a veřejných sbírek lze předvést surrealistickou koláž v úzkém reprezentativním výběru, ale zároveň v její nejpůvodnější a částečně i méně známé podobě...

30.05.2017


100 LET HOLLARU

 

   
Zámecká galerie Holešov
 2. 6. – 1. 10. 2017

U příležitosti stého výročí české grafiky připravila Zámecká galerie Holešov výstavu, která odprezentuje díla stovky nejvýznamnějších autorů jako byl Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, Oldřich Kulhánek a další...

 

23.05.2017


Eduard Steinberg: From Moscow to Paris

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
do 28. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci.
www.ghmp.cz

23.05.2017


OBRAZ A SLOVO v českém výtvarném umění šedesátých let

 

 
Západočeská galerie v Plzni,  Masné krámy,  Pražská 18
23. května - 27. srpna 2017

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Navazují na experimentální postupy v umění, na druhé straně reagují i na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka...

 

 

23.05.2017


Josef Váchal - SATANU

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 1004/8, Praha 1
24. 5.– 18. 6. 2017

Výstava představí Váchalovy ilustrace pro knihu Satanu a další autorovy grafické listy z jeho grafických cyklů...


 

23.05.2017


JIŘÍ SLÍVA : STOP TIME

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
24. května - 18. června 2017

Jiří Slíva se zabývá litografií a knižní ilustrací.
Výstavu zahájí Pavel Piekar, úvodní slovo pronese Jiří Slíva, o hudební překvapení se postará autor.

DOPROVODNÝ PROGRAM
7. 6. 2017 v 17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy s Jiřím Slívou, prezentace autorovy nové knihy
10. 6. 2017, 19:00 - 01:00 - Pražská muzejní noc, noční návštěva výstavy za přítomnosti autora, křest autorovy nové knihy...

 

23.05.2017


MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM

 

 
Národní technické muzeum v Praze,  Kostelní 42, Praha 7
31. května 2017 - 4. února 2018

GRAFICKÉ TECHNIKY VE STOLETÉ HISTORII SČUG HOLLAR

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky pořádána ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Kurátor: Jan Kavan (SČUG Hollar), Pavel Pohlreich (NTM)
Autoři jednotlivých sekcí grafických technik: Jiří Altmann, Jan Kavan, Berenika Ovčáčková, Pavel Piekar, Lenka Vilhelmová, Jaroslava Severová

K výstavě bude vydán KATALOG pojednávající o jednotlivých grafických technikách Mezi uměním a řemeslem, který bude od počátku výstavy k dispozici v Galerii Hollar.

www.hollar.cz

30.05.2017


Eva Vápenková - Hranice

 

 
Onkocentrum Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4 
od 25.05.2017

Výstava Evy Vápenkové z Ateliéru grafiky I /škola Dalibora Smutného.

23.05.2017


Eduard Ovčáček – Intermediální přesahy

 

 
GASK, Kutná Hora
7. 5.  – 17. 9. 2017

Autorova výstava v GASK představuje rozměrnější grafiky, obrazy a prostorové formy vytvořené technikou serigrafie a kombinovanou technikou otisků a malby akrylem na plátně a papíru. Bude vystaven soubor větších formátů grafik, obrazů na téma „Šifry & citace“, prostorové formy a videa z akcí...

16.05.2017


Radek Kratina: Konstanty a proměnné

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
13. 5. – 30. 7. 2017
 

Radek Kratina, jeden ze zakladatelů Klubu Konkrétistů (1928–1999), se prosadil zejména jako průkopník variabilního přístupu k tvorbě. Výstava z Muzea Kampa, která bude na podzim reprízovaná v Muzeu města Brna, připomene blížící se nedožité 90. výročí narození umělcova (oslaví v roce 2018)...

16.05.2017


Joachym Beruschka: obrazy, grafika, plastika

 

 
Muzeum T.G.M. Rakovník, nám. Obětovaných 1
13. 5. - 11. 6. 2017

Výstava je širokým výběrem z tvorby autora, který se téměř výhradně zaobírá vlastní interpretací přírody a krajiny.  Nepopírá přitom svou zálibu v psychedelické barevnosti, secesní zdobnosti, východní tradici či umění primitivů. Velká  plátna s převážně lesními motivy zde budou doplňovat nové menší obrazy na téma houby, jeden černobílý a dva barevné linorytové cykly a kolekce plastik z kombinovaných materiálů. Poprvé zde budou vystaveny také dotvořené samorosty, artefakty a sošky z autorovy sbírky.
Joachym Beruschka 
(nar.73) pochází z Prahy kde studoval na grafické škole, poté pak čtyři roky na vysoké umělecké škole v Londýně. Kromě domácího prostředí maloval několik let tropické krajiny ze svých cest do východní Asie. Je členem Klubu literárních géniů, hudební skupiny Munka sostali a hlavně rád jezdí na dlouhé výpravy  do přírody.

09.05.2017


Legenda Šárka Trčková v Galerii Havelka

 

09.05.2017


HATAI

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
11. 5. - 4. 6. 2017

Zveme na zahájení výstavy současné japonské kaligrafie „HATAI“ v Galerii kritiků, za účasti autorů a mistra Chikuho Matsumoto, ve čtvrtek 11. května 2017 v 18 hodin.  Název vyjadřuje kaligrafický styl, charakterizovaný dekonstrukcí tvaru znaku, jehož význam se utváří složením několika grafických prvků. Dochází tak k volné významové interpretaci nově vzniklého tvaru.
 
Výstava je doprovázena praktickou ukázkou a přednáškou mistra Matsumoto v sobotu 13. května v 11 hodin v Galerii kritiků v pražské Adrii. Vstup je volný.

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy a tisková zpráva GK o japonské kaligrafii...
 

 

16.05.2017


KMENY 90

 

 
Grand Opening / Street Party
Brno, 13. 5. 2017

Zveme vás na slavnostní otevření výstavy  KMENY 90, která v Moravské galerii vzniká pod kurátorským vedením  Vladimira 518. Grand Opening doprovodí Street Party navozující atmosféru devadesátých let...

15.05.2017


Tomáš Rasl: Mezi dnem a snem / Between Day and Dream

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
6. 5.  - 29. 6. 2017

Výstava představí výběr z prací fotografa Tomáše Rasla (*1975) za poslední dvě desetiletí. První samostatnou výstavu měl Tomas Rasl již v roce 2000, tedy ještě za studií na pražské FAMU. V té době fotografoval na velké formáty a studoval staré a často málo používané technologické postupy. Tento zájem je v jeho případě kontinuální a výstava představí různé metody a techniky. Vedle těchto aspektů však Rasl věnuje pozornost i obsahové stránce svých děl. Tomáš Rasl často pracuje v cyklech, které se postupně vyvíjejí a proměňují. Jeho fotografické vidění je poetické, což umocňují i básnické názvy děl a cyklů.
kurátor Otto M. Urban

Doprovodný program:

- Ukázka tisku bromolejové techniky s autorem ve čtvrtek 25. května mezi 17–20 hod.
- Komentovaná prohlídka s Tomášem Raslem a Otto M. Urbanem ve čtvrtek 1. června 2017 od 17 hod.

09.05.2017


Válečné plakáty 1914-1918 / Zbraň z barev a papíru

 

 
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou
14. května - 1. října 2017

Výstava ukáže jakou roli sehrálo umění v jednom z největších válečných konfliktů minulého století...

09.05.2017


HUDEBNÍ MOTIVY V GRAFICE

 

 
Zelený domeček, Police n. Metují
12. 5. – 11. 6. 2017

Výstava k 45. výročí jeho založení a 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky.
Kurátor výstavy: Alena Laufrová


 

09.05.2017


Tomas Rajlich: Zcela abstraktní retrospektiva

 


Tomas Rajlich, Bez názvu, 1969, akryl na bavlně
 
Muzeum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
6. 5. - 30. 7. 2017

Tomas Rajlich patří k podstatným osobnostem evropského konceptuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních dobových tendencí. Pochází z Čech, ale koncem 60. let přesídlil do Holandska.
Retrospektivní výstava - 
dosud nejrozsáhlejší umělcova výstavě v České republice - zdokumetuje malířův vývoj živé monochromatizující malby, včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou aluminiovou folií, objeví se i dosud neviděné práce a také konvolut prací na papíře...více:

09.05.2017


Pozvánka na JAM SESSION...

 

 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1
sobota 20. května 2017 v 15 hodin

Zveme na JAM SESSION, které v rámci výstavy  G R A F I Č A N K A  pořádají její členové, významní umělci - grafici, pro širokou veřejnost. Na nádvoří zámku se uskuteční v 15 hod dodatečná vernisáž, která bude pokračovat hudbou, zpěvem a příjemnými vzpomínkami.
www.muzeum-roztoky.cz

16.05.2017


Věra Vejsová: Otevřená struktura

 

 
Galerie D9, České Budějovice, Dukelská 9
25. 4. – 19. 5. 2017

Výstava s názvem Otevřená struktura představuje soubor slepotisků a jejich skleněných matric...

09.05.2017


ALOIS MIKULKA – LÉTAT JE TAK SNADNÉ

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
5. 5. - 25. 6. 2017

V havlíčkobrodské galerii představuje Alois Mikulka hlavně výběr ze své tvorby malířské a ilustrátorské...

02.05.2017


Legenda Kateřina Šedá v Galerii Havelka

 

02.05.2017


Jaroslava Pešicová - Grafika a jeden obraz

 

 
Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha-Trója
4. 5. - 25. 6. 2017

Kromě grafik bude k vidění i olejomalba a návrh známky s motivy děl Jaroslavy Pešicové, kterou Česká pošta vydá letos v listopadu. Vystavená díla patří k pozůstalosti autorky.
Více: www.pesicova.cz

02.05.2017


Jiří Šalamoun - Maxipsem v animaci

 

 
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí 89, Třeboň
2. 5. - 9. 7. 2017

Výstavu připravila Alšova jihočeská galerie a Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm...

02.05.2017


PETR MENŠ – NAPŘÍČ ČASEM

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
5. 5. – 11. 6. 2017

Retrospektivní výstavou s názvem Napříč časem představí litoměřická galerie tvorbu malíře, grafika a pedagoga Petra Menše (* 1943)...

02.05.2017


Adolf Born - Jedinečný svět

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
29. 4. - 30. 7. 2017

Museum Kampa představuje výstavu významného grafika, karikaturisty a ilustrátora Adolfa Borna. Návštěvníci budou moci zhlédnout první velkou přehlídku prací autora po jeho smrti v loňském roce. Born se věnoval ilustraci pro děti i volné tvorbě, která je s jeho ilustrací provázaná. Kurátor výstavy Petr Volf chystá přehlídku Bornových děl, jako pozvánku do specifického Bornova světa, kde se proplétají mytologické příběhy, vystupují zde postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní umělci i naprosto smyšlené postavičky...

02.05.2017


Nové výstavy Slováckého muzea...

 

 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Otakarova 103
4. května - 9. července 2017

Broučci Jana Karafiáta - Ilustrace a knížky...
(obr.)

František Karel Foltýn (1937-2000) - Návrat na Moravu...


02.05.2017


Jan Jemelka - Barva

 

 
Galerie Synagoga, Hranice
27. dubna - 18. června 201
7

Akademický malíř Jan Jemelka (1953) studoval malbu na střední umělecko-průmyslové škole v Brně a poté na Akademii výtvarných umění v Praze. Pochází z Olomouce, kde také působí. Po studiích se vrátil do svého rodiště, kde se zapojil do spolku olomouckých výtvarníků. Zabývá se malbou, grafikou, navrhováním vitráží a knižní ilustrací...více:
Kurátor výstavy: Zbyněk Janáček

 

02.05.2017


L’Empreinte de Lyon - Rytina

 

 
Francouzský institut - Galerie 35, Štěpánská ul., Praha 1
27. dubna - 25. května

Grafiky ze sběratelských knih „Rozlet“ a „Hranice“
L’Empreinte de Lyon vystavuje své dvě poslední sběratelské knihy Rozlet  a Hranice.
Obě sestávají z 25 původních grafik a jednoho autorského textu – v Rozletu  od básníka Nimroda, v Hranici  pak od spisovatele Michela Butora.
Tato výjimečná řada bude doplněna o tři grafiky hosta Françoise Oberfalcera. Tento francouzsko-český umělec je členem sdružení pražských grafiků „Hollar“, jenž letos oslaví 100 své existence.

25.04.2017


LEGENDA TOMÁŠ VANĚK v Galerii Havelka

 

25.04.2017


Alén Diviš: Máloznámý a neznámý

 

 
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice
23. dubna - 9. července 2017

Výstava obsahuje málo známou a neznámou část Divišovy tvorby, kterou tvoří kreslené poznámky a studie i definitivní kresby z jeho dvou nejvýznamnějších tvůrčích údobí – ze čtyřicátých a padesátých let minulého století,  kdy Diviš za války žil v New Yorku a po válce v Praze. Umožňují tak divákům nahlédnout do nejniternějších sfér umělcova života a díla, o němž se po jeho smrti dlouho nevědělo...

25.04.2017


Aktuální výstavy Moravské galerie v Brně

 

 

25.04.2017


Kniha prostor pro grafiku - grafika inspirace pro knihu

 


Petr Nikl, Proměna
 
 
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
26. 4. - 21. 5. 2017

Výstava je pořádána v rámci Roku grafiky ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Kurátorkou výstavy je PhDr. Vilma Hubáčková...

Vystavující: Mikoláš Axmann, Šimon Brejcha, František Hodonský, Petr Nikl, Květa Pacovská, Miloslav Polcar, Lenka Vilhelmová

02.05.2017


LEGENDA VERONIKA HOLCOVÁ

 

 
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
15.4. – 20.4.2017

Závěrečná část série, při níž v osmi týdnech od poloviny března do poloviny května představí Galerie Havelka osm osobností. O každé z nich se v prostředí Kokoliova ateliéru Grafika 2 na AVU vyprávějí legendy...

18.04.2017


Vernisážový den v Domě umění a Domě pánů z Kunštátu

 

18.04.2017


M. Šašek let č. 59/74

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
24. 4. - 7. 7. 2017

Galerie Villa Pellé pokračuje v představování významných ilustrátorů, mezi které se řadí i světově proslulý malíř a grafik Miroslav Šašek...

25.04.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016 - zahájení a vyhlášení výsledků

 

 
PNP, Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha
20. 4.  – 28. 5. 2017

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku oceňuje vynikající grafické a polygrafické zpracování knih vydaných a vytištěných v České republice vždy v uplynulém kalendářním roce.V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích. Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.
Oceněné knihy jsou vystaveny v PNP v Letohrádku Hvězda, na veletrhu Svět knihy, Designbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.
MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Na slavnostním ceremoniálu dne 19. 4. v letohrádku Hvězda se bude konat slavnostní předávání cen. Výstava představí publikace roku 2016, které byly oceněny odbornou porotou nebo se staly součástí užšího výběru. Návštěvníci zde zároveň uvidí výběr Nejkrásnějších knih světa 2015.
Výsledky soutěže....

 

25.04.2017


ZLATÁ STUHA

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
24. 4. - 10. 5. 2017

Výstava ilustrací nominovaných na výroční ocenění Zlatá stuha 2017...

18.04.2017


Kalendář (Pohled do Archivu 9)

 

   
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 4. - 11. 6. 2017

Díváme se na ně celý rok, ale často je ani nevidíme. Baví, zdobí i vzdělávají. S končícím rokem putují do sběru a jen málokdy se dostanou do galerijních sbírek a výstavních síní. V Archivu jich máme uložených několik set. Kalendáře. Zajímají nás reprodukce uměleckých děl, fotografie a fotografové, typografie a tiskařské zpracování, náměty i současná podoba. Ty nejzajímavější kalendáře ze sbírek Archivu výtvarného umění a ze soukromé sbírky Petra Kalače představuje další z cyklu výstav Pohled do archivu.

18.04.2017


Adolf Hölzel | Kresby

 

 
Muzeum moderního umění, Denisova 824/47, Olomouc
6. 4. – 3. 9. 2017

Výstava reprezentativní kolekce kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc - 1934 Stuttgart) je součástí festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017 a  koná se s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti...

18.04.2017


Luciferův Exelfer

 

 
Městská knihovna Opatov, Praha 11
3. 4. - 29. 4. 2017

V dubnu se ve foyer opatovské knihovny představí grafici Matouš Fiala (narozen 1995) a Oskar Hořánek (narozen 1996). Autoři zkoumají dvě pocitové polohy světa a společnosti. Vidění skrze sebe sama, skrze vlastní existenci. Druhá poloha reflektuje společnost, která jedince obklopuje. Jedná se o dva různé pohledy od dvou odlišných lidí, kteří se vzájemně doplňují a tvoří celek.

18.04.2017


Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24,  Praha 1
5. 4. – 20. 5. 2017

Výstava v Galerii Smečky propojí autorovu volnou tvorbu s tvorbou užitou. Představí Pavla Růta jako výjimečného knižního grafika, který zásadním způsobem ovlivnil její vývoj po roce 1989, ilustrátora pohybujícího se bravurně v řadě výtvarných technik a samozřejmě jako kreslíře a malíře. Svojí koncepcí je jedinečná, podobnou bilanční výstavu dosud Pavel Růt neměl...

 

11.04.2017


GRAFIČANKA

 

 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
14. 4. – 27. 8. 2017

Výstava Hudební sdružení českých umělců grafiků GRAFIČANKA pořádaná k 45. výročí založení Grafičanky a 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

Doprodovný program:
20. 4. 2017 v 16:30 h – komentovaná prohlídka výstavy
20. 5. 2017 odpoledne – vernisáž spojená s vystoupením Grafičanky a jejích hudebních přátel

ve čtvrtek 10. srpna v 16.30 hod -komentovaná prohlídka výstavy Grafičanka
 

08.08.2017


Transcendence

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
14. 4. - 7. 5. 2017

Galerie kritiků zve na zahájení výstavy současné americké malby pod názvem Transcendence, ve čtvrtek 13. dubna 2017 v 18 hodin v Galerii kritiků, setkání s tiskem a kurátory v 17 hodin. Výstava představí  špičkovou malířskou tvorbu 9 umělců, s filosofickým podtextem a intermediálním zaměřením. Kurátory výstavy jsou Jenufa H. Kent a Michael Fischerkeller.

www.galeriekritiku.cz

11.04.2017


Gauguinovy dřevořezy a zakladatelé Hollaru

 

 
Muzeum klasického knihařství, stálá expozice knižní vazby, Husova 24, Rožďalovice
2. března - 31. května 2017

Vystavené listy jsou Koblihovy otisky dřevořezů, které vytvořil Paul Gauguin na Tahiti. V pozoruhodných osudech původních dřevěných štočků a jejich otisků hrají významnou roli Rajmanovi přátelé ze sdružení českých umělců grafiků Hollar, které založili právě před 100 lety...

11.04.2017


Darja Čančíková – Pokaždé jinak

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě - kabinet kresby, grafiky a fotografie
5. 4 - 18. 6. 2017

Výstava z cyklu Umělci do 40 let je věnována výtvarnici a knižní ilustrátorce Darje Čančíkové (* 1982)...více:

11.04.2017


Tomáš Hřivnáč - Grafika

 

 
ArcusGallery, Husova 103, Kutná Hora
7. dubna - 1. června  2017

Na výstavě v ArcusGallery představí Tomáš Hřivnáč kolekci rozměrnějších grafických listů a také okouzlujících akvarelů z posledních dvou let. Ty doplní souborem drobné grafiky, ve kterém nebudou chybět ex-libris, které se k jeho velkému potěšení v poslední době znovu "dostávají do módy"...více: Tisková zpráva

Komentovaná prohlídka v úterý 16. května 2017 v 18 hod.
Autor seznámí návštěvníky s historií vzniku některých vystavených artefaktů a představí  grafickou techniku, kterou nejčastěji tvoří, tedy suchou jehlu. Přiveze desky, ze kterých grafické listy tvoří, zkušební tisky a nátisky, na kterých bude dokumentovat, jak konečný grafický list vzniká.

 

15.05.2017


Legenda Ján Mančuška v Galerii Havelka

 

04.04.2017


Jiří Kolář - Klamavé příběhy

 

 
Galerie Art Chrudim
1. dubna - 31. května 2017

Koláže, roláže, chiasmáže - jednatřicet unikátních děl světově proslulého umělce připravila galerie ART ve spolupráci s dědici Jiřího Koláře.
 

04.04.2017


Jiří Načeradský - Invaze

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Praha 1
6. dubna - 12. května 2017

Výstava Jiřího Načeradského Invaze představuje výběr obrazů a kreseb z let 1962 až 1992. Vystavený soubor umožňuje sledovat vývoj Načeradského tvorby od studentských let až po období, kdy působil jako profesor na pražské Akademii.

 

04.04.2017


Nové výstavy SČUG Hollar k Roku grafiky....

 

11.04.2017


Jindřich Růžička - Ten stůl však už tam nestojí…

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
4. 4. -17. 5. 2017

Jindřich Růžička se představuje ve výstavním prostoru Topičova salonu výběrem prací zahrnujících širší spektrum výtvarných forem...

04.04.2017


Miloslav Troup 100 let - Ilustrace

 

 
Národní knihovna - Klementinum , Praha 1
6. 4. - 27. 5. 2017

U příležitosti 100. výročí narození významného českého malíře a ilustrátora představuje Národní knihovna ČR ve spolupráci se Společností TROUP 2017 průřez jeho bohatou ilustrátorskou činností, která vznikala v rozmezí 30. až 80. let 20. století. Troup ilustroval přes 140 knih představujících četná historická témata, báje, mýty, exotické texty, hojně též literaturu pro děti. Důmyslně a záměrně užíval různé výtvarné techniky a materiály.

04.04.2017


Vojtěch Aubrecht - Cesty

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
6. duben - 6. květen 2017

Autor představuje průřez svojí tvorbou z uplynulých let.
Příznačný je nenucený experiment, který zahrnuje různé fotografické postupy. Digitální fotografie se prolíná s analogovým velkoformátovým záznamem. Robustní digitální tisky střídají ručně kolorovaná díla...

 

04.04.2017


Trvalý odkaz budoucnosti - Alois Sprušil a sbírky v letech 1926 – 1946
 
 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
5. 4. – 4. 6. 2017

Výstava je věnována památce Aloise Sprušila, prvnímu řediteli ostravského Domu umění, který se zasloužil o rozšíření galerijních sbírek i jejich záchranu během druhé světové války... 

04.04.2017


Pražské veduty 18. století: Čepelákův lis v Muzeu hlavního města Prahy

 

 
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
15. 3. 2017 – 4. 6. 2017

Výstavu Pražské veduty 18. století připravovali autoři z Muzea hlavního města Prahy a Archivu hlavního města Prahy několik let. Jedná se o prezentaci grafických pohledů na Prahu z 18. století, uložených v českých institucích. Jedinečná kolekce originálů z kmenových sbírek Muzea hlavního města Prahy představuje proměnu města a zasazuje fenomén vedut do dobového kontextu. V rámci výstavy Pražské veduty 18. století je představen jedinečný soubor měděných tiskařských desek výučních listů pražských cechů z druhé poloviny 18. a počátku 19. století, spolu s lisem Ladislava Čepeláka...

04.04.2017


Malíř Ladislav Zákoucký / 1916-2005/ - pozvánka na výstavu

 

04.04.2017


Eduard Steinberg / From Moscow to Paris

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 1
24. 2. – 28. 5. 201
7

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii...více- tisková zpráva

28.03.2017


Julius Mařák a jeho žáci jako grafici - pozvánka na výstavu

 

28.03.2017


Legendy GR 2 počtvrté - Jakub Honetschläger

 

 

28.03.2017


Zveme na reprízu výstavy Jubilanti Hollaru 2017...

 

28.03.2017


Kamil Lhoták: Odysseus (1952)

 

   
Galerie Zlatá trojka, Městská knihovna Most, Moskevská 12
4. 4. – 6. 5. 2017

Tento Lhotákův Odysseus není ilustraci celé sedmisetstránkové Joycovy knihy, ale jen parafrází nedlouhého fragmentu. Joyceův text byl pro Kamila Lhotáka jako stvořený – Lhoták převádí Joyceův psychoanalytický způsob vyjadřování, nekonečný tok asociací a podprahových vjemů, do obdobně dynamického sledu obrázků, jež na sebe přímo nenavazují, ale přesto jsou spojeny prožitkem nevysloveného chtíče i něhy, vtělené do každého předmětu hmotné skutečnosti.

28.03.2017


Darja Čančíková – Předmětový katalog

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 4. – 30. 4. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

28.03.2017


Antonín Kanta - Světlo nitra

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
24. 3. - 30. 4. 2017

Výstava dává možnost nahlédnout do několika poloh tvůrčí činnosti fotografa Antonína Kanta, v níž se podobně jako ve fotografii intenzivně zabývá kompozicí a hrou se světlem...

21.03.2017


JIŘÍ ALTMANN – TVÁŘE

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
29. 3. – 23. 4. 2017

Připravovaná výstava v Hollaru se soustřeďuje na Altmannovo umění portrétu. Naznačuje, jak jeho portréty vznikají od kresby k malbě či ke grafickému listu, jak umělec zachycuje svou tvář i tváře svých modelů v proměnách času...

Reportážní fotografie z vernisáže...

04.04.2017


Denisa Lehocká

 

 
Galerie města Blanska
25. 3. - 21. 4. 2017

Galerii města Blanska vystavuje jedna z nejvýznamnějších slovenských umělkyň současnosti. Její křehké prostorové instalace zaplňují prostory předních galerií na Slovensku i v zahraničí. Umění jí dává netušenou svobodu k vyjádření i těch nejjemnějších záchvěvů nitra.
Pro blanenskou galerii Denisa Lehocká připravila jedinečnou intimní prezentaci. Téměř stem kresebných a malířských prací drobného formátu zaplnila prostor galerie. Poprvé takto veřejně prezentovaným soubor nabízí návštěvníkům ojedinělou možnost přiblížit se stavu a rozpoložení autorky, pro kterou jsou záznamy výchozím materiálem k tvorbě prostorových instalací. Médium kresby umělkyně vnímá jako posvátnou věc, která „dovoluje uvidět nejvíc“. Kresby jako první záznamy ohledávání prostoru uvnitř sebe sama jsou základem následujících tvůrčích postupů.

21.03.2017


ADRIENA ŠIMOTOVÁ – A je takové ticho…(II)

 

 
Galerie současného umění a architektury, Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. 38, Čské Budějovice
24. 3. - 22. 4. 2017

Pod názvem A je takové ticho … představila v r. 2012 Adriena Šimotová ve White Gallery v Osíku u Litomyšle stejnojmenný soubor kreseb dokončený téhož roku. Výstava v českobudějovickém Domě umění na tuto výstavu volně navazuje...

 

21.03.2017


Výstavy kresby a grafiky v GASKu

 


 
 
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora
19. 2. - 23. 4. 2017
Josef Hampl - Šité kresby...
prostor: Blackbox

 

Zbyněk Janáček - Stavby mysli ...
prostory: Přesahy grafiky

21.03.2017


Dernisáž výstavy Grafika roku 2016 / Vyhlášení Ceny kritiky

 

 
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
čtvrtek 23. března 2017 v 17 hodin

Srdečně zveme na dernisáž výstavy, vyhlášení Ceny kritiky a prodejní akci vystavených prací...

21.03.2017


Beseda s laureáty Grafiky roku 2016

 

 
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
ST 22. 3. v 17.00

Nadace Hollar zve na přátelské setkání při víně s laureáty celostátní soutěže Grafika roku 2016 během posledního výstavního týdne!...

21.03.2017


Světlo v mezzotintě - komentovaná prohlídka výstavy

 

 
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
středa 22. 3. 2017 v 17 h

SVĚTLO V MEZZOTINTĚ - Jan Hísek • Jan Jedlička • Petr Nikl • Dalibor Smutný • Jindřich Walla

Komentovaná prohlídka s Markétou Kroupovou, kurátorkou výstavy, a Daliborem Smutným
Vstupné dobrovolné.

21.03.2017


Stoleté putování Šumavou

 

 
Galerie Klatovy / Klenová, zámek klenová
2. 4. - 11. 6. 2017, vernisáž 1. 4. 2017 od 16 hodin

Výstava k 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar...

Upozornění:
SČUG Hollar nabízí možnost rezervovat si místo v autobusu na vernisáž výstavy. Cesta tam i zpět stojí cca 100-200 Kč. Výchozí bod i bod návratu - Praha. Informace: www.hollar.cz, tel.:  +420 776 572 095

28.03.2017


ANALFABET

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Praha 7
16. března - 30. dubna 2017

Výstava ANALFABET prezentuje aktuální práce jednoho z našich nejvýraznějších autorů spojeného s graffiti scénou – Michala Škapy aka TRONa...

14.03.2017


NG zve na GRAND OPENING dne 16. 3. 2017...

 

14.03.2017


Alšova jihočeská galerie otevírá novou výstavu a expozici...

 

 

AJG, zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou

Impresionismus! / nálady a imprese ve francouzském a českém umění...
19. 3. – 18. 6. 2017

Meziprůzkumy / sbírka ajg 1300–2017...
od 19. 3. 2017
 

14.03.2017


Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě

 

 
Národní galerie, Schwarzenberský palác, Praha 1
14. 3.- 11. 6. 2017

Grafický kabinet Schwarzenberského paláce představuje tvorbu francouzských grafiků působících v 17. století ve Věčném městě...

14.03.2017


Richard Konvička – Elektrický chodec

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
17. 3. – 23. 4. 2017

OBRAZY A KRESBY 2001-2016...

14.03.2017


100 let Hollaru - Přehlídka tvorby autorek

 

 
Galerie Millennium, Tržiště 5/370, Praha 1
15. 3. - 9. 4. 2017

Marie Blabolilová • Marie Filippovová • Xénia Hoffmeisterová • Ivana Lomová • Berenika Ovčáčková • Naděžda Plíšková • Jaroslava Severová • Hana Šuranská • Lenka Vilhelmová

Výstava ke stoletému výročí SČUG Hollar pořádána v rámci Roku grafiky Galerií Millennium a Galerií Hollar.

14.03.2017


Milan Grygar/Světlo, zvuk, pohyb

 

 
Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno
8. 3.- 3. 6. 2017

Milan Grygar (*1926) platí svým dlouhodobým a soustředěným zaujetím a originálním pojetím vztahu obrazu, zvuku a prostoru za výjimečného autora nejen v rámci českého a slovenského umění. Ojedinělý koncept souvztažnosti vizuálního a akustického, jenž je hlavním tématem výstavního projektu atypicky chystaného pro celý prostor Fait Gallery, rozvíjí ve velmi rozmanitých a často i protichůdných analogiích již přes pět desítek let.
https://www.faitgallery.com/

07.03.2017


Josef Hampl - Ohlédnutí

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
4. 3. – 23. 4. 2017

Tvorbu Josefa Hampla (1932) určilo setkání s Vladimírem Boudníkem, ale také Bohumilem Hrabalem nebo Jiřím Kolářem. Důraz na proces a hledání ho vedl celoživotní tvorbou, jež se odvíjela od grafického média, s nímž začínal a které učil v dílnách na pražské akademii. Řada technik tisku je jeho vynálezem, ale věnoval se i kolážím, šitým kolážím a zavěšeným šitým kresbám, jež se pro něj staly od osmdesátých let charakteristickými. V roce 2010 začal pracovat s matérií vosích hnízd.
Museum Kampa představí průřez tím nejdůležitějším v objektu konírny. Součástí výstavy bude též dokumentace akcí v přírodě ze sedmdesátých let, které jedinečně zachytila svým fotoaparátem fotografka a partnerka autora Hana Hamplová. Kurátorkou výstavy je Martina Vítková.

 

07.03.2017


Informace a fotografie k výstavě HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

 

  Přinášíme fotografie a článek k výstavě HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI, která se koná do 19. března v GVU v Havlíčkově Brodě...

07.03.2017


Pavel Kopřiva, Jiří Černický / WAR ZONE

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici, Očkova 5
23. 2. — 16. 4. 2017

V roce 2017 zahajuje Galerie moderního umění pod názvem Téma nový výstavní cyklus. Bude se v něm zabývat problematikou, která „hýbe světem“ i zdánlivě neaktuálními, avšak neotřelými tématy. Sousloví válečná zóna na první pohled signalizuje, ke kterému z pólů náleží. Po desetiletích nenásilného soužití v druhé polovině 20. století, kdy se války našemu kontinentu vyhýbaly a mocenské střety se řešily „studenými“ formami, vstoupil v devadesátých letech na půdu Evropy otevřený, krvavý konflikt v bývalé Jugoslávii a čerstvě též na Ukrajině. Zároveň jsme svědky rozvratu v zemích na Blízkém východě, v Asii i na severu Afriky, na němž se Evropa významně podílela. Na pořad dne přicházejí otázky viny, svědomí a strachu. Jak na tuto závažnou skutečnost reaguje umění?...Více: 

07.03.2017


Obraz a kaligrafie. Význam písma v asijských kulturách a vztah k výtvarnému umění

 

 
Národní galerie, Palác Kinských, Staroměstské nám., Praha 1
7. 3.- 4. 6. 2017

Jarní obměna expozice Umění Asie se zaměřuje na propojení obrazu a písma ve výtvarném umění, které je v Asii významným a nosným fenoménem...

07.03.2017


Krása a tajemství středověkých rukopisů

 

 
Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12
1.- 31. března 2017

Od středy 1. března můžete v Knihovně GVUO, jediné veřejné galerijní knihovně v Moravskoslezském kraji, navštívit netradiční expozici vzácných faksimile středověkých tisků. III. Výstava navazuje na předchozí stejnojmenné projekty, které připravila GVUO v letech 2010 a 2012. Historik Marek Zágora projektem letos poprvé propojil Knihovnu GVUO s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě...


 

07.03.2017


Grafika is not dead!

 

 
Galerie Na Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá Strana
8. 3. - 30. 4. 2017

Výstava grafického ateliéru Kaštan MgA. Martina Mulače. 

07.03.2017


Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy II.

 

 
Národní galerie, Veletržní palác, praha 7
7. 3. - 4. 6. 2017

Druhá část výstavy věnované ilustracím Jana Zrzavého se koná v Grafickém kabinetu Veletržního paláce...

07.03.2017


Lucie Raškovová: Školení v Poněšicích

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
6. 2. - 6. 3. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...
 

28.02.2017


SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY - Umění českého 19. století

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13
24. 2. -  21. května 2017

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.
Na výstavě jsou zastoupena mj. díla Josefa Mánesa, Augusta Piepenhagena, Josefa Navrátila, Bedřicha Havránka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Antonína Chittussiho, Felixe Jeneweina, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a dalších umělců...více:
www.zpc-galerie.cz

28.02.2017


Margita Titlová Ylovsky - O ČEM VÍME

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1 
2. 3. –2. 4. 2017

Komentovaná prohlídka 28. března v 17 hod.

Výstava Margity Titlové Ylovsky je založená na mapování projevů lidského těla a jeho energie. Zaměřuje na dotyk lidské ruky. Zcela unikátní jsou dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou kirliánovy fotografie. Cílem výstavy je vytvořit dialog s divákem o vztahu k sobě samému a vztahu k prostoru.

27.03.2017


Eduard Steinberg / From Moscow to Paris

 


Kompozice / Composition, 1974; foto © Galerie hlavního města Prahy
 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
24. 2. – 28. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci...Více - Tisková zpráva:

 

28.02.2017


ČTYRY ROHY / Grafiky / Lukáš Tůma

 

 
Novoměstská radnice, Karlovo nám., Praha 2
3. 3. - 16. 4. 2017

Lukáš Tůma je grafik a sochař, absolvent Akademie výtvarných  umění v Praze /Grafický atelier prof. Lindovského, Sochařský atelier prof. Zeithamla/. 
Kurátor výstavy: David Bartoň

Více o autorovi:

28.02.2017


SVĚTLO V MEZZOTINTĚ: Jan Hísek, Jan Jedlička, Petr Nikl, Dalibor Smutný, Jindřich Walla

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 996/5,  Praha 1
1. 3. – 26. 3. 2017

Mezzotinta je technika, která má zvláštní roli. Jakoby do dnešní doby ani nepatřila. K jejímu zvládnutí je potřeba nezměrná trpělivost a um. Práce na ní se nedá uspěchat, ošidit...(z textu kurátorky Markéty Kroupové)...

Doprovodný program: 22. 3. 2017 v 17 h - Komentovaná prohlídka s kurátorkou Markétou Kroupovou, Daliborem Smutným a Janem Hískem

Reportážní fotografie z vernisáže...

 

07.03.2017


Komentované prohlídky k výstavě Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka

 

 

Vážení přátelé Ceny Vladimíra Boudníka!
Nadace Hollar zve na komentované prohlídky k výstavě Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka:

ÚT 21. 2. v 17.00Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem, výstava Karel Malich 92 - energie světlo kosmické.
Kde: Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1 - více:

ST 22. 2. v 17.30Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem. Prohlídka zdarma k platné vstupence.
Kde: Clam-Gallasův palác - více:


Doprovodné programy GR 2016...

21.02.2017


Rozhovor s umělcem Pavlem Roučkou

 

 
Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1
Ve středu 22. února od 17:00 hodin

Museum Montanelli zve na setkání s umělcem Pavlem Roučkou, který představí svou tvorbu a katalog k probíhající výstavě Mezi askezí a extází   
Vstup volný

21.02.2017


Laudem Victorum (Chvála vítězům)

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
čtvrtek 16. února v 18 hodin

V návaznosti na Výstavu finalistů 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017 zveme na křest jubilejního sborníku soutěže z let 2008-2017, spojený s vernisáží výstavy Laudem Victorum (Chvála vítězům) nových děl laureátů.

www.galeriekritiku.cz
 

14.02.2017


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zve na nové výstavy a komentovanou prohlídku...

 

 
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
16. 2. - 9. 4. 2017

Jan Konůpek (1883–1950), známý i neznámý...

Memento Tiziani...
25. března ve 14.00 hodin -komentovaná prohlídka s Miladou Frolcovou - pozvánka:

21.03.2017


Návod k použití

 

 
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
8. - 24. února 2017

Výstavní projekt kurátorky Evy Mrázikové...

14.02.2017


Jaromíra Němcová - Vrstvami

 

 
Městská galerie v Litomyšli, Smetanovo nám. 110
10. února - 2. dubna 2017

S mnohovrstevnatou tvorbou Jaromíry Němcové se můžete seznámit na výstavě, která představí její sochařská díla, grafiky i malby...

13.02.2017


Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou

 

 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
7. 2. - 14. 5. 2017

V GHMP vystavuje významný představitel informelu ve výtvarné fotografii.
Fotografické krajiny Karla Kuklíka zachycují minulost, stejně tak tajemnou přítomnost evokující otázky vztahu člověka k přírodě a k prostředí, kterým se obklopuje. Karel Kuklík (*1937 Praha) se fotografií začal vážně zabývat kolem roku 1955. V jeho fotografických obrazech sledujeme tendence informelu, abstrakce i surrealismu v existenciálním modu. V šedesátých letech je v úzkém propojení s českou výtvarnou scénou, fotografuje portréty a ateliéry výtvarníků a sochařů. Celoživotně se do hledáčku jeho zájmu dostávají především pražské ulice, krajina na Šumavě a na Třeboňsku, ale i dvory, dvorky a věci. Krajina se pro něj stala osobním manifestem. Výstava je poctou k autorovu významnému životnímu jubileu a představí průřez jeho fotografickou tvorbou. (www.ghmp.cz)

Tisková zpráva:

13.02.2017


Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
8. 2. - 25. 3. 2017

Výstava představí práci třinácti studentů Ateliéru ilustrace a grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který je od r. 2003 vedený Jurajem Horváthem...

13.02.2017


ATÉ LOGO - Tomáš Laub

 


 
Instituto Camões em Praga (Centro de Língua Portuguesa)
Oettingenský palác, 1. patro, Josefská 6, Praha 1 - Malá Strana
2. 2. - 2. 3. 2017

Grafika a obrazy Tomáše Lauba...

 

13.02.2017


Album 76

 

 
Galerie výtvarných umění v Ostravě
18. 1. – 5. 3. 2017 

Album 76 představuje ucelený soubor grafik několika předních českých výtvarníků...

13.02.2017


Monika Immrová: Socha

 

 

Topičův salon, Národní 9, Praha 1
7. 2.-
10. 3. 2017

Doprovodný program výstavy:
14.2. od 17 hod - komentovaná prohlídka výstavy, od 18 hod - přednáška Moniky Immrové a Jana Šépky Dům s klenbami o možnostech spolupráce sochařky a architekta

Soubor prací Moniky Immrové vybraný pro Topičův salon vypovídá o jejím dlouhodobém zájmu o téma elementárního tvaru a jeho prostorového i plošného účinku. Prezentovaný celek budou tvořit soubory betonových a kartonových reliéfů, subtilních slepotisků a velkoformátových plastických betonových objemů...

 

07.03.2017


Příliš mnoho zubů. České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa

 

   
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 1. - 23. 4. 2017

Museum Kampa zahajuje letošní program rozsáhlou výstavou, která představí výběr nejdůležitějších děl dvou klíčových privátních sbírek. Návštěvníci Musea Kampa budou mít unikátní příležitost zhlédnout na jednom místě více než 200 exponátů osmdesáti šesti autorů jako například dnes již legendárního Václava Boštíka, Jiřího Koláře, Mikuláše Medka, Adrieny Šimotové a dalších. Zároveň budou vystavené práce autorů, kteří dnes sice nejsou veřejnosti tak známí kvůli různým dobovým okolnostem, ale jejichž tvorba dotváří pestrou a neopakovatelnou atmosféru 60. let...více - Tisková zpráva:

31.01.2017


HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
3. 2. – 19. 3. 2017

Výstava je věnována 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a uskuteční se ve všech výstavních prostorách 3. 2. – 19. 3., následně zredukována do podoby stálé expozice otevřené až do 26. 11. 2017...

31.01.2017


MILOSLAV POLCAR - OTISK / IMPRESSIO UT PARADIGMA

 

 
Kostel U Salvátora, Praha 1
5. 2. – 30. 4. 2017

Výstava je pořádaná v rámci Roku grafiky, vyhlášeným Sdružením českých umělců grafiků Hollar...

31.01.2017


Adolf Born - Pocta Václavu Hollarovi

 


A. Born, Albrecht Dürer se svým zajíčkem
 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
1. února - 26. února 2017

Sdružení českých umělců grafiků Hollar připravilo na rok 2017, kdy spolek oslaví stoleté výročí své existence, řadu výstavních projektů - jedním z nich je vzpomínková výstava věnovaná významnému grafikovi a členu SČUG Hollar Adolfu Bornovi...

31.01.2017


Vasarely

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
od 1. 2. 2017

Muzeum města Brna tentokrát představí ikonu op artu – maďarsko-francouzského výtvarníka Victora Vasarelyho. Pestrobarevné i černobílé geometrické obrazce, optické iluze a efektní výjevy – tak se dají stručně popsat Vasarelyho díla. Ostatně, jeho obraz Zebra z roku 1937 se pokládá za jeden z raných příkladů op artu, tedy optického umění. Navíc pojem op art se objevil až 60. letech, Vasarely tedy výrazně předběhl svoji dobu...více:

Tisková zpráva:

31.01.2017


Nespatříte hada / Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

 

 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14
26. ledna - 30. dubna 2017

Multimediální výstava v liberecké galerii představuje vzájemné vztahy a vazby mezi dílem Josefa Čapka, Františka Hrubína, Jana Skácela a Miloslava Kabeláče a jejich inspirací dětským světem...

31.01.2017


Milan Cais - DVEŘE DOVNITŘ

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
27. 1.  – 2. 4. 2017

Milan Cais představí ryze výtvarný projekt nazvaný Dveře dovnitř. Cais zde vnímá dveře v symbolické rovině, kdy se v jeho nových objektech i kresbách zabývá hloubkou svých pocitů od radosti po smutek i zápas s vlastním egem...

 

24.01.2017


Pozvánka na výstavu ilustrací Luboše Drtiny (z cyklu výstav výtvarného doprovodu edice Alrúna)

 

31.01.2017


Václav Bláha / Kresby, grafika

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, náměstí Míru 37
28. 1. - 5. 3. 2017

Nestorem tvůrců krásné české knihy je nesporně knižní grafik Václav Bláha starš (nar. 1922)í. Výstava v Městské galerii v Týnci nad Vltavou se koná při příležitosti jeho letošník 95. narozenin...
 

24.01.2017


Romanovci - Melnikov Dmitrij Ivanovič

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
26. 1. - 19. 3. 2017

Melnikov Dmitrij Ivanovič (1889, Tjumen – 1964, Moskva), grafik, ilustrátor, karikaturista; portrétista; umělecký kritik. Pracoval pro satirické časopisy, v letech 1918–1921 vytvářel politické plakáty pro nakladatelství Politická správa, Revoluční vojenská rada, Státní nakladatelství) a publikoval články o výtvarném umění v časopise Tvorba. V období 1941–1943 vytvářel plakáty pro Okna TASS, v letech 1943–1946 kreslil karikatury pro noviny Pravda...více: 

Přednáška: 23. 2. v 17 hod - Romanovci pohledem doby - PhDr. Julie Jančárková, Ph. D.

21.02.2017


Alšova jihočeská galerie zve na nové výstavy...

 

 
AJG, Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice
27. 1. – 16. 4. 2017

Friedrich Feigl / Oko vidí svět...

Miloslav Troup / Paříž, Paříž (obr.)

Petr Kubeš / Kuběs rozostřeno...

24.01.2017


Vašulka 80

 

 
Moravská galerie v Brně (Pražákův palác), Husova 18
20. ledna od 18 hodin

Dne 20. ledna oslaví průkopník video artu a mediálního umění WoodyVašulka své 80. narozeniny. U této příležitosti bude v prostorách expozice ART IS HERE zpřístupněná rekonstrukce instalace LightRevisited – Noisefields, jedno z jeho nejznámějších děl
a pro svou halucinatorní povahu divácky nejpřitažlivějších.


Brněnský rodák, absolvent FAMU, WoodyVašulka se v roce 1960 společně se svou ženou Steinou usadil v USA. V roce 1969 na ně silně zapůsobila výstava TV as a Creative Medium v galerii HowardaWise, která byla první přehlídkou věnovanou televiznímu umění.  Pod jejím vlivem se začali orientovat na zkoumání uměleckého potenciálu elektronických médií.  V roce 1971 zakládají společně s Andy Mannickem multimediální studio TheKitchen, ve spolupráci s dalšími umělci a technology experimentují s portapak kamerou, audio syntentizátorem, pořádají video performance a kombinují obrazovou a zvukovou složku v reálném čase. V roce 1973 se stěhují do Buffala, kde působí v Centru mediálních studií. V roce 1980 se stěhují do SantaFe, kde WoodyVašulka začíná recyklovat průmyslové nástroje z bývalých vojenských základen. V této době také začíná rozvíjet myšlenku Divadla hybridních automatů jako místa interakce mezi účastníky a technologií.  Jeho premiéra se na evropském kontinentě uskutečnila v roce 1993 v Brně v rámci veletrhů Invex. Na počátku nultých let se pravidelně pohybuje mezi Karlsruhe, kde spolupracuje s Centrem pro umění a nové technologie, Brnem a svou základnou v Sante Fe.

17.01.2017


zdena kolečková / metafyzika ztráty

 

 
Galerie u bílého jednorožce v klatovech
21. 1. - 26. 3. 2017

Tvorba Zdeny Kolečkové se ocitá na pomezí či v symbióze několika žánrů a oborů. V částečně retrospektivní výstavě připravené pro Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se autorka pohybuje na pomezí umělecké výpovědi, která v průběhu více než dvou dekád zaznamenává intimní rovinu jejího života, a terénního výzkumu geografické a sociokulturní oblasti, jíž se kdysi říkalo Sudety...

17.01.2017


Galerie výtvarného umění v Ostravě zve na nové výstavy...

 

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění

Album 76 ...
18. 1. – 5. 3. 2017

NARUŠENÁ IMAGINACE / DISRUPTIVE IMAGINATION...
25. 1. – 26. 3. 2017

17.01.2017


Ivo Křen: Grafika

 

 
 Foyer Divadla Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9
18. 1.- 8. 3. 2017

Ivo Křen (1964) patří k předním grafikům střední generace. Současně je kurátorem Východočeského muzea v Pardubicích a členem a kurátorem skupiny Rubikon, sdružující významné české skláře a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Samostatně vystavuje
od roku 1991. Grafická díla představil rovněž na mnoha společných výstavách po celém světě. Za používání originálních grafických postupů získal v letech 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 a 2014 významná ocenění na prestižních výstavách Grafika roku v Praze...

17.01.2017


Vojtěch Birnbaum: Princip umění

 

 

Centrum sooučasného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
12. 1. - 7. 3. 2017

U příležitosti 140. výročí narození Vojtěcha Birnbauma (1877–1934) představuje Archiv výtvarného umění tohoto významného českého historika umění, zakladatele vědeckého zkoumání výtvarného umění u nás...

11.01.2017


Petr Fiala, Michal Burget - Nomen Omen

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna
21. 1. - 19. 3. 2017

Petr Fiala (21.10.1969)
1995-2002 studium na AVU v Praze v ateliérech malby a grafiky; od roku 2002 odborný asistent na AVU v Praze
Michal Burget (22. ledna 1970)
1996-2003 Akademie výtvarných umění v Praze - doc. Lindovský, prof. Sopko, prof. Beran; 2004-2006 Asistent v grafických dílnách AVU; od 2006 extérně přednáší grafiku na Pedagogické fakultě Hradec Králové

17.01.2017


Aenietta Vazi - El Cuerpo, Tereza Bínová — Souborná zkouška

 

 
DOX - centrum současného umění, Poupětova 793/1, Praha 7
2. 1. - 6. 2. 2017
 

V lednové poličce se setkávají dvě knížky z opačných konců světa. Ta první pochází z České republiky a její autorka, mladá básnířka Tereza Bínová, ve své literární koláži Souborná zkouška čerpá ze studijních materiálů ke zkoušce z psychologie. Druhá kniha, El Cuerpo od Aenietta Vazi z peruánské Limy, pracuje podobným způsobem s textem učebnice anatomie pro výtvarníky.
Zatímco kniha Terezy Bínové má úpravu tradiční s vlastními ilustracemi autorky, Aenietta Vazi experimentuje také se samotnou formou textu. V její útlé sbírce jsou použity kopie původních stran knihy spolu se všitými útržky nalezených básní. Způsob čtení, hledání a tvorby poezie je ale oběma autorkám společný.
www.dox.cz 

10.01.2017


Jiří Bouda - Výběr z díla

 

 
Galerie Vltavín, Praha 1
do 27. 1. 17

Výstava českého grafika, malíře a ilustrátora, jehož tvorba byla ovlivněna zájmem o techniku a hromadnou dopravu, a to zejména železniční.
 

10.01.2017


Ilustrace - Průřez tvorbou Renáty Fučíkové

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
12. 1. - 4. 2. 2017

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni představí v Galerii Ladislava Sutnara průřez tvorbou Renáty Fučíkové (1964), která byla za své ilustracemnohokrát oceněna doma i v zahraničí...

V rámci zahájení výstavy bude představena nejnovější kniha Renáty Fučíkové - Shakespeare - 12 převyprávěných her v historických souvislostech.

10.01.2017


Dvojitá dávka umění - pozvánka na výstavu

 

03.01.2017


Jan Měřička “Kde lišky dávají dobrou noc”

 

 
Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22. 6” E, Andělská Hora, Chrastava
27. prosince 2016  - 15.  března 2017

Jan Měřička vystavuje sítotiskové fotogramy divokých zvířat nalezených podél silnic...

 

10.01.2017


Máchovské kontemplace - Vladimír Kysela

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
6. 1. – 20. 1. 2017

Galerie kritiků zahajuje výstavní činnosti v novém roce mezinárodně oceněnou výstavou „Máchovské kontemplace“ Vladimíra Kysely...

03.01.2017


Malé formáty
 
 
Městská galerie Beroun, Politických vězňů
6. 1. - 10. 2. 2017

První výstava v rámci oslav stoletého výročí Sdružení českých umělců grafiků Hollar se koná v Městské galerii Beroun. Součástí výstavy jsou díla oceněná v rámci XXII. Festivalu komorní grafiky.

26.12.2016


Jan Rajlich - Hloubka plochy

 

 
Galerie Václava Chada, Zlín
11. 11. 2016 - 13. 1. 2017

Světové grafiky nedávno zemřelého Jana Rajlicha představuje do 1. poloviny ledna  galerie na zlínském zámku...

21.12.2016


Připomínáme: Jubilanti Hollaru 2017 - pozvánka na setkání "Můj život s grafikou"

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
4. ledna - 29. 1. 2017

První výstava roku 2017 v Galerii Hollar.
Vystavující autoři:
Václav Bláha – 95, Jan Hladík – 90, Karel Beneš – 85, Kateřina Černá – 80, Eduard Halberštát – 80, Lubomír Přibyl – 80, Pavel Roučka – 75, Ladislav Kuklík – 70, Jan Kavan – 70, Ondřej Michálek – 70, Jiří Slíva – 70, Jiří Šafránek – 70, Jiří Kornatovský – 65, Markéta Králová – 65, Alena Laufrová – 65, Zbyněk Janáček -60, Lenka Vilhelmová – 60, Martin Manojlín – 45, Hana Šuranská – 35 a další…

Doprovodný program výstavy:
25. 1. 2017 v 17 hMůj život s grafikou… – setkání s vybranými grafiky – jubilanty, moderuje Alena Laufrová
 

17.01.2017


Miloš Ondráček / Umění na známce

 

   
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
22. 9. 2016 – 26. 2. 2017 

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců českého ryteckého umění Miloši Ondráčkovi, který v září tohoto roku oslavil 80. narozeniny...

 

20.12.2016


Zveme na výstavu ZIMNÍ SALON...

 

20.12.2016


Pohádka. Motivy českého symbolismu a secese

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
7. prosince 2016 - 28. ledna 2017

Výstava v Galerii Smečky je jedinečným průřezem pohádkových stylizací. Vystaveno je na osmdesát děl široké plejády autorů, od známých po „neznámé“, kde výjimečné kvality jejich prací budou pro širší veřejnost objevem. Vedle obrazů a kreseb jsou v expozici zastoupeny sochy, loutky a tapiserie...


 

20.12.2016


Hana Rysová: Zastavený čas

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
16. 12. 2016 - 29. 1. 2017

Dobříšská rodačka Hana Rysová se představí retrospektivním výběrem ze své fotografické tvorby...

 

13.12.2016


VÝBĚR

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
8. 12. 2016 –15. 1. 2017

Předvánoční výstava vybraných obrazů, kreseb, grafik, koláží a objektů.

Vystavující umělci: Josef Bolf, Václav Boštík, Pavel Brázda, Alén Diviš, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík, Alena Kučerová, Kamil Lhoták, Karel Malich, Mikuláš Medek, Miloslav Moucha, Jiří Načeradský, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sýkora, Josef Šíma, Adriena Šimotová, Jan Švankmajer, František Tichý, Lubomír Typlt, Petr Veselý a další

Obr.:Václav Boštík, Li Po II., suchá jehla

13.12.2016


Legenda PATRIK PELIKÁN v Galerii Havelka...

 

13.12.2016


Není malých mistrů
 
 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14
15. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Německá grafika 16. století ze sbírky OGL...

 

13.12.2016


Nové výstavy v grafických kabinetech Národní galerie...

 

 

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
6. 12. 2016 - 26. 2. 2017

Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy...

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
6. 12. 2016 - 12. 3. 2017

Jan Kupecký a „černé umění“...

06.12.2016


Cesty imaginace / Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
8. prosince 2016 - 12. února 2017

Třetí díl cyklu: Regionální galerie představí vzácná díla meziválečné moderny AJG...

06.12.2016


Jiří Anderle - Osmdesát / Eighty

 

 
Galerie ART Chrudim
5. prosince 2016 - 30. ledna 2017

Galerie prezentuje 48 grafických listů k umělcově jubileu - 80. narozeninám, kterých se tento významný český grafik dožívá tento rok.
 

06.12.2016


LEGENDA NIKOLA ČULÍK 3.– 8. 12. 2016 v Galerii Havelka

 

06.12.2016


„Dotyk hmoty / The Touch of Matter” - Pavol Štesko

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Praha 1
6. 12. - 29. 12. 2016

Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.

06.12.2016


Zpívánky Kornélie Němečkové

 

   
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
9. 12. 2016 - 29. 1. 2017

Výstava nezaměnitelné tvorby pražské výtvarnice a ilustrátorky Kornelie Němečkové, která po více jak šedesát let hlavně svými vystřihovánkami propaguje a přibližuje nejen české veřejnosti tradiční lidové umění Valašska a Slovácka, představí dílčí kolekci z její idylicky a lyricky laděné tvorby...

Pozvánka:
 

06.12.2016


Připomínáme: XXII. Festival komorní grafiky

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
7. - 23. prosince 2016

V rámci vernisáže proběhne také slavnostní předání tří cen, které se tradičně v rámci Festivalu komorní grafiky udělují - Cena SČUG Hollar, Cena Nadace Hollar a Cena Spolku sběratelů a přátel exlibris...

Doprovodný program:
14. 12. 16–19 h II. Grafický trh / grafické listy z archivu umělců / z ruky do ruky / smluvní ceny - Autoři zastoupení na II. Grafickém trhu:Pavel Piekar | Martin Mulač | Pavel Sivko | Kateřina Černá | Marie Filippovová | Jana Budíková | Vladimír Bujárek | Martin Manojlín | Robin Kaloč | Dana Puchnarová | Alena Laufrová | Milan Bauer |Jan Šafránek | Ivana Lomová | Miroslav Pošvic | Hana Storchová

15. 12. v 17 h Adventní večer Klubu přátel Hollaru s JUDr. Karlem Kropíkem a JUDr. Pavlem Toufarem, spisovatelem, novinářem a publicistou

13.12.2016


Tajemné příběhy Pavla Čecha

 

 
Muzeum města Brna - Špilberk
1. 12. 2016 - 26. 2. 2017

Zimní výstavy na hradě Špilberku už tradičně patří autorům ilustrací pro děti. Letos tam Muzeum města Brna představí ryze současného brněnského autora. Pavel Čech maluje obrazy, kreslí komiksy a píše a ilustruje vlastní knížky. Ve všech čtenáři nakouknou do jeho tajemného světa plného dobrodružství...více - Tisková zpráva:
 


 

 

06.12.2016


ZEICHNUNGEN 1928 – MARK THER

 

   
Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
7. prosince 2016 – 15. ledna 2017

Výstava Marka Thera představuje soubor děl z cyklu nových sítotiskových kreseb, tedy málo známou část autorova díla...

K výstavě vychází limitované album kreseb.

06.12.2016


Ida Vaculková Čermáková - Viděla jsem srnečku

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha
5. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Výstava knihy probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička...


 

06.12.2016


51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác
2. 12. 2016 — 19. 3. 2017

Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví v Praze. Porota, vedená letos grafickým designérem Petrem Krejzkem, hodnotila 202 publikací, zaslaných českými nakladateli. V knihovně Moravské galerie v Brně najdou zájemci nejen práce, oceněné v jednotlivých kategoriích, ale i ty, které se dostaly do užšího výběru.  Mohou si tedy udělat dobrou představu o tom nejkvalitnějším ze současné knižní produkce. Více:

 

29.11.2016


LEGENDA EVA VINOPALOVÁ: 26.11.–1.12.2016 v Galerii Havelka

 

29.11.2016


12 podob vody - linorytový kalendář 2017

 

   
Malá vila PNP, pelléova 20/70, Praha 6
6. 12. 2016 - 31. 1. 2017

V Malé vile Památníku národního písemnictví se dne 6. prosince 2016 slavnostní vernisáží otevře výstava originálních linorytů pro Grafický kalendář 2017 s podtitulem 12 podob vody...


 

29.11.2016


ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha

 

 
Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1
do  11. 12.  2016

Museum Montanelli zahájilo svou novou výstavní činnost autorskou výstavou Václava Bláhy. Výstava je iniciována na počest nedožitých osmdesátin Václava Havla a bude součástí projektu HAVEL@80 v programu Knihovny Václava Havla.
V úterý 29. listopadu od 18:00 hodin se koná Rozhovor s umělcem Václavem Bláhou, který v Museu Montanelli představí svou tvorbu a dokumentaci k probíhající výstavě.   
 

29.11.2016


KL 38 - 65 / Obrazy Kamila Lhotáka

 

   
Seveočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Kamil Lhoták, malíř a ilustrátor balónů, cyklistů a periferií, proslul svou osobitou poetikou. Připravovaná výstava v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích nemá za cíl představit jen jeden z úseků jeho širokého díla, ale naopak ho divákům prezentovat v celé široké škále motivů a stylů, a  tak divákům umožnit sledovat názorový vývoj tohoto významného českého malíře 20. století. Výstava hlouběji rozpracovává spojitost mezi Lhotákovými obrazy a básněmi Josefa Hiršala a Františka Hrubína, u nichž se provázanost ukázala jako nejzásadnější....více:

28.11.2016


Linie svobody: Současná arabská karikatura

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
17. 11. 2016 - 16. 1. 2017

Výstava představuje tři významné arabské karikaturisty a jejich aktivistickou a uměleckou reflexi každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu...

22.11.2016


Pavlína Jana Lörinczová: Antistresové omalovánky

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
7. 11. - 5. 12. 2016

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

22.11.2016


Fenomén Ateliér papír a kniha

 

 
Muzeum moderního umění Olomouc - Salon, Kabinet, Denisova 47
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana na FAVU VUT v Brně...

22.11.2016


Legenda JESSICA MAYNE v Galerii Havelka

 

22.11.2016


Náchodský výtvarný podzim

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna
26. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na zahájení výstavy NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM - 33. ročník přehlídkyu umění regionu

www.gvun.cz

22.11.2016


Aniho papyrus - Egyptská kniha mrtvých

 

 
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
15. 11.  — 21. 12. 2016

Výstava nabízí unikátní možnost zhlédnout jeden z nejznámějších staroegyptských papyrů. Originál je dlouhý více než 27 m, široký 38 cm a obsahuje i vyobrazení "Vážení Duše", které je součástí tzv. Egyptské knihy mrtvých. Vystavený model je o 4 metry delší a umožňuje vidět papyrus v celé jeho délce, což není možné ani v Britském muzeu, kde je originál vystaven.
Texty papyru, popisují osudy lidské duše po smrti, byly pro Egypťany velmi důležité. Věnovali se jim prakticky celý život, aby se připravili na důležitý okamžik po smrti, kdy bude jejich skutky vážit bohyně Spravedlnosti Maat...www.techlib.cz

22.11.2016


Frauenpower v moderním umění

 

 
Art & Event gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
29. říjen – 27. listopad 2016

Ojedinělý počin, výstava s názvem, který by bylo možné přeložit jako “Ženský element / síla v současném umění” je prezentací aktuálního ženského uměleckého pohledu na malbu, sochařství, plastiky a další výtvarné obory. Výstava představuje autorky napříč generacemi, názorově i stylově spřízněné svobodou a svobodomyslností tvorby.

Autorky:
Mariana Alasseur – Jana Budíková – Veronika Drahotová – Vladana Hajnová – Jitka Hilská –
Věra Krumphanzlová – Marie Šeborová –Lenka Vilhelmová
Tisková zpráva:

 

22.11.2016


David Hřivňacký v Galerii Havelka...

 

 

15.11.2016


Fiktivní setkání - FRANTIŠEK KRATOCHVÍL, JAN SOUČEK

 

 
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
15. 11. – 5. 12. 2016

FRANTIŠEK KRATOCHVÍL (grafika ze 70. - 80. let, kresby), JAN SOUČEK (lepty, oleje)...

15.11.2016


Připomínáme: Jan Hísek: Zeptej se spánku / Ask Sleep

 

 

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
21. listopadu 2016 -
22. ledna 2017

Výstava výjimečného ilustrátora, kreslíře a malíře Jana Híska představí výběr z autorových citlivých ilustrací k více než dvou desítkám knih, které spojuje volně téma legend, mýtů, snů i pohádek...

Komentovaná prohlídka výstavy:
12. ledna 2017 od 18.00 hod. - s Janem Hískem

 

10.01.2017


Petr Korbelář: obrazy do slov proplouvají

 

 
Komunikační prostor Školská 28, Praha 1
15.11. - 25. 11. 2016
Křest knihy a vernisáž - 15.11.

Obrazy do slov proplouvají je třetí kniha minimalistických básní Petra Korbeláře inspirovaná přírodou, vnější i vnitřní krajinou. Jako ilustrativní doprovod básní použil autor tahy tuší, které namalovala jeho dcerka Jasmína ve věku svých 2 – 4 let. Kniha navazuje na dva předešlé tituly Slova a snítka jehličí v potoce (2003) a Pod lipové květy schováme se před deštěm (2009). Slovo je přitom jen jeden ze způsobů autorova vyjádření. Věnuje se kresbě, fotografii, tisku litografií a hře na klapkodastrovou kytaru se spoluhráčem na bambusovou flétnu Janem Kotulánem. Vydali spolu 7 CD improvizovaných ambientních skladeb, některé ve spolupráci s Petrem Niklem, Irenou a Vojtěchem Havlovými, Mikolášem Bělíkem. Jeho profesí je umělecké řemeslo - kamenotisk. Ve své dílně v Praze tiskne originální litografie výtvarníkům..více:

 

 

15.11.2016


Aleš Svoboda - Metakreativita, tři cykly CGA

 

 
Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77
1. 11. - 6. 12. 2016

Výstava Aleše Svobody obsahuje jeho tři poslední cykly generativního počítačového umění (computer generative art) Chrysé tomé (2012–2014), Te-XT rumor (2015) a Kroužení (2016)...

Součástí výstavy je přednáška Aleše Svobody: Umělé umění, tři cykly CGA (computer generative art)
Čt 10.11.2016 od 17 hodin...

08.11.2016


Galerie XAOXAX zve na křest nové knihy dne 23. 11...

 

08.11.2016


Štěpán Grygar / Fotografie

 

 
Fotografická galerie Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava
7. 11. - 13. 12. 2016

Fotografie Štěpána Grygara tvoří důležitou část české výtvarné scény. Jeho tvorba z poloviny 70. byla řazena k českému fotografickému vizualismu, během 80. let se propracoval k syntéze konceptuálního přístupu a reflexe či analýzy fotografického média. Grygarovo dílo navazuje na pozdní modernismus a představuje možnou polohu z mnoha postkonceptuálních tendencí české fotografie, podnícené minimalismem a konceptualismem. V posledních letech jeho tvorbu charakterizuje výrazný příklon k použití barevné fotografie, práce s jasnými plochami a výraznou barevností se stává důležitým výrazovým prvkem. Grygarovi je blízká věcnost, s níž nahlíží na svět, a současně i potřeba narušovat naučené způsoby vnímání. Štěpán Grygar uspořádal desítky samostatných výstav a je zastoupen v řadě významných sbírek u nás i v zahraničí.

08.11.2016


Legenda Ladislav Kouba v Galerii Havelka...

 

08.11.2016


Youhei Kina a Josef Achrer „Another Fields"

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmanova 31, Praha 1
8. 11. – 27. 11. 2016

Konfrontační výstava českého a japonského autora, jejichž obrazy jsou tvořeny originální technikou a oscilují mezi objektem a abstraktní malbou, se koná po pražské Galerii kritiků v tokijské galerii Visions v prosinci 2016 a v Českém centru Tokyo v lednu-únoru 2017, u příležitosti „Roku české kultury“ - 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem. V malbě obou autorů je kladen důraz na kombinaci materiálů se zapracováním dekorativních prvků v reliéfních tvarech, povyšujících plochu obrazu na prostorový objekt...

08.11.2016


LAIBACH KUNST - RED DISTRICTS + BLACK CROSS

 

   
Galerie Caesar, Olomouc, Horní náměstí
1. 11.–3. 12. 2016

Laibach je avantgardní hudební skupina hrající industriál a experimentální hudbu. V roce 1980 vznikl Laibach je popartová formace působící napříč médii, v roce 1984 Laibach inicioval vznik širší umělecké formace  NSK (Neue Slowenische Kunst) spolu s malíři z umělecké skupiny  IRWIN a divadelní skupiny  Scipion Nasice Sisters. Skupina Laibach tvoří hudební část uměleckého hnutí NSK. Tato skupina byla později rozšířena o grafické oddělení  New Collectivism,  the Department of Pure  and Applied Philosophy Retrovision (film and video) a další...více:


01.11.2016


Pozvánka na výstavu: Šárka Trčková - Cesta ze školy / obrazy, kresby, grafika

 

01.11.2016


Monika Immrová: Grafiky, slepotisky a jedna socha

 

 
Geofyzikální ústav, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov
4. 11. 2016 - 27. 1. 2017

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění zvou na na 51. výstavu cyklu Setkávání...

 

01.11.2016


Legenda Jitka Chrištofová v Galerii Havelka

 

01.11.2016


OD BOUDNÍKA K DNEŠKU : ČESKÁ STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
9. listopadu - 4. prosince 2016

Výstavu pořádá Nadace Hollar ve spolupráci SČUG Hollar.

Doprovodný program:
ČT 10. 11. 2016 v 17:30 h – Eva Čapková, Dr. phil.: přednáška Vladimír Boudník – vizionář, explosionalista
ÚT 15. 11. 2016 v 17:30 h – Dr. Jiří Bernard Krtička – kurátorská prohlídka
ST 23. 11. 2016 v 17:30 h – Dr. Jiří Bernard Krtička – kurátorská prohlídka...

22.11.2016


Ceny Ladislava Sutnara /2016 a výstava Návrat Ladislava Sutnara...
 
 
FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA Západočeské univerzity v Plzni zve:

Udílení cen Ladislava Sutnara:
Malý sál Měšťanské besedy, Kopeckého sady 13, Plzeň
úterý 8. listopadu 2016 od 14 hodin...


Vernisáž výstavy Návrat Ladislava Sutnara
prostor před Studijní a vědeckou knihovnou, Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň
úterý 8. listopadu 2016 od 13 hodin.
..

01.11.2016


V NOVÉM SVĚTĚ / PODMÍNKY MODERNITY 1917–1927

 

 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
28. 9. 2016 - 8. 1. 2017

Výstava je završením předcházejících úspěšných projektů z minulých let s názvy Sváry zření / Fazety modernity (2008) a Černá slunce / Odvrácená strana modernity (2012). Projekt vychází z obdobné koncepce a zabývá se komplexním vývojem umění v letech 1917–1927. Cílem projektu je představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klima období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, která byla svým způsobem ojedinělá a v rámci našeho umění neopakovatelná. Výstava představí více než 60 autorů, kteří budou zastoupeni více než 250 díly. Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentována je architektura, sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně...více:

01.11.2016


Dimitrij Kadrnožka - Barvy radosti a melancholie

 

 
 Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
19. října - 26. listopadu

Výstava Dimitrije Kadrnožky v Galerii Smečky je koncipována jako umělcova retrospektiva. Divák má jedinečnou příležitost spatřit zásadní díla z jednotlivých tvůrčích etap, včetně prací vzniklých na Kubě...

25.10.2016


Armaturka a Galerie Emila Filly zvou na 3 vernisáže...

 

 
Armaturka, Jateční 49, Ústí n/Labem
ve středu 26. října 2016 od 19 hodin

Galerie Emila Filly otevírá mezinárodní projekt kurátorů Evy Mrázikové & Tomáše Petermanna Modelový svět...

25.10.2016


Legenda Karolína Klimešová v Galerii Havelka

 

25.10.2016


Jakub Janovský: Silicon Family

 

   
Trafo Galerie, Hala 14 - Holešovická tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7
26. 10. – 27. 11. 2016

Jakub Janovský absolvoval Ateliér kresby Jitky Svobodové na pražské AVU v roce 2010, o rok dříve začal působit v ateliéru vysočanské Trafačky, kde pracoval až do jejího konce, roku 2014...
Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem: čtvrtek 3. listopadu v 17.00

25.10.2016


Jan Faix / Solmizační studie a etudy

 

   
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
3. 10. - 7. 11. 2016

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

25.10.2016


Libor Beránek - Retrospektiva II.

 

   
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
25. 10 - 16. 11. 2016

Kreslíř, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, vystavuje práce na papíře z období od roku 1994 až do současnosti...


 

25.10.2016


Karlova kolébka

 

 
Památník národního písemnictví, Malá výstavní síň, Strahov, Praha 1
20. 10. – 20. 11. 2016

Památník národního písemnictví připravuje výstavu k výročí narození Karla IV. pod názvem Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře. Obraz „Otce vlasti“ v kontextu novověké literatury je příslibem zajímavých souvislostí historie a literatury, literární faktografie, umělecké fikce a dezinterpretace.

Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho proměny v literatuře období baroka, počátků národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. století a především ve 20. století. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. října 2016 v 18.00 v Malé výstavní síni PNP na Strahově a od 16.30 jí bude předcházet literární pořad sestavený z úryvků z Karlova Vlastního životopisu (čtou studenti KTF UK, hudební doprovod Michael Pospíšil).

Pozvánka:

18.10.2016


Painter & Painter - Martin Lukáč a Roel Van Der Linden

 

   
Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, Jungmannova 31, Praha 1
11. 10. - 6. 11. 2016

Laureát 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016, Martin Lukáč, ve své malířské práci často odkazuje na vizuální tvarosloví minulosti, zvláště období modernismu či socialistického realismu, avšak pozorně se od něj odchyluje dekonstrukcí a analýzou vnějších forem. Ovlivněn všudypřítomnou obrazností pop-kultury, dospívá ve svých obrazech k implementaci lidské figury, vyjadřující intenzitu jeho vnitřních pocitů a impulzů. Pokud rituál malby vnímá jako obecný fetiš nebo klišé, hledá nové způsoby vyjádření, v němž své emoce převádí do expresívního malířského gesta.
Ve společné výstavě s holandským umělcem Roelem van der Lindenem, nazvané Painter&Painter, vytvořili spojenými silami monumentální plátna, fungující jako diptychy, jež vytvářejí pozoruhodnou instalaci v prostoru Galerie kritiků.

18.10.2016


Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

 

   
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18
12. 10. 2016 - 8. 1. 2017

Západočeská galerie připravila retrospektivní výstavu dosud opomíjeného plzeňského rodáka H. Boettingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius, které byly publikovány v do řadě dobových periodik (Lidové noviny, Prager Presse a Světozor). Výstava představuje kromě jeho rozsáhlého a rozmanitého díla i exponáty z dosud nezpracované kresebné pozůstalosti, kterou vlastní Západočeská galerie v Plzni...více - www.zpc-galerie.cz

18.10.2016


Připomínáme: Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu

 

   
Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 10. -
8. 1. 2017

Výstava nabízí široký pohled na historii americké grafické tvorby od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti...


 

03.01.2017


Výstavy v Grafických kabinetech Národní galerie

 

   

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
14. 9. - 4. 12. 2016

Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela
Komorní výstava ve Schwarzenberském paláci představí vrcholná díla Marcantoniovy tvorby ze sbírek Národní galerie v Praze, s důrazem na spolupráci slavného rytce a velikého malíře...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
29. 8. - 27. 11. 2016
Georg Grosz a český TRN
G. Grosz
ovlivnil a inspiroval české tvůrce, zejména výtvarníky z okruhu satirického časopisu Trn...

18.10.2016


ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

 

 
Galerie Klementinum, Národní knihovna ČR, Praha 1
12. - 25. 10. 2016

Výstava přibližuje písemné památky Arménie od nejstarších po novodobé s důrazem na česko-arménské kulturní vazby. Koná se v rámci spolupráce obou národních knihoven
 u příležitosti 350 let od vytištění první arménské bible v Amsterdamu. Zahrnuje více než
20 unikátních starých tisků zapůjčených z Arménské národní knihovny a je doplněna z fondů NK ČR...více - Tisková zpráva:

17.10.2016


JOSEF ISTLER

 

 
Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
4. října 2016 - 15. ledna 2017

Museum Kampa připravilo výstavu Josefa Istlera, jedné z vůdčích osobností českého Informelu, která ukazuje autorovu invenci širokého rozsahu – od prací informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po abstraktní liniové kompozice a figurativní práce. Výstava v Museu Kampa prezentuje výběr obrazů a grafik ze soukromých sbírek a sbírek veřejných institucí z České republiky...

17.10.2016


Karel IV. v současné české ilustraci a grafice

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
14. 10. - 27. 11. 2016

GVU v Havlíčkově Brodě připravila na letošní podzim výstavní projekt, který představí nejnovější práce současných grafiků a ilustrátorů, jež se zabývají karlovskou tématikou...

17.10.2016


Komiks a ilustrace pro děti

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
19. října - 19. listopadu 2016

Výstava představí zo nejlepší z komiksu a ilustrace z ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Sutnarce...

18.10.2016


ATELIÉR ILUSTRACE A GRAFIKY Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
12. října  - 6 . 11. 2016

Atelier Grafiky a ilustrace Fakulty designu a umění ZCU v Plzni je koncipován jako místo pozitivního střetávání vizuality a textu...atelier disponuje velmi kvalitně vybavenými dílnami hlubotisku, knihtisku, litografie a serigrafie, součástí našich prostor je i nádvoří pro realizaci nástěnných projektů a část haly – open space pro tvorbu velkoformátových kreseb a tisků...(z textu prof. M. Axmanna)...

Doprovodný program:
středa 26. 10. od 16:30 do 18:00 – komentovaná prohlídka

17.10.2016


Figurama 16

 

 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni hostí sympozium FIGURAMA 16

To nejlepší ze studentské figurální kresby a malby se představí v prostoru kreativní zóny DEPO 2015. Již 16 let mapuje projekt FIGURAMA vývoj figurální kresby na uměleckých vysokých školách. Poprvé v historii bude udělena Cena Egona Schieleho za nejlepší studentskou kresbu-

Výstavy budou k vidění v kreativní zóně DEPO 2015, Presslova14, Plzeň
od 12. 10. 2016 do 31. 10. 2016
více:

17.10.2016


Zuzana Růžičková - Křehká krása

 

   
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14
8. 9. 2016 – 11. 12. 2016

Zuzana Růžičková patří k mladším autorům zabývajícím se grafikou. Od klasických technik, zejména linorytu, přešla k experimentům. Na její autorské výstavě v OGL budou představeny experimenty s gázotiskem i voskem...

 

04.10.2016


TICHO KRESBY

 

   
Zámek Bruntál
15. 9. 2016 - 27. 11. 2016

Výstava nejvýznamnějších představitelů české kresby...

04.10.2016


Knihy se těžko vystavují IV: Zdenek Seydl

 

 
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
15. 9. – 27. 10. 2016

Cyklus “Knihy se těžko vystavují” je přehlídkou knižního designu. Letos kurátor Martin Tvrdý ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. představí práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla...

04.10.2016


Mikoláš Axmann - Lazaři

 

 
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
29. 9. - 6. 11. 2016

Výstava Mikoláše Axmana představuje velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře, které zcela pokrývají stěny galerie...

04.10.2016


Připomínámer: Šimon Brejcha - Sběrač a drtič

 

   
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
18. 9. 2016 -
29. 1. 2017

Šimon Brejcha (*1963) patří k nejuznávanějším českým grafikům současnosti. Brejchův projev vychází ze zkoumání jevů trojrozměrné skutečnosti a jejich následného otisku jako „přízračné“ dvourozměrné přítomnosti na papíře...

 

03.01.2017


Jiří Anderle - Pod kůží

 

   
GASK - Galerie středočeského raje, Kutná Hora
18. 9.  - 20. 11.  2016

Výstava konaná u příležitosti umělcových letošních osmdesátých narozenin probíhá paralelně k velké retrospektivě v Obecním domě v Praze...

27.09.2016


Jiří Anderle - PANOPTIKUM

 

 
Praha, Obecní dům / Municipal House
15. 9. 2016 - 15. 1. 2017

Retrospektivní výstava známého malíře a grafika ...

27.09.2016


Květa Pacovská: Plakáty

 

 
Foyer kina Světozor,  Praha 1
15. 9. – 15. 12. 2016

Sbírka plakátů Terryho ponožky připravila na poslední čtvrtletí mimořádnou výstavu kolekce 50 autorských plakátů Květy Pacovské...

27.09.2016


Zdeněk Sýkora fotografem / 1937 - 1945 /

 

   
Galerie umění Karlovy Vary, interaktivní galerie Becherova vila
22. 9.  - 20. 11. 2016

Soubor přibližně šedesáti fotografií, které se dochovaly v archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových v Lounech, představuje veřejnosti v podstatě neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory, jenž se později profiloval především jako malíř
...

27.09.2016


BROUČCI Jana Karafiáta

 

   
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
23. 9. – 27. 11. 2016

V letošním podzimním výstavním projektu věnovaném opět dětem připomíná GVU dvě letošní výročí spojené s jedinou knihou a jejím autorem...

Komentované prohlídky výstavy: 2. a 23. listopadu 2016 vždy od 17 hodin. Výstavou provede kurátorka Mgr. Daniela Růžičková.

24.10.2016


Petr Nikl, Petr Korbelář - Pro mě na

 

   
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
15.9. - 9.10. 2016

Cyklus litografií a jejich barevných metamorfóz.
Výsledky šestnáctileté spolupráce, přerostlé ve vzájemný tvůrčí vztah,
kdy autor kreseb ponechává volnou ruku tiskaři
k jejich proměně...


Komentovaná prohlídka výstavy:
Petr Korbelář, Petr Nikl
4.10. 18:00 hodin, Galerie Václava Špály
koncert s malířskými kreacemi mechanických hraček
Petr Nikl - tanec, Petr Korbelář - klapkodastrová kytara,
Jan Kotulán - bambusová flétna

27.09.2016


Zdeněk Kirchner. Bez názvu

 

 

Muzeum Kampa - Nadace Jana a medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, praha 1
21. června - 4. září 2016

Museum Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse rozhodlo uspořádat výstavu umělce, jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v druhé polovině dvacátého století. Název výstavy vznikl na základě převládajícího označení děl Zdeňka Kirchnera, který málokdy svá díla pojmenovával a jen sporadicky je datoval. V Kirchnerově tvorbě se protla kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná jazzová linka. Vystaveny budou jak práce vzniklé v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem mezinárodního uskupení Signes Espaces....

21.06.2016


Summer Opening(s)

 

 

Národní galerie v Praze zve na zahájení letní výstavní sezóny – Summer Opening(s)

Šternberský palác, Praha 1 - 22. června v 18 h
Veletržní palác, Praha 7 - 23. června v 17 h...

21.06.2016


Figura Mašina - Pavel Trnka

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
23. 6. - 10. 7. 2016

Východiskem monumentální kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, založený na realistické studii těla a zahrnující i autorské alter ego, jež kresbu deformuje, stylizuje či abstrahuje. Vyznačuje se expresivním vyjádřením autorovy mysli, jeho emocí a postojů. Autora zajímají sociální témata, mezilidské vztahy a problémy společnosti, do nichž projektuje své vědomí. Jeho práce se dotýkají tématu lidské touhy po moci, válečných konfliktů, problémů zemí třetího světa apod. Předchozí výstava Trnkových kreseb se zakládala na vztahu lidí ke zvířatům, pojatá v této souvztažnosti jako figura animál. Stávající výstava vyjadřuje autorovo vědomí vztahu lidí ke strojům či zbraním, vyjadřovaného figurální symbiózou jako civilizační symbol...

21.06.2016


Tomáš Bím

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
22. června - 17. července 2016

Bilancující výstava grafik Tomáše Bíma (nar. 1946) se koná při příležitosti jeho 70. narozenin...

Doprovodný program výstavy:
29. 6. 2016 v 15:00 Ukázka tisku v litografické dílně s Martinem Boudou a Tomášem Bímem (Říční 11, Praha 1)

21.06.2016


HOFFMEISTEROVA IRONICKÁ KRONIKA DOBY

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
17. 6. – 11. 9. 2016

Výstava představuje průřez celou rozsáhlou tvorbou Adolfa Hoffmeistera (1902–1973), která započala ve dvacátých letech minulého století a končí rokem 1973.
V roce 2016 uplyne 55 let od poslední výstavy Adolfa Hoffmeistera v Litoměřicích, mnohé se změnilo, přesto jistě i dnes „Hoffmeisterova ironická kronika doby“ najde své „čtenáře“...více -Tisková zpráva:

14.06.2016


VLTAVOTÝNSKÉ SYMPOSIUM DROBNÉ GRAFIKY

 

14.06.2016


Pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Středy, Vojtěcha Adamce a Ivana Komárka "Co víme, co tušíme.."

 

14.06.2016


Nové výstavy GVU v Ostravě

 

 

GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Eduard Ovčáček - Grafika je dar IV. - Lekce velkého A
17. 6. - 4. září 2016...

Daniel Balabán - Nejasná poselství
16. června - 4. září 2016...

17.06.2016


Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

 

 

Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň "13", Pražská 13
15. června - 16. října 2016

Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů Muzea umění Olomouc...

14.06.2016


JIŘÍ ANDERLE - grafické dílo

 

 

Zámek Holešov - Zámecká galerie
25. 5.- 2. 10. 2016

Expozice jedinečné kolekce světově uznávaného výtvarníka. Výstava vznikla k autorovým letošním osmdesátinám a předkládá výběr vrcholné tvorby ze 70. a 80. let.
Kurátor :
 Libor Gronský

 


08.06.2016


Pavel Nešleha – Via Canis

 

 

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
7. 6. - 19. 9. 2016

Představit výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost významého českého malíře a grafika Pavla Nešlehy si klade za cíl výstava “Via canis”, nazvaná podle jednoho z fotografických cyklů vzniklých mezi lety 1983 až 2003.
Pavel Nešleha (1937–2003) se řadí mezi významné osobnosti generace 60. let českého nekonformního umění. Museum Kampa nabídne pohled na umělcovo dílo zahrnující malbu, pastely, kresbu, obrazovou instalaci a velkoformátový digitální tisk. V premiéře nabídne i autorovy světelné objekty, jimž se věnoval v první polovině 70. let. Propojením odlišných tematických okruhů a rozdílných způsobů vyjádření expozice podtrhuje mnohotvárnost Nešlehovy reflexe přítomného světa i jeho chuť a odvahu experimentovat....více - Tisková zpráva:  

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

 

 

08.06.2016


JAN KUBÍČEK - CESTA DO BUDOUCNOSTI / pozvánka na výstavu

 

08.06.2016


Útěk

 

 

Sbor Dr. K. Farského v Semilech
10. 6. 2016 v 18 hod - vernisáž, výstava: 10. 6. - 10. 7. 2016

Výstava Útěk se uskuteční v rámci programu celosvětové akce Noc kostelů 2016Výtvarná díla čtyř mladých umělkyň Zdenky Huškové, Dagmar Macákové, Terezy Pecinové Salabové a Mayy Roztočilové budou instalována v neobyčejném prostoru Sboru Dr. K. Farského v Semilech...více -Program: 

08.06.2016


Helena Wernischová - Melancholie a smích

 

 

Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
2. - 30. 6. 2016

Na výstavě Melancholie a smích představuje autorka vedle olejomaleb i řadu prací na papíře...

08.06.2016


Dana Sahánková - Vertikála Šerosvitu

 


D. Sahánková, Vertikála šerosvitu
 

GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
5. 6.- 30. 10.2016

Výstava mladé autorky Dany Sahánkové představí její fascinující velkoformátové tušové kresby. Absolventka pražské AVU (prof. Jitka Svobodová, odb. as. Jiří Petrbok) propojuje světy všedního osobního prožitku, podvědomí a vědomí universa a jeho řádu. Všechny tři roviny se střetávají a dynamicky slučují v několika plánech, v nichž ikonograficky dominují zvířecí motivy. Detailu však kontrastuje celek universa a díla se tak stávají jakýmsi zobrazením theatrum mundi...další nové výstavy v GASKu:

 

02.06.2016


Art brut: Vrána a Mrak

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí-radnice
1. 6. - 25. 6. 2016

Výstava dvou doposud neznámých moravských marginálních autorů - Oldřicha Vrány, který nachází inspiraci v přírodě a její fauně a Jiřího Mráčka (alias Mraka), jenž v introvertně akcentovaném výtvarném projevu zrcadlí v překvapivém kontrastu náboženskou, erotickou a tělesně-fyzickou dimenzi člověka...více:

02.06.2016


Oldřich Kulhánek - Prohibita & jiné grafiky

 

 

Galerie ART Chrudim
27. května - 3. července 2016

Kreslíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek je považován za jednoho z nejlepších českých grafiků. V sedmdesátých letech 20. století vytvořil sérii politicky angažovaných leptů s existencionálními motivy za které byl porzekuován a měl úplný zákaz umělecké činnosti. Z 80. let pocházejí Kulhánkovy slavné cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem George Orwella či stylizované podobizny historických osobností (Johannese Keplera, Tycha de Brahe či Rudolfa II.). Počátkem 90. let vytvořil Kulhánek návrhy českých bankovek. V posledním desetiletí života pracoval na cyklech litografií Job, Parabola, Pád, Speciální dialog a sv. Šebestian...více:

01.06.2016


Pavel Piekar - Jaro - pozvánka na výstavu

 

01.06.2016


JIŘÍ SAMEK – PŘÍBĚHY V LINĚ

 

 

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
31. 5. – 26. 6. 2016

Výstava hlubotisků Jiřího Samka (1955), významného českého grafika a malíře  zastoupeného svými díly v řadě světových galerií a muzeí...

26.05.2016


MIKOLÁŠ AXMANN - Vyhlídky

 

 

Galerie DORKA, Kostelní 1, Domažlice
28. 5. - 8. 7. 2016

Po osmi letech se do Galerie DORKA vrací svou výstavou  Mikoláš Axmann. Jakkoliv zde představil některé své práce na dvou, třech skupinových výstavách, tato třetí jeho samostatná výstava bude pro návštěvníky jistě překvapením. Nese  název „Vyhlídky“ a sestává z maloformátových prací, pro autora ne zcela obvyklých. 

26.05.2016


Libor Svoboda: Better City

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
26. 5. - 31. 7. 2016

Města tvoří krajiny. Vizuální stránku těchto krajin prozkoumává projekt Better City Libora Svobody, absolventa ateliérů Digitální / Interaktivní média a doktoranda na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem...

26.05.2016


Dalibor Chatrný | Něco něčím

 

 

Galerie hunt kastner, Bořivojova 85, Praha 3
28. 5. — 30. 7. 2016

Dlouhodobým záměrem autorů výstavní koncepce je mapovat sféru působení a vlivu brněnského umělce Dalibora Chatrného (1925–2012), a to jak prostřednictvím vlastních děl, tak i prostřednictvím osobností, se kterými se v průběhu života bezprostředně potkával. Vycházejí z přesvědčení, že význam tohoto umělce spočívá nejen v originalitě a autentičnosti jeho uměleckých děl a projektů, ale také v jeho bezprostředním působení na nejrůznější generace umělců a jiných osobností především v českém prostředí, konkrétně v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších souvislostech jako na vytváření situací, otevřených interakci v kontextu umění, uměleckého školství i v civilním životě.
Kurátoři: Barbora Klímová & Filip Čenek

 

26.05.2016


Zdenek Rykr a továrna na čokoládu

 

 

Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
27. 5. - 28. 8. 2016

Tvorba Zdenka Rykra (1900–1940) je přitažlivá záměrnou rezignací na jeden stylový modus, přitahuje ale také oscilací mezi moderním uměním a reklamní činností. Výstava ve Veletržním paláci představí Rykrovu tvorbu v celé šíři a úplnosti. Znejasnění hranic mezi vysokým a nízkým uměním a mezi jednotlivými stylovými tendencemi ukáže, že dílo Zdenka Rykra je stále aktuální...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

31.05.2016


Tradiční tibetská kniha a malba

 

 

Národní knihovna ČR. Galerie Klementinum, Praha 1
26. 5. - 9. 7. 2016

Výstava představuje tradiční tibetskou knižní kulturu a sakrální malby z 1. pol. 20. století. Tisky, thangky, dřevěné tiskařské matrice i votivní předměty pocházejí ze soukromých sbírek v Ladaku, Tibetu, Mongolsku a Nepálu. Prezentovány budou také tibetské rukopisy a tisky, doplněné vzácnými předměty se vztahem k tibetskému buddhismu...více -Tisková zpráva:
Pozvánka:

25.05.2016


Linoryt now!

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
25. května - 19. 6. 2016

Michal CIHLÁŘ, Jan ČUMLIVSKI, Tereza DAMCOVÁ, Svetlana FIALOVÁ, Vojtěch KOVÁŘÍK, Matěj LIPAVSKÝ, Pavel PIEKAR, Martin SALAJKA, Stanislav SETÍNSKÝ, Magdalena RUTOVÁ, Chrudoš VALOUŠEK, Jan VIČAR

DOPROVODNÝ PROGRAM
8. 6. v 17:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem
11. 6. 2016 v rámci PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI:19:30-21:30 Workshop – linoryt s Pavlem Piekarem
22:00 Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Piekarem...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

26.05.2016


Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends

 

 

Altán Klamovka, Praha 5
25. 5. - 15. 6. 2016

Martin Lukáč je absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického), kde se připravuje k obhajobě diplomové práce. V loňském roce byl na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. Lukáčovo dílo sebou nese určité prohlášení, které vychází z jeho životního postoje. Prožívání každodenních i nových událostí umí velmi trefně přetavit do vizuální formy, která mnohdy v sobě nese lehkost ironie, přebujelou barevnost a smysl pro hru s divákem (Lenka Sýkorová)
Pozvánka:

24.05.2016


Jiří Bielecki: Vznášení

 

 

Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
21. 5. – 28. 9. 2016

Muzeum Kampa připomene tvorbu malíře, grafika a tvůrce objektů Jiřího Bieleckého z 60. - 90. let 20. století.  Jiří Bielecki patřil k výrazným představitelům generace, která vstoupila na výtvarnou scénu v počátcích šedesátých let reduktivně orientovanou tvorbou. Byl jedním z prvních členů Klubu konkretistů, v jehož rámci představoval citlivý protipól vůči přísné geometrické formě a čistě racionálnímu strukturování plochy a prostoru. Přes svoji specifickou a originální polohu však Bieleckého dílo zůstává dodnes neprávem opomínáno...více - Tisková zpráva:

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

23.05.2016


Linda Retterová - Plakáty / Pavel Příkaský - Collection

 

 

 

Pracovna, Vlkova 628/36, Praha 3 - Žižkov

V rámci cyklu výstav současné ilustrace a grafiky v kavárně Pracovny naše pozvání tentokrát přijala Linda Retterová (*1991), kterou můžete znát i pod značkou ROE. Linda studuje animaci na UMPRUM a kromě toho se věnuje ilustracím a textilu. V Pracovně vystaví sérii plakátů, které vznikaly na její stáži v Paříži a inspirovali se ve světě minimalistické geometrie i módy.
Novou sérii mladé malby v prostorech sdílené kanceláře Pracovny zahájí Pavel Příkaský (*1985), absolvent atelieru Grafika 2 Vladimíra Kokolii na AVU. V malbě se zajímá o určitý způsob její nepromalovanosti či mizivosti. Médium malby je pro něj vyjádřením vizuálních stop v paměti, stejně jako možností práce s vizuální představivostí diváka....www.pracovna.cz

19.05.2016


"Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu“

 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Dům U Černé Matky Boží, Praha 1
18. května - 18. září 2016

Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka
Výstava představí dosud nikdy nevystavené fotografie moderní architektury od fotografa Josefa Sudka. Vystavené fotografie pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, budou doplněny několika newprinty (současnými kopiemi) ze Sudkových negativů, uložených v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Výstava je zároveň příspěvkem Uměleckoprůmyslového musea v Praze k dvojitému jubileu Josefa Sudka (1896–1976), které na letošní rok vychází.
Více - Tisková zpráva:

18.05.2016


Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy

 

 

Galerie hlavního města Prahy
Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6

Galerie hlavního města Prahy zahájila v Bílkově vile v Praze krátkodobou tematickou expozici, v níž se prostřednictvím výtvarného zpracování nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš setkávají dva výjimeční umělci - František Bílek a  Alfons Mucha... 

 

18.05.2016


Alén Diviš (1900-1956)

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. května - 30. června 2016

Od 18.5. prezentuje Galerie Smečky dílo jedné z určujících osobností českého výtvarného umění 20. století. Životní příběh Aléna Diviše by vydal na napínavý román, je to příběh těžce zkoušeného člověka v těžké době. Zároveň je to příběh člověka, který přijal chudobu a zachoval si absolutní svobodu tvorby.
Jeho dílo znovuobjevil a v sedmdesátých letech minulého století je začal uvádět v obecnou známost Jaromír Zemina, kurátor výstavy v Galerii Smečky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

18.05.2016


Krása bude křečovitá/ Surrealismus v Československu 1933 - 1939 (pozvánka na výstavu)

 

12.05.2016


Uhlem, štětcem, skalpelem…

 

 

Muzeum moderního umění Olomouc
28. 4. – 25. 9. 2016

Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
Muzeum umění v Olomouci představuje přehlídku kresebného umění ze své sbírky. Návštěvníci mohou spatřit zhruba 300 kreseb...

 

12.05.2016


Císař Karel IV. 1316–2016

 

  Největší událostí letošní výstavní sezony jsou bezpochyby akce k oslavě 700. narození Karla IV.
Národní technické muzeum připravilo výstavu CIVITAS CAROLINA aneb stavitelství doby Karla IV.
a Národní galerie v Praze zahajuje česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 15. května ve Valdštejnské jízdárně...

12.05.2016


Stanislav Špelda - Linoryty (pozvánka na výstavu)

 

11.05.2016


GASK zve na nové výstavy...

 

 

GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
14. května v 17 hodin

V sobotu 14. května proběhne v GASK od 17 hodin slavnostní zahájení dvou výstav. Autorská dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák představí své práce pod titulem „Na bílém papíře a Chlapi“.
Jakub Špaňhel prezentuje svou grafickou tvorbu z let 2000–2016 ve výstavě
„Kytky, města, motýli“...

11.05.2016


Václav Johanus - A barevně plují dny / Kresby / Grafika / Ilustrace

 

 

Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha – Troja
5. května - 26. června 2016

Pražská Galerie u lávky zve na výstavu A barevně plují dny grafika a ilustrátora Václava Johanuse. Představeny jsou kresby pro noviny a časopisy, kreslený humor, volná a užitá grafika, originály, ilustrace a koláže z posledních zhruba 30 let výtvarné činnosti autora.
Václav Johanus (nar. 1947) ilustroval na třicet knižních titulů. Uspořádal přes 90 samostatných výstav, vystavuje v tuzemsku a zahraničí. Účastnil se více než 200 výstav společných. Je zastoupen v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění...více - Tisková zpráva: 

 


10.05.2016


Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
10. 5. - 29. 5. 2016

Unikátní výstava ze soukromé sbírky Pavla Feigla (FEIGL GALLERY).

Vystavující umělci:
Zdeněk Beran, Karel Balcar, Zuzana Dvorská-Šípová, Jan Gemrot, Jindřich Hájek, Pavel Holas, Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Jan Mikulka, Blanka Nováková, Marek Slavík, Zdeněk Trs, Jan Uldrych

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

11.05.2016


S linorytem Šumavou

 

 

Městská knihovna v Praze, Artotéka Opatov, Opatovská 14/1754, Praha 11
2. - 28. května 2016

V květnu se ve foyer opatovské knihovny svými linoryty inspirovanými zejména šumavskou přírodou představí grafik Zbyněk Hraba (*1960)...

05.05.2016


Kateřina Černá – Z láhve vylovil okurku

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
2. 5. - 6. 6. 2016

V květnové výstavě Poličky Archivu výtvarného umění je představen výběr z knižní tvorby Kateřiny Černé...
V pondělí  9. 5. v 17:00 hodin se v Archivu výtvarného umění uskuteční setkání s autorkou

 

05.05.2016


Lenka Falušiová - Prales (pozvánka na výstavu)

 

04.05.2016


Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem

 

   

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
10. 5. - 12. 7. 2016 

Zatímco autor velkého psa a jeho kamarádky Áji Jiří Šalamoun oslavil loni osmdesátku, Maxipes Fík se dožívá letos čtyřicítky. Jiří Šalamoun dokázal ve svém díle originálně prolnout svět dětské fantazie s nostalgií i zkušenostmi dospělejších jako málokdo jiný...

9. května od 17:00  - komentovaná prohlídka výstavy...

05.05.2016


Abeceda českých grafiků (z cyklu české umění ze sbírky GVUN, III. část)

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna
6. května - 12. června 2016

Anderle Jiří, Bednářová Eva, Bílek František, Blabolilová Marie, Boettinger Hugo, Born Adolf, Bouda Cyril, Burant František, Čepelák Ladislav, Filla Emil, Gross František, Havránek Bedřich, Holý Stanislav, Istler Josef, Janeček Ota, Jaroněk Bohumír, Jiřincová Ludmila, John Jiří, Kašpar Adolf, Kobliha František, Konůpek Jan, Kubišta Bohumil, Kučerová Alena, Lhoták Kamil, Liesler Josef, Mařák Julius, Mlčoch Zdeněk, Mžyk Josef, Obrovský Jakub, Pacovská Květa, Preissig Vojtěch, Rambousek Jan, Rocman Vladimír, Reynek Bohuslav, Seydl Zdeněk, Silovský Vladimír, Sivko Pavel, Sklenář Zdeněk, Smetana Jan, Stretti-Zamponi J., Suchánek Vladimír, Sukdolák Pavel, Svolinský Karel, Šerých Jaroslav, Šimon T.F., Šimotová Adriena, Špillar Karel, Šváb Jaroslav, Švabinský Max, Úprka Joža, Váchal Josef, Vondrouš Jan K., Zrzavý Jan...

04.05.2016


Josef Lada nejen dětem

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
6. 5. – 10. 7. 2016

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově připravila na květen a červen letošního roku výstavu jednoho z nejznámějších českých umělců malíře Josefa Lady. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 150 obrazů, ilustrací a kreseb ze soukromých sbírek i ze sbírek muzeí a galerií.
V rámci výstavy Josefa Lady si mohou návštěvníci prohlédnout i dva zrestaurované velkoformátové obrazy...

11.05.2016


Phila Primus - Lůnění / Wombing

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí - radnice
3. 5.– 27. 5.  2016

Phila Primus se narodila v roce 1991 v Düsseldorfu, dětství strávila v Průhonicích u Prahy, část svého dospívání prožila v USA, nyní žije a pracuje v Praze. Kořeny její vizuální tvorby tkví v tradici intuice a surrealismu. V jejím díle jsou tematizovány otázky bytí prostřednictvím těla, které se proplétá s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Mnoho z prací je tvořeno na základě různých prožitků a osobních příběhů... více:

V rámci Olomoucké muzejní noci 20. 5. 2016 představí Phila Primus v Galerii Caesar osobně svoji tvorbu.

18.05.2016


EDUARD OVČÁČEK - SEDM OBRAZŮ

 

   

Galerie současné malby - Divadlo Antonína Dvořáka, Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
3. května - 29. června 2016 


Eduard Ovčáček patří k těm nejvýznamnějším vizuálním umělcům nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé republiky. Výraznou spojnicí Ovčáčkovy tvorby v průběhu celých padesáti let je téma písma, písmenných znaků, které si pro sebe jako jeden z prvních objevil v polovině 60. let minulého století jako relevantní výtvarné téma. Jeho technika propalované koláže je zcela původní a nese v sobě silný  estetický a významový potenciál...

03.05.2016


GRAFIKA VYŽADUJE KÁZEŇ

 

 

Galerie PRE, Na Hroudě 1492/4, Praha 10
3. května - 24. června 2016

Titulek, jako oblíbené motto Simeony Hoškové (1945–2015), české historičky umění a kurátorky, bylo zvoleno pro vzpomínkovou výstavu, která připomíná významné osobnosti  - PhDr. Simeonu Hoškovou, ak. mal. Jaroslavu Pešicovou, ak. mal. Šárku Trčkovou a doc. ak. mal. Dalibora Smutného - jež se významným způsobem podílely na rozvoji současné české grafiky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

03.05.2016


STROM II - Pocta Jindřichu Pruchovi

 

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
28. dubna - 19. června 2016

Tematická výstava Strom II volně navazuje na expozici v olomoucké galerii Caesar z roku 2014. Připomíná nejen mimořádnou uměleckou osobnost Jindřicha Pruchy, ale především jeho vliv na řadu současných umělců, kterým je toto téma vlastní, a stalo se podstatnou částí jejich práce.
Výstava je pořádána příležitosti 130. výročí narození malíře Jindřich Pruchy (1886-1914)...

 

28.04.2016


Ivo Křen - Vstupovat do krajiny / linoryty

 

 

Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
29. dubna - 29. května 2016

Až do 29. května vystavuje v Galerii pod Radnicí v Ústí nad Orlicí své barevné linoryty grafik Ivo Křen. Na výstavě je možné shlédnout více než padesát autorových prací. Jsou zde zastoupeny linoryty naznačující proměny tvorby od poloviny devadesátých let, ale především díla z posledních pěti let.Ve většině se jedná o rozměrné grafické listy...

12.05.2016


Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

 


Josef Čapek, Vězeň, 1919; © ZČG
 

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
27. 4. - 18. 9. 2016

Výstava mapuje díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni a navazuje tím na úspěšný projekt, který zpracoval tamní kvalitní sbírku českého kubismu (2009).  Meziválečné období je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu.
Výstava představuje díla Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličky, sdružených ve skupině Tvrdošíjní, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Milady Marešové, Josefa Šímy, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházky, Václava Rabase a dalších autorů. Doprovází ji výpravná publikace... více:     Tisková zpráva:

27.04.2016


Dědičná pošta v Litomyšli

 

 

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
22. 4. – 19. 6. 2016

Výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka. Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období.

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

26.04.2016


Jiří Anderle

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
27. dubna – 22. května 2016

Světově proslulý grafik Jiří Anderle, oslaví v letošním roce 80. narozeniny, květnová výstava v Galerii Hollar je jednou z prvních, které připomenou jubileum vynikajícího českého umělce.
Kolekce grafik, které Hollar plánuje vystavit, pochází ze sbírky českého sběratele a galeristy Martina Zemana. Výjimečné na této sbírce a výstavě je hned několik věcí. Celá výstava bude prezentovat výhradně původní grafické listy, nikoliv pozdější dotisky. Některá díla jsou až z poloviny šedesátých let, často v původním nákladu pouhých 15 kusů. Na našem trhu je v současnosti vzácností, pokud se objeví listy z původních nákladů, nejčastěji jsou k vidění „varianty s kresbou“ – pozdější dotisky, které Jiří Anderle dokresloval pastelkami, aby je odlišil od původních originálních tisků.
Ucelená sbírka původních Anderleho tisků je vzácností, již lze srovnat pouze se sbírkou podobného rozsahu a kvality, která se nachází v USA. Za to, že se sbírka do dnešní doby zachovala v této kvalitě a rozsahu vděčíme jejímu původnímu majiteli, německému sběrateli, jež měl s Anderlem přátelský vztah, po třicet let jej navštěvoval a díla si osobně si vybíral...

 

26.04.2016


Výstava ROZCESTNÍKY na internetu...

 

 

Crossroads - Art brut velkoměsta bez lidí
Museum Montanelli - 20. listopadu 2015 - 28. února 2016

k shlédnutí na webovém portále

20.04.2016


51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015

 

 

PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6-Liboc
výstava 21. 4. - 27. 5. 2016, vernisáž 20. 4. od 19 hod.

Ve středu 20. dubna od 16.30 hod. proběhne v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 51. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015, kterou každoročně pořádá MK ČR a PNP.
Letošní ročník je obohacen o zcela nový rozměr. Kromě tradiční odborné komise složené ze znalců knižního designu hodnotila knihy i Nejkrásnější komise: šest desítek osobností, mezi nimiž byli známá zpěvačka, filozof, muž bez domova, předškolní dítě a mnozí další, kteří přijali pozvání od autorů koncepce Kateřiny Šedé a Adama Macháčka...

20.04.2016


MEZIPRŮZKUMY/ SBÍRKA AJG 1300 – 2016

 

 

Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou
Slavnostní zahájení nové stálé expozice: 16. duben 2016

Stálá expozice nazvaná jednoduše „Sbírka AJG. 1300 – 2016“ vůbec poprvé v historii představí dobře známý soubor památek středověkého umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003 – 2008...

 

 

19.04.2016


Mistři české kresby

 

 

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097, Litomyšl
10. 4. – 29. 5. 2016

Intimní ukázkou monumentální závažnosti je výstava Mistři české kresby, v níž Kubištu, Špálu, Šímu, Toyen, Štyrského, Ladu, Kupku, Muchu, Čapka, Zrzavého a Číhala sjednocuje výtvarný jazyk objevnosti, jehož jsou symboly.
www.zdeneksklenar.cz


Obr.: Václa Špála, Viktorka; ilustrace k Babičce Boženy Němcové; detail pozvánky

 

13.04.2016


Krajina starých sídel

 

 

Výstavní síň zámku Fryštát, Karviná
14. dubna - 31. května 2016

Na zámku Fryštát v Karviné je vystavena kolekce více než 60 vedut moravských a slezských měst. Představují dobové stylizované pohledy na města, hrady, zámky a krajinu v první polovině 19. století. Veduty jsou z takzvaného Kunikeho alba, jeho část se 70 litografiemi má ve sbírkách olomoucká vědecká knihovna...více: ceskenoviny.cz

13.04.2016