Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Soutěže - Vyhlášené

The 34th Chelsea International Fine Art Competition (CIFAC) - vyhlášená soutěž

 

   
34. Mezinárodní soutěž výtvarného umění Chelsea (CIFAC)

Mezinárodní soutěž výtvarného umění Chelsea (CIFAC) je vzrušující příležitostí pro vizuální umělce z celého světa a v jakékoliv fázi své kariéry, aby předložili svou práci a získali možnost vystavovat v New Yorku. Vybraní umělci získají také cenné propagační výhody a peněžní ceny.
Otevření soutěže: 5. února 2019
Termín pro vstup: 12. března 2019
Ohlášení výsledků: 16. dubna 2019
Výstava: 10. - 20. srpna 2019 

Více informací:

08.01.2019


The Boston Printmakers 2019 North American Print Biennial - vyhlášená soutěž

 

 
2019 severoamerické bienále tisku

Severoamerické bienále tisku přináší to nejlepší z tradičního a současného tisku. Vzniklo v roce 1947 a od té doby je tato soutěž uznávána jako jedna z nejprestižnějších v oblasti tisku a grafiky. Jejím prostřednictvím chtějí bostonští tiskaři propagovat mezi širokou veřejností kulturu tisku, podporovat umělce, kteří v této oblasti pracují a rozvíjet inovativní přístupy grafické tvorby.
Uzávěrka pro registraci je pátek 15. března 2019
Adresa:
The Boston Printmakers at Lesley University College of Art and Design, 29 Everett Street Cambridge MA, 02138
Email: biennial@bostonprintmakers.org
Více informací:

08.01.2019


Vyhlášené soutěže - nabídka

 

04.01.2019


Připomínáme: 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku - vyhlášená soutěž

 

 

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili už 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku

Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat prostřednictvím online formuláře od 15. listopadu 2018 do 17. ledna 2019...

17.01.2019


INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL II LITHO-KIELCE / 2018-19 - vyhlášená soutěž

 

30.10.2018


Připomínáme: Vyhlášené soutěže - nabídka

 

06.11.2018


GRAFIKA ROKU 2018 - výzva k účasti

 

 
GRAFIKA ROKU 2018
3. 2. - 27. 2. 2019, Obecní dům, Praha 1

Nadace Hollar vyhlašuje soutěž GRAFIKA ROKU, která jako jediná soutěž je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok.
Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.
Soutěž probíhá ve 4 kategoriích, odevzdání přihlášek a prací je do 22.12.2018...

08.01.2019


International engraving and sculpture competition - vyhlášená soutěž

 

   
Mezinárodní soutěž rytiny a sochařství

Státní střední škola Delfico-Montauti a Nadace Pasquale Celommi vyhlašují mezinárodní soutěž v oboru sochařství a rytiny.
Termín přihlášek: 30. září 2018

Podmínky soutěže a přihláška:

17.07.2018


13th edition of the International Design Contest Trieste Contemporanea - vyhlášená soutěž

 

   
13. ročník Mezinárodní soutěže designu Trieste Contemporanea

Cílem soutěže je představit nejoriginálnější designové návrhy ze zemí střední a východní Evropy.
Vstup do soutěže je bezplatný, vítěze čekají ceny v celkové výši 9000 €.
Uzávěrka: 15.07.2018

Více informací:

http://www.triestecontemporanea.it/HC_2018/index.html

10.07.2018


Prix de Gravure Mario Avati – Académie des beaux-arts - new deadline

 

 
Cena Mario Avati - Akademie výtvarných umění - 6. ročník

Soutěže se mohou zúčastnit umělci jakékoliv národnosti, kteří ve své tvorbě užívají grafických technik (hlubotisk, dřevoryt, litografie, silikon a monotyp). Vítězný autor je odměněn cenou ve výši 40 000 USD, umělecká díla laureáta budou vystavena v Palais de l'Institut de France.
Změna termínu příjmu žádostí:
do 31. července 2018 včetně!

Informace ve francouzštině:

15.07.2018


Připomínáme: 17. INTERBIFEP - International Biennial Festival of Portrait

 

 
17. INTERBIFEP - Mezinárodní bienále festivalu portrétu

Mezinárodní portrétní galerie Tuzla, založená v roce 1964 zahrnuje ve svých sbírkách více než 4500 uměleckých děl domácích i zahraničních umělců. Od r. 1980 pořádá Mezinárodní bienále festivalu portrétu v oblasti kreseb, grafiky, fotografie a video portrétu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních akcí, které se konají v balkánském regionu, kde pravidelně sdružují umělce z celého světa.
17. INTERBIFEP se bude konat od 17. září do 2. listopadu 2018 v Tuzle / Bosně a Hercegovině.
Konečný termín pro zaslání žádostí o výběr je 27. dubna 2018.

Prihláška:

Podmínky soutěže:
Kontakt: Međunarodna galerija portreta
2. tuzlanske brigade 13
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax : +387 35 252 002
Gsm : +387 61 185 733
www.galerijaportreta.ba

 

24.04.2018


Competitions of the International PrintMaking Biennial in Cacak 2018

 

 
3. mezinárodní grafické bienále, Cacak - Srbsko

Cílem bienále je sledovat a identifikovat současné jevy v oblasti grafiky, reflektovat výměnu a spojení mezi tradičními technikami a novými médii, současnými technologiemi a teoretickými koncepty...Podmínky soutěže:
Kontakt:
office@graphicacak.com
Donja Trepča bb, 32000 Čačak Srbija

27.03.2018


CELOMMI AWARD - International Biennial of ENGRAVING and SCULPTURE

 

 

CELOMMI AWARD - Mezinárodní bienále grafiky a sochařství

Liceo "Delfico-Montauti" Teramo a nezisková organizace Fondazione Pasquale vyhlašuje mezinárodní soutěž grafiky a sochařství. Zúčastnit se  mohou umělci jakéhokoli věku a národnosti ...více:
Termín zaslání přihlášky: 30. dubna 2018.

Kontakt: ​​www.liceoclassico.gov.it; ​​www.liceoartisticoteramo.it

27.03.2018


6e Biennale Foot Print - vyhlášená soutěž

 

 
6. mezinárodní bienále grafiky

Bienále pořádá Centrum pro současnou tvorbu tiskovin, Connecticut, USA. Výstava se koná od 3. do 26. srpna 2018. Mezinárodní soutěž je příležitostí k prezentaci současných trendů a inovací v současné tvorbě grafiky formátu jedné čtvereční stopy (12 "x 12").
Podmínky účasti: Všechny grafické techniky jsou povoleny, včetně digitálních, pokud jsou spojeny s tradiční technikou. Přesná velikost matrice: 30,5 x 30,5 cm, velikost papíru: max. 45,7 x 45,7 cm. Účastnický poplatek: 50 dolarů.
Termín pro registraci: 10. března 2018

Adresa:  Center for Contemporary Printmaking, Mathews Park 299 West Avenue, Norwalk CT 06850 U.S.A.
Email info@contemprints.org, https://contemprints.org/

30.01.2018


1. Mezinárodní festival akvarelové tvorby v ČR - výzva k účasti
 
 
 
International Watercolor Society zve k účasti na prvním mezinárodním festivalu akvarelové tvorby v České republice

Místo konání výstavy: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha1
Termín: 3.-9. srpna 2018
Na festival se mohou přihlásit výtvarníci, kteří se věnují akvarelové tvorbě a jsou starší 18 let, akceptuje se pouze originální akvarel, který byl namalován v průběhu posledních dvou let.
Podání digitálního obrazu, fotografie a přihlášky: nejpozději 28. února 2018...

23.01.2018


Grafika roku 2017 - zasedání porot

 

 

Letošní porota Grafiky roku 2017 se sešla 15. ledna 2018 v Sále architektů na Staroměstské radnici.Už brzy uvedeme nominace...

30.01.2018


Připomínáme: The Chelsea International Fine Art Competition - vyhlášená soutěž

 

 

33. ročník soutěže "Chelsea International Fine Art Competition" nabízí umělcům širokou škálu příležitostí a cen.
Přihlášky: do 12. března 2018..


facebook:

06.02.2018


Připomínáme: Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2017 je zahájena...

 

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky
zahajují 53. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku.

Přihlášky je možné zasílat až do 17. ledna 2018...

16.01.2018


Międzynarodowe Triennale Grafiki Krakow 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
The International Print Triennial - Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2018

Mezinárodní trienále grafiky (MTG) se v roce 2018 bude konat podle nového vzorce. Nadále bude otevřenou soutěží, ale současně je cílem nového ročníku trienále prezentovat složitou povahu procesu tvorby grafiky v co největší míře. Hlavní výstava má představit vizuální podobu grafiky jako uměleckého média s jeho mnohostrannou a složitou povahou. Stejně jako v předchozích letech je každý umělec oprávněn předložit do soutěže od 1 do 4 děl,  porota však s nimi bude zacházet jako se sadou prací a kvalifikovat je jako takové pro hlavní výstavu.  Dále upozorňujeme, že umělci, kteří odešlou své dílo do soutěže, budou požádáni, aby své práce zaslali spolu s dodatečnými materiály, tzv. "Kontextovými materiály", které umožní hlubší pochopení díla.....Zaslání originálních děl pro soutěž - do 31.01.2018...

 

28.11.2017


GRAFIKA ROKU 2017 - vyhlášená soutěž

 

 
GRAFIKA ROKU 2017 - 24. ročník soutěžní výstavy


Grafika roku, jako jediná taková soutěž, je především přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.
Výzva k účasti:

Video pozvánka:

Nadace Hollar vyhlašuje další ročník celostátní soutěže Grafika roku 2017, která zprostředkovává pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Umělecká díla je možné přihlásit do 4 soutěžních kategorií. Výstava se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 ve dnech 14. 2. 2018 – 11. 3. 2018...

Termín odevzdání přihlášek a prací:
31. 10. 2017– 5. 1. 2018

Přihláška:

05.01.2018


Připomínáme: Naše galerie - vyhlášená soutěž

 

 
Naše galerie - bienále 11. rocníku výtvarné souteže pro občany Náchodska

Soutěž je nově od roku 2017 bienále – koná se vždy v lichém roce, výstava soutěžních prací se uskuteční v lednu a únoru roku následujícího.
Soutěž je určena občanům Náchodska (Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí nad Metují a jejich přilehlé obce), těm, kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde).
Při hodnocení bude kladen důraz na dodržení tématu.
Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Informace o soutěži:                Přihláška:

21.11.2017


The 18th International Biennial Print Exhibition 2018, R.O.C. - vyhlášená soutěž

 

 
18. Mezinárodní bienále grafiky 2018

Národní Tchajwanské muzeum výtvarných umění zve k účasti na soutěžní výstavě 18. Mezinárodního bienále grafiky. Aplikace je otevřena pro umělce z celého světa a není vyžadován žádný registrační poplatek.
Přihlášky on-line od 20. listopadu 2017 do 20. ledna 2018.

Kontaktní údaje:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road, Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.
Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
Email: print18@art.ntmofa.gov.tw
http://www.ntmofa.gov.tw/, http://printbiennial.ntmofa.gov.tw/

 

10.10.2017


28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno - výzva k účasti

 

 

Moravská galerie v Brně spustila nové webové stránky 28. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu a zahájila také přihlašování projektů do mezinárodní soutěže.

Přihlašování projektů:

Tisková zpráva:

 

07.09.2017


Cena Věry Jirousové - V. ročník

 

 
 Cena Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění otevírá jubilejní 5. ročník

Cena Věry Jirousové nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011). Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu. Své nezapomenutelné reflexe současného výtvarného umění publikovala Jirousová v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách...

25.07.2017


The Chelsea International Photography Competition - vyhlášená soutěž

 

25.07.2017


Připomínáme: Triennale de Gravure en taille-douce 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
4. Trienále hlubotisku Lisle-sur-Tarn / Francie

Raymond Lafage Museum v Lisle-sur-Tarn připravuje 4. vydání trienále a zve k účasti  všechny umělce.
Uzávěrka přihlášek: 30. září 2017

Kontakt: Raymond Lafage Museum de Lisle-sur-Tarn, 10 rue Victor Maziès, tel: 05 63 40 45 45, Email: musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
http://museeraymondlafage.wifeo.com/

22.08.2017


Připomínáme: NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Do Národní ceny za studentský design 2017 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový a industriální design .

Přijímány budou práce, které vznikly po 1. lednu 2015, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design.
Přihlášky on line do 25. června 2017...

06.06.2017


Přiomínáme: Prix international de gravure René Carcan - vyhlášená soutěž

 

 
 Mezinárodní cena René Carcana za grafiku - 3. ročník

Výzva je určena pro umělce a studenty všech národností bez ohledu na věk. Předepsány jsou techniky: hlubotisk, litografie, linoryt, dřevoryt, sítotisk a monotyp
Ceny:
 - International Grand Prix: 5000 €
-  1.cena 3.000 €
- 2. cena 2.000 €
 Účastnický poplatek: 45 €
Slavnostní vyhlášení výsledků a výstavy: jaro 2018
Uzávěrka přihlášek: 15.září 2017
Více informací:

 

22.08.2017


Soutěž na novou vizuální identitu GHMP

 

 
Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN otevřenou soutěž pro grafické designéry

Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.
Uzávěrka odevzdávání prací 1. kolo: 22. 5. 2017
Více informací: Tisková zpráva


11.04.2017


Připomínáme: Cena EXIT 2017

 

 

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje
8. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol Cena EXIT 2017

Uzávěrka odevzdání projektů je v pátek 9. června 2017...

06.06.2017


NEPŘEHLÉDNĚTE: Vyhlášené soutěže grafiky

 

14.03.2017


Připomínáme: 5. Biennale of contemporary engraving, graphic and animation - vyhlášená soutěž

 

 
Bienále současné rytiny, grafiky a animace - 5. ročník

Musei Biblioteca Archivia City of Bassano del Grappa vyhlašuje 5. ročník bienále.
Deadline: 28.02. 2017

Podmínky v angličtině:

Přihláška:

24.02.2017


Připomínáme: Biennale 2017 dell´incisione e della grafica contemporanea

 

 
Bienále rytiny a současné grafiky  - 5. ročník

Magistrát města Bassano del Grappa vyhlašuje pátý ročník bienále současné grafiky s cílem  přispět k podpoře a výzkumu souvisejícími s uměním rytiny. Tato akce se bude konat v Bassano del Grappa - v Palazzo Sturm a v Městské galerii. Výstava bude otevře 1. dubna a potrvá až do 21. května 2017.
Bienále je věnováno technikám: lept, rytina, suchá jehla, mezzotinta, akvatinta, dřevoryt a kombinovaná technika.
Uzávěrka: 17/02/2017 12:00

Podmínky soutěže:

Přihláška:

31.01.2017


Připomínáme: I International Print Triennial Cieszyn 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Jménem organizátorů  zveme k účasti na Prvním mezinárodním trienále grafiky Cieszyn 2017 (Polsko)

Téma: "In Search of the Impossible - Hledání nemožného"
Deadline: 10. února 2017

Práce budou hodnoceny v následujících kategoriích:
autoři od 19 let - tradiční grafiky, digitální tisky
14-18 let - tradiční grafické techniky, digitální tisky
Více informací:
https://www.facebook.com/IPTCieszyn/  

http://instytutsztuki.us.edu.pl/i-international-print-triennial-cieszyn-2017

http://www.triennial.us.edu.pl
 

 

31.01.2017


23. ročník soutěže Grafika roku 2016

 

  Nadace Hollar vyhlašuje 23. ročník soutěže Grafika roku 2016

Datum konání výstavy: 15. 2. - 26. 3. 2017
Termín odevzdání přihlášek a prací:
8. 11. 2016 - 5. 1. 2017...

11.01.2017


Připomínáme: 11th Biennial International - Miniature Print Competition 2017 - vyhlášená soutěž

 

   
11. Mezinárodní bienále miniaturní grafiky 2017

Centrum pro současnou grafiku oznamuje vyhlášení  11. ročníku Mezinárodní soutěžní výstavy miniaturní grafiky. Soutěž je omezena na práce, které nejsou větší než 25,8 centimetrů čtverečních. Tato mezinárodní soutěžní přehlídka, která se koná každý druhý rok, od svého vzniku v roce 1997 přilákala více než 1500 umělců z celého světa.
Termín výstavy:
4. června - 27. srpna 2017

Deadline: 11. března 2017

Podmínky soutěže a přihláška:

 

07.03.2017


Připomínáme: 8. Engraving Biennale of Saint-Maur-Des-Fossés – 2017 - vyhlášená soutěž

 

   
8. Bienále rytiny,  Saint-Maur-Des-Fossés / Francie

Odevzdání prací: 29.5.2017-3.6.2017...

12.05.2017


Online projekty a soutěže

 

30.03.2009


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS