Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kronika - Úmrtí

Zemřela PhDr. Alena Potůčková...

 

 
PhDr. Alena Potůčková, historička umění, kurátorka, překladatelka
19. 3.1953 Roudnice nad Labem - 6. 11. 2018

Alena Potůčková vstoupila na svou profesní dráhu v roce 1977 do oddělení regionálních galerií Národní galerie v Praze. Tento začátek signalizuje její celoživotní přesvědčení o poslání sbírkotvorných galerijních institucí na území dnešní ČR a Slovenska. Od počátku 90. let byla kurátorkou Sbírky moderního umění NG, odkud z popudu ředitele Jana Sekery přešla v roce 1992 k němu do tehdejší Středočeské galerie v Praze. V této instituci, přejmenované v roce 1993 na České muzeum výtvarných umění v Praze, se Alena jako kurátorka sbírky malby stala „hybnou silou“ v koncipování jejího výstavního programu a sbírkotvorné strategie. Hrála tak klíčovou roli ve vrácení galerie svému zakládajícímu statutu muzea moderního a současného umění. Soustavně se věnovala realizaci sbírkových výstav, které nejen sloužily jako „výkladní skříň“ bohatého sbírkového fondu ČMVU, ale poskytovaly programovou platformu pro akviziční záměry. Tyto výstavy (konané v Praze, v regionech i mezinárodně) zároveň suplovaly funkci stálé expozice, která před přesídlením galerie do Kutné Hory nebyla v Praze z prostorových důvodů uskutečnitelná. Ve spolupráci se svou blízkou kolegyní Vlaďkou Mazačovou Alena odborně zpracovala sbírkový fond ČMVU pro průkopnický a vysoce oceněný projekt „Sbírky online“. V letech před svým odchodem z ČMVU, aby se v roce 2008 stala ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, vypracovala důkladnou (leč nerealizovanou) koncepční vizi pro budoucí Centrum umění v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, kam galerie přesídlila již pod názvem GASK – Galerie Středočeského kraje v roce 2009. Vztah s „domácí“ galerií, jejíž dnešní podobu pomáhala spoluutvářet, se k našemu velkému potěšení obnovil, kdy se Alena v roce 2017 stala členkou nákupní komise GASK...více:

13.11.2018


Zemřel Jan Hladík...

 

 
Jan Hladík , český grafik, textilní výtvarník, malíř a ilustrátor
21. května 1927 Praha – 3. června 2018 Praha

Galerie Hollar s hlubokým smutkem oznamuje, že nás dne 3. 6. 2018 opustil pan Jan Hladík ve věku 91 let. Poslední rozloučení proběhne 19. 6. 2018 v 10 hodin ve velkém krematoriu ve Strašnicích.

Jan Hladík studoval V letech 1942–1944 na Státní grafické škole v Praze u prof. Vodrážky a prof. Müllera. V roce 1945 byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde si jej pak do svého ateliéru užité malby a textilního výtvarnictví vybral prof. A. Fišárek. Studia ukončil roku 1950 diplomovou prací - kolekcí dekoračních látek zhotovených technikou filmtisku.
Roku 1955 se oženil s Jenny Hršelovou (Jenny Hladíková) a vrátil se k textilní tvorbě. Pro výstavu nově ustavené Skupiny 7 (1958) utkal první tapiserie s abstraktními motivy podle vlastních grafických předloh. Souběžně s tvorbou autorských tapiserií, které se od roku 1959 staly jeho stěžejním výtvarným projevem, tvořil grafické listy (dřevořezy, linoryty, lepty a zejména kombinované techniky využívající asambláže), kresby temperou a olejomalby...více:

12.06.2018


Zemřel brněnský malíř Miroslav Šimorda...

 

 
Miroslav Šimorda, malíř, grafik a grafický designér
29. března 1923 - 25. února 2018

Miroslav Šimorda se narodil 29. března 1923 v Brně. V roce 1939 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně v ateliéru Františka Myslivce. Ve studiu pokračoval na Škole umění ve Zlíně (1939–1943) a Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1947), kde navštěvoval ateliér Jana Želibského a Karla Mináře, školu však opustil před ukončením studia. Roku 1949 se natrvalo vrátil do Brna. V roce 1969 spoluzaložil Sdružení Q a roku 1989 stál u jeho obnovení. Od roku 1991 byl členem malířské sekce Geselschaft bildender Künstler Österreich. Miroslav Šimorda patří k výrazným osobnostem české malby 2. poloviny 20. století. V jeho tvorbě je patrný smysl pro řád, racionálno a geometrii. Šimordovo dílo představilo Muzeum města Brna na souhrnné výstavě v roce 2005. Více:

27.02.2018


Informace z Revolver revue

 

   

Publikujeme zprávu z Bubínku Revolveru:

Proslovy z pohřbu Pavla Brázdy

02.01.2018


Zemřel Pavel Brázda...

 

 
Pavel Brázda, český výtvarník
21. srpna 1926 – 17. prosince 2017 Praha

Pavel Brázda byl významnou osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. V mládí byla Pavlu Brázdovi svým výtvarným cítěním a zájmem o městské prostředí blízká Skupina 42. Jeho vlastní umělecký směr, který v letech 1943-1944 formuloval spolu s Jaroslavem Dreslerem a Slávou Mančalem a na návrh Josefa Palivce nazval "hominismus", byl zkrocenou formou expresionismu, odmítal výtvarný formalismus a proklamoval "Umění srozumitelné pro lidi". Během války Brázda maloval civilní motivy ze svého okolí a kopíroval renesanční mistry...
V osmdesátých letech se jeho kresby zjednodušily, až postupně dospěl ke grotesknímu zobrazení figur a tváří a k radikální výtvarné zkratce. V posledních letech využíval při práci počítač, který mu dovoloval vytvořit několik barevných variant původní předlohy a rozvinout radikálnější barevnost...více: kultura.zpravy.idnes.cz:
cs.wikipedia.org:

19.12.2017


Zemřel Jan Koblasa

 

 
Jan Koblasa, sochař, malíř, grafik, pedagog, spisovatel, vysokoškolský učitel a básník
5. října 1932 - 3. října 2017

Jan Koblasa byl český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu. Jeho úmrtí s odvoláním na rodinu potvrdil galerista Jiří Rybář. Koblasa žil od roku 1968 v Německu, kde přes 20 let působil jako profesor na vysoké umělecké škole...více: cs.wikipedia.org  www.lidovky.cz


17.10.2017


Zemřel Karel Franta...

 


Karel Franta; Foto: ČTK/Pavel Veselý

 
Karel Franta, český malíř a ilustrátor
1. května 1928 – 19. července 2017

Karel Franta se vyučil grafickým kreslířem a litografem, poté vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění. Pod vlivem kolegů Jiřího Trnky a Heleny Zmatlíkové směroval svou uměleckou činnost do dětské ilustrace. Působil jako grafik a výtvarný redaktor, v 60. a 70. letech ilustroval dětské časopisy Sluníčko, Ohníček a Pionýr. Byl tvůrcem populárních komiksů (Malý Vinnetou) a svými ilustracemi doprovodil přes sto dětských knih nejen českých autorů, ale také produkci zahraničních, zejména německojazyčných nakladatelství. Ilustroval též francouzské vydání Ezopových a La Fontainových bajek. Jako výtvarník se podílel na několika animovaných filmech a věnoval se i známkové tvorbě...více:

 

25.07.2017


Zemřel Olbram Zoubek...

 

 
Olbram Zoubek, český sochař
21. dubna 1926 Praha – 15. června 2017 Praha

Olbram Zoubek se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky, byl jedním z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století...více: kultura.zpravy.idnes.cz

17.06.2017


Zemřel Miroslav Rada...

 


Miroslav Rada, foto Jan Šplíchal

 
Miroslav Rada, český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog
23. únor 1926 Praha – 16. březen 2017

Miroslav Rada studoval v letech 1945 -1950 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Cyrila Boudy, Karla Lidického či Martina Salcmana. Byl členem uskupení „Proměna“, s nímž absolvoval několik výstav, od roku 1962 vystavoval samostatně, a to jak v Česku, tak také v zahraničí (například v Německu, Spojených státech amerických či v Chile). Věnoval se malbě sakrálních obrazů i děl se světskou tematikou, ilustroval knihy...více:cs.wikipedia.org
 

21.03.2017


Zemřela Daisy Mrázková...

 


FOTO: Stanislav Peška, ČTK
 

Daisy Mrázková, česká spisovatelka, výtvarnice, autorka knížek pro děti
5. května 1923 Praha – 14. prosince 2016

Ve věku 93 let zemřela výtvarnice a autorka dětských knížek Daisy Mrázková. V letech 1943–1944 studovala na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela. Od roku 1958 pravidelně vystavovala. Byla členkou Umělecké besedy. Řada jejích autorských knih pro děti vycházela na konci 70. a v 80. letech, prolínala se v nich lyrika s epikou...více:

20.12.2016


Zemřel Jan Rajlich...

 

 
Jan Rajlich, český grafik
1920 - 27. 11. 2016

Jan Rajlich byl předním českým grafikem, zakladatelem Bienále Brno a laureátem Ceny města Brna.
Pocházel z jihočeské Dírné, vystudoval baťovskou Školu umění ve Zlíně a od roku 1950 spojil svůj život s Brnem. Věnoval se zejména užité i volné grafice, byl průkopníkem koordinovaného vizuálního stylu a ve světě uznávaným tvůrcem plakátů. Byl zakládajícím členem uměleckého Sdružení Q a Sdružení Bienále Brno. Za svoji tvorbu byl vícekrát oceněn doma i v zahraničí...více:

28.11.2016


Zemřel Květoslav Hísek...

 Foto: Lidovky.cz 
 

Květoslav Hísek, český malíř, grafik a ilustrátor
26. března 1931 – 10. června 2016

Květoslav Hísek studoval na VŠUP v Praze v ateliéru Karla Svolinského a záhy po studiích se začal věnovat svému celoživotnímu poslání vědecké ilustrace (mj. Naší přírodou krok za krokem, Naše květiny, Evropská fauna, Evropská flóra nebo Anatomie okem výtvarníka). V letech 1975 a 1978 obdržel ocenění Premio grafico di Bologna a v roce 2016 i Zlatou stuhu za celoživotní dílo, k tomu také řadu čestných uznání v soutěži Nejkrásnější knihy. V roce 2011 proběhla v letohrádku Portheimka v Praze velká retrospektivní výstava k jeho 80. narozeninám...
více: lidovky.cz     cs.wikipedia.org

21.06.2016


Smuteční oznámení z Hollaru

 

25.05.2016


Zemřel Zdeněk Mézl...

 

   

Zdeněk Mézl, grafik a ilustrátor
31. října 1934 – 23. května 2016

Zdeněk Mézl studoval v letech 1949 –1953 u prof. Vodrážky na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, v letech 1953 – 1956 u prof. Vladimíra Pukla na pražské Akademii výtvarných umění. Studium přerušil jednoročním studijním pobytem na sofijské Akademii (Bulharsko). Po návratu do Prahy dokončil studium u prof. Vladimíra Silovského v roce 1960. Již na Akademii vytvářel první ilustrační pokusy v náročné technice dřevorytu, která provázela celý život. Formou dřevorytu ilustroval téměř stovku titulů české i světové beletrie, nejčastěji to byla díla s historickou tématikou. Za svou ilustrátorskou tvorbu získal řadu cen. Tvořil též poštovní známky a řadu svébytných grafických listů, obrazů a plastik. Jeho dílo je vyjímečné nejen v dimenzích české grafické tvorby, ale i v současné grafice světové. Zdeněk Mézl byl dlouholetým členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar...více -art.ihned.cz

25.05.2016


Zemřel Adolf Born...

 

 

Adolf Born, malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista
12. června 1930  - 22. května 2016

V letech 1949–1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (atel. prof. A. Pelce 1950–53) a na Akademii výtvarných umění (1953–55) v Praze, kde u prof. A. Pelce absolvoval.
Od roku 1960 byla jeho díla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Jeho doménou je grafika – suchá jehla, lept a především litografie. Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, Žofka), Julese Verna (Trosečník z Cynthie), A. Dumase staršího (Tři mušketýři), Vojtěcha Steklače (série Boříkovy lapálie) a jiné. Byl také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča inscenované v Národním divadle, dále inscenace hudební fakulty HAMU - opera V studni Viléma Blodka. Jeho animace vtipně glosují děj ve
filmové sérií o básnících (Jak svět přichází o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život) a jeho animace nechybí dokonce i v závěrečném dílu Jak básníci čekají na zázrak,
Adolf Born byl dlouholetý člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem. V roce 2013 získal na Anifilmu cenu za celoživotní přínos animovanému filmu a v letošním roce mu byla udělena Cena Společnosti pro vědy a umění za propagaci české vědy a kultury v zahraničí...
více:
cs.wikipedia     idnes.cz: 
                               

24.05.2016


Zemřel Josef Duchoň...

 


Obr.: J. Duchoň; © Prostor
 

Josef Duchoň, malíř, grafik, ilustrátor a typograf
17.1.1929 - 30. 4. 2016

Josef Duchoň studoval v letech 1945–1949 na Státní grafické škole a pak v letech 1949–1955 na Vysoké škole uměleckoprůmylsové pod vedením profesora Karla Svolinského. Už za studií se stal roku 1946 členem SČUG Hollar. Věnoval se kresbě, akvarelu a pastelu a především barevným i černobílým dřevořezům, ve kterých se odráží impulsy evropského umění 30. a 40. let 20. století (surrealismus a kuboexpresionismus). Ve všech těchto žánrech postupně vytváří cykly (například Černý Ikaros, Nová caprichos a jiné). Byl rovněž tvůrcem řady filmových plakátů a patřil k významným českým ilustrátorům, zejména dětských knih. Zúčastnil se celé řady autorských i společných výstav doma i v zahraničí...více - cs.wikipedia
 

19.05.2016


Zemřel Zdeněk Smetana...

 

 

Zdeněk Smetana, český animátor, scenárista a výtvarník
26. července 1925 – 25. února 2016

Z. Smetana pracoval ve studiu Bratři v triku a později byl režisérem v Krátkém filmu Praha. Za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější z nich patří Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek a Vochomůrka), Rákosníček, Štaflík a Špagetka a Malá čarodějnice, Radovanovy radovánky.
Získal přes padesát ocenění na českých i zahraničních filmových přehlídkách a festivalech, mezi nimi byl i Lev sv. Marka, Zlatý medvěd, Cena londýnské akademie za nejlepší film roku. Ilustroval také několik knih pro děti a v pozdější době se věnoval zejména volné grafice... více: wikipedia,
ceskenoviny.cz

25.02.2016


Zemřel Karel Šafář...

 


Foto: Galerie ART
 

Karel Šafář, akademický malíř a grafik
* 28. 5. 1938 - † 10. 2. 2016

Karel Šafář se narodil 28. května 1938 v podhorském městečku Rychnově nad Kněžnou. Absolvoval nejprve střední, pak roku 1971 Vysokou školu uměleckého průmyslu v ateliéru knižní ilustrace profesora Karla Svolinského. Věnoval se kresbě, akvarelu, malbě a zejména grafice - vytvořil vlastní mnohobarevnou grafickou techniku, kterou vyjadřoval bohatost svých niterných myšlenek. Získal i nejvyšší cenu mladého ilustrátora v litografii.
Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 18. února 2016 v krematoriu ve Strašnicích...

www.karelsafar.cz

16.02.2016


Zpráva z Revolver Revue: Zemřel Jaroslav Rotbauer

 


Foto Karel, Cudlín, 2008
 

Jaroslav Rotbauer, český typograf a grafik
18. 8. 1929 - 8. 12. 2015

J. Rotbauer studoval v letech 1943–1948 Státní grafickou školu v Praze, ke studiu na vysoké škole nebyl z politických důvodů připuštěn. Po střední škole byl nezaměstnaný a živil se jako brigádník v různých dělnických profesích. V roce 1953 byl přijat do Svazu výtvarných umělců. Účastnil se více než stovky výstav doma i v zahraničí. J. Rotbauer byl poslední z legendárního okruhu Boudník – Bouše – Reegen – Dočekal, okruhu, který do poválečného českého výtvarného umění vnesl mimo jiné prvky existencialismu a experimentu v grafických technikách. 
Spolupráce Revolver Revue a Jaroslava Rotbauera začala v roce 1994 a pokračovala až do loňského roku, kdy přispěl grafikou a jejím komentářem do jubilejního 100. čísla...více:  

19.01.2016


Zemřel Aleš Veselý

 

 

Aleš Veselý, český sochař a pedagog
3. února 1935 – 14. prosince 2015

Aleš Veselý vstoupil na českou výtvarnou scénu na přelomu 50. a 60.let. Velmi záhy patřil k nejvýraznějším osobnostem generace, která přinášela osobité podněty navazující na proudy evropského informelu. V počátcích se věnoval kresbě a malbě, brzy ale začaly vznikat jeho osobité asambláže a objekty z neobvyklých materiálů, nejprve závěsné, později trojrozměrné.
K jeho letošním osmdesátinám se v Praze uskutečnila série čtyř výstav, jež zmapovaly jeho obsáhlé dílo od 60. let až po současnost. Čtyři galerie vystavily i díla, která veřejnost ještě nespatřila...
více:
ceskenoviny.cz    

16.12.2015


Zemřel prof. František Dvořák...

 František Dvořák, FOTO: ČTK
 

Prof. PhDr. František Dvořák, DrSc., český historik umění
17. dubna 1920  – 9. listopadu 2015

František Dvořák se narodil 17. dubna 1920 v obci Červenka u Litovle. V letech 1945–1949 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor dějiny umění a estetiky - mimo jiné u profesorů Antonína Matějčka, Josefa Cibulky a Jana Mukařovského. V letech 1950–1958 působil jako asistent profesora Václava Viléma Štecha na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1956 se jako teoretik podílel na vzniku skupiny Máj, první u nás, která se v 50. letech veřejně odklonila od dobově vyžadovaného kánonu socialistického realismu. V roce 1950 se Dvořák stal externím pedagogem i na FAMU, kde v 60. letech přednášel dějiny umění zejména celé generaci nové české filmové vlny včetně Miloše Formana. V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do Národní galerie, kde působil v Grafické sbírce do roku 1963, a poté navázal jako učitel dějin umění na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze-Žižkově. V roce 1969 přestoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl pedagogem katedry výtvarné výchovy až do roku 1985. Po listopadu 1989 opět působil na FAMU a od roku 1993 i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl jmenován profesorem.
Do historie českého výtvarného umění se František Dvořák zapsal knihami věnovanými především tvorbě Františka Tichého, Jana Zrzavého, Kamila Lhotáka či Adolfa Borna. Jeho knižní bibliografie čítá 154 položek. Do povědomí širší veřejnosti se zapsal i jako autor několika televizních cyklů - například o historii Karlova mostu, o českých moderních malířích nebo umělecké výzdobě Národního divadla...
více: novinky.cz        cs.wikipedia.org

10.11.2015


Zemřel Jan Mentlík...

 

 

Jan Mentlík, grafik, člen Hollaru
1. 12. 1929 - 26. října 2015

Jan Mentlík byl autodidakt, v umělecké tvorbě se věnoval grafice, malbě, plakátům, leptanému sklu, užité grafice (novoročenky, obaly, atd.). Od roku 1969 byl členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Účastnil se výstav (1989 Současná česká grafika – Mánes, Praha; 1998 Čeští výtvarníci k 650. výročí UK; skupinové výstavy v Hollaru), 2004 obdržel Cenu Nadace Hollar...
Foto © SČUG Hollar

03.11.2015


Zemřel Dušan Grečner...

 

 

Dušan Grečner, slovenský malíř a grafik
21. 8. 1944 - 20. září 2015

Dušan Grečner vystudoval Vysokou školu výtvarných umení v Bratislavě (1966–1972, ateliér volné grafiky a knižní ilustrace, prof. Vincent Hložník a prof. Albín Brunovský). Byl členem Spolku grafikov Slovenska a od r. 2004 zahraničním členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR v Praze.
Věnoval se volné grafice, knižní ilustraci, známkové tvorbě a exlibris, grafickému designu, vytvářel asambláže, objekty a obrazy. Realizoval okolo 30 individuálních výstav doma i v zahraničí, získal řadu mezinárodních ocenění (1998 Najkrajšie knihy Slovenska – čestné uznání za ilustrace; 1986, 1988 Bienále exlibris Malbork –čestné medaile; 1999 Bienále exlibris a malých grafických forem Ostrów Wielkopolski –čestný diplom; 2002 Najkrajšia slovenská známka roka) - více:

30.09.2015


Zemřela Jaroslava Pešicová...

 

 

Jaroslava Pešicová, malířka, grafička a ilustrátorka
30. prosince 1935, Praha – 30. srpna 2015, Praha

Jaroslava Pešicová studovala v letech 1950 -1954 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara) obor ilustrace u prof. P. Dillingera, K. Tondla a K. Millera a v letech 1954 - 1960 na Akademii výtvarných umění (prof. Miloslav Holý a prof. Vladimír Sychra, pod jehož vedením se věnovala oboru monumentální malba). Od roku 1960 spolupracovala se sochařem a budoucím manželem Františkem Štorkem. V 60. letech byla členkou umělecké skupiny Etapa, od 1990 členka SČUG Hollar.
Věnovala se zejména monumentální malbě následně i volné grafice a bibliofilii, od r. 1975 spolupracovala s ateliérem tapiserií Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci na vzniku tkaných reprodukcí k jejím obrazům. 
Uskutečnila řadu autorských výstav (20. 11. 2014 - 9. 1. 2015 v Galerii města Tábor). V roce 2003 získala Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost od Evropské unie umění...
více: ...

02.09.2015


Zemřel Jiří Bouda...

 

 

Jiří Bouda, český grafik, malíř a ilustrátor
5. května 1934, Praha – 23. srpna 2015

Syn akademického malíře Cyrila Boudy. Vystudoval Státní grafickou školu a po jejím ukončení byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, do ateliéru prof. Karla Svolinského. Zabýval se volnou a užitou grafikou, tvořil ilustrace populárně naučného charakteru zejména s dopravní tematikou.
B
yl dlouholetým členem SČUG Hollar. Realizoval řadu samostatných i kolektivních výstav, obdržel ceny: 1968 - čestné uznání Zlatno pero Beograda; 1987 - Cena v soutěži Nejlepší kreslený kalendář roku, 1992 - cena na VII. Trienále ex libris, Chrudim...

26.08.2015


Zemřel Bohuslav Holý

 

 

PhDr. Bohuslav Holý, historik a teoretik umění, redaktor, typograf
2. 1. 1944 - 14. 8. 2015

Poslední rozloučení se koná v pátek 21. srpna 2015 ve 13 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech v Praze...

20.08.2015


Zpráva o úmrtí Josefa Kremláčka

 

 

Josef Kremláček, malíř a knižní ilustrátor
5. března 1937 – 22. června 2015

Akad. malíř Josef Kremláček byl jedním z kmenových autorů Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.
Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v letech 1964–1970 byl členem surrealistické skupiny LAKOSTE v Brně a v letech 1965–1971 byl členem Centre international de l'actualité fantastique et magique. Byl členem skupin Stir up, Sdružení Bienále Brno a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Jeho práce byly vystaveny na 50 samostatných výstavách a na více než 250 kolektivních výstavách.
Ilustroval knihy pro mnoho zahraničních titulů, včetně japonských.
www.galeriehb.cz

 

04.08.2015


Zemřela Šárka Trčková...

 

 

Šárka Trčková, ak. mal. 
28. 9. 1965, Plzeň - 4. 8. 2015, Praha

Šárka Trčková studovala v letech 1980-1984 na SOŠV, 1986-1992 na Akademii výtvarných umění v Praze (obor malba a grafika, prof. Dalibor Chatrný). Od roku 1995 byla odbornou asistentkou v ateliéru Grafika II., doc. Vladimíra Kokolii na AVU; od r. 2002 byla členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Šárka Trčková realizovala řadu autorských výstav doma i v zahraničí a účastnila se mnoha kolektivních výstav a mezinárodních soutěží, na nichž obdržela čestná ocenění, a to zejména v soutěžích GRAFIKA ROKU (GR 1999 - Cena v  kat. A; GR 2000 - Cena v  kat. D; GR 2003 - Cena za tisk z hloubky; GR 2010 - Cena v kat. B; čestná uznání: GR 1998, 2001, 2007, 2010, 2011, 2012); 2010 získala Nákupní cenu v soutěži "Linolschnitt heute VIII", Bietigheim-Bissingen, Německo...

 

06.08.2015


Zemřel Jiří Šindler

 

 

Jiří Šindler, grafik, ilustrátor, písmař a výtvarný pedagog
25. 5. 1922 Polička – 5. 6. 2015 Brno

Zemřel vynikající umělec, grafik, ilustrátor, písmař a výtvarný pedagog. Česká veřejnost se mohla s jeho dílem seznámit prostřednictvím ilustrací dětské literatury, na nichž spolupracoval s dlouholetým přítelem Janem Vladislavem, nebo Zuzanou Renčovou a Jaroslavem Novákem. K vrcholům české ilustrační tvorby budou navždy patřit jeho výtvarné doprovody povídek Baabelových, Andrejevových, Leskovových. Svojí písmařskou tvorbou se zařadil mezi naše nejvýznamnější kaligrafy, jak dokládají edice jím psaných a ilustrovaných básní Ivana Blatného, Poeova Havrana, nebo cenzurou zakázaný přepis sbírky básní Vladimíra Holana Zdi. Unikátní zůstane jeho náročný projekt vytvoření tiskového písma hlaholice a několik volný cyklů, které tuto práci doprovázely. Nezapomenutelné též zůstane jeho pedagogické působení pro dlouhou řadu žáků jak brněnské Školy uměleckých řemesel, tak Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. A zejména zůstane nesmazatelně zapsán v srdcích těch, kteří jej poznali, jako ušlechtilý muž širokého vzdělání, hluboké víry a laskavého srdce.
Ivo Binder
(Z Tiskové zpráva Muzea města Brna)

22.06.2015


Zemřela PhDr. Simeona Hošková...

 

 

PhDr. Simeona Hošková, historička umění
13. 3. 1945 - 17. 5. 2015

Simeona Hošková, ředitelka občanského sdružení Inter-Kontakt-Grafik a šéfredaktorka internetového časopisu Grapheion.cz  zemřela po dlouhé, těžké  nemoci v neděli 17. května.
Simeona Hošková se narodila v roce 1945. Vystudovala dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě UK. V 80. letech publikovala práci o malíři Josefu Lieslerovi.
Od 70. let vydala mnoho textů do výstavních katalogů českých umělců druhé poloviny 20. století. V 90. letech stála u zrodu soutěže Grafika roku, o rok později založila soutěž Cena Vladimíra Boudníka...více o Simeoně Hoškové -cs.wikipedia: ....

28.05.2015


Zemřel Petr Poš

 


Foto: Marta Myšková, ČTK (detail)
 

Petr Poš, grafik, ilustrátor, autor animovaných filmů a výstavní designér
2. ledna 1944 - 1. 5. 2015

Petr Poš absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP) v Praze (obor filmové a televizní grafiky u Adolfa Hoffmeistera) a stáž na Královské akademii v Bruselu. Počátkem 90. let na VŠUP po tři roky vyučoval.
Vedle výtvarných návrhů pro animované filmy tvořil plakáty, kresby a litografie. Jeho ilustrace vycházely v Mateřídoušce nebo v Mladém světě...více:

12.05.2015


Zemřel Rudolf Němec...

 

 

Rudolf Němec, český malíř, grafik, básník a sochař
19. května 1936 - 12. března 2015

Rudolf Němec studoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole grafické a od 1955 - 1961 na VŠUP v Praze v ateliéru prof. A. Strnadel. Patřil k významným představitelům českého nonkonformního umění druhé poloviny 20. století, zejména proudu takzvané Nové figurace...více - nekrolog:

Obr.: Wikipedie

18.03.2015


Zemřel Karel Vysušil...

 

 

Karel Vysušil, český malíř, grafik a ilustrátor
14. listopadu 1926 - 7. prosince 2014

Karel Vysušil studoval v letech 1942–1945 na Škole dekorativních umění a 1945–1947 na AVU v Praze. Byl zakládajícím členem skupiny Máj a od r. 1952 členem SŠUG Hollar. K. Vysušil se věnoval především grafice a malbě, v šedesátých letech výrazně pracoval s abstrakcí. Později rozvíjel zejména litografickou tvorbu, grafiky spolu s kolážemi byly dominantním pólem jeho výtvarné tvorby poslední doby. Více:cs.wikipedia.org     art.ihned.cz
 
Obr.Karel Vysušil na křtu své monografie Barvy světa.Autor: www.vysusil.eu

09.12.2014


Zemřel prof. Pavel Škarka...

 

 

Prof. akad. soch. Pavel Škarka,
emeritní děkan Fakulty multimediálních komunikací a vedoucí Ateliéru průmyslového designu
* 26. 7. 1942, + 8. 9. 2014

Profesor Pavel Škarka patřil k významným osobnostem českého průmyslového designu. V tomto oboru byl uznávaným mezinárodním odborníkem a poradcem. Byl také pokračovatelem pedagogických tradic ve výuce designu v České republice. Sám se podepsal pod desítky realizovaných průmyslových návrhů, účastnil se mnoha výstav doma i v zahraničí, působil ve vědeckých a uměleckých radách, komisích a porotách.
Byl také jedním z prvních nositelů a realizátorů myšlenky vzniku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její Fakulty multimediálních komunikací, v jejímž čele stál jako děkan v letech 2002 -2005. Po další čtyři roky zastával funkci proděkana pro rozvoj této fakulty. Od roku 1999 až dosud byl vedoucím Ateliéru průmyslového designu.
Více:

15.09.2014


Zemřel Miroslav Kudrna...

 

 

PhDr. Miroslav Kudrna, teoretik umění, grafik
3. 1. 1935 - 31. 7. 2014

07.08.2014


Zemřela Eva Bužgová...

 

 

PhDr. Eva Bužgová, historička umění, publicistka, kurátorka
3. 3. 1930 - 15. 6. 2014

18.06.2014


Zemřela Adriena Šimotová...

 

 

Adriena Šimotová, česká malířka, grafička a sochařka
6. srpna 1926 - 19. května 2014

V Praze dnes ráno zemřela ve věku 87 let významná česká malířka a grafička Adriena Šimotová.
A. Šimotová patřila mezi výrazné představitele umělecké generace šedesátých let 20. století, proslavila se zejména svými netradičními uměleckými postupy, kterými zpracovávala hlavně textil a papír...více: ceskenoviny.cz   cs.wikipedia.org

19.05.2014


Zemřel Jiří Načeradský...

 


Foto: Jindřich Nosek (wikipedie)
 

Jiří Načeradský
český malíř, grafik, profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně
9. 9. 1939 - 16. 4. 2014

V letech 1957 – 1963 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady, 1968 a 1969 pobýval na stipendiích v Paříži, v období 1969 – 1989 byl jako umělec bojkotován komunistickým režimem, živil se restaurováním fasád historických budov,  po r. 1989 působil jako vedoucí Ateliéru figurální a monumentální malby na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, v r. 1991 byl jmenován profesorem.
Patřil k významným představitelům figurativní malby, byl vůdčí osobností tvorby nové figurace 60. let, která navazovala na groteskní tendence v českém umění.
Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, většiny regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá husa, v zahraničí 7 díly v Centre Georges Pompidou v Paříži - více: ceskenoviny.cz

17.04.2014


Zemřel Jaroslav Šerých...

 

 

Jaroslav Šerých, český malíř, grafik a ilustrátor
27. února 1928, Havlíčkův Brod - 23. března 2014, Praha

Jaroslav Šerých studoval v letech 1946 až 1950 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a Střední výtvarné škole v Turnově, v letech 1950 až 1957 pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady a prof. Vladimíra Pukla, poté následovala aspirantura u prof. Vladimíra Silovského. Věnoval se monumentální malbě, grafice (v technice suché jehly, leptu, litografie) a ilustraci (ilustroval literární texty českého i světového písemnictví určené jak dospělým, tak i dětem, a to jak v běžných, tak i v bibliofilských vydáních), později vytvářel též plastické měděné desky často doplněné barevnými smalty. Byl členem SČUG Hollar, umělecké skupiny M 57 a Umělecké besedy, účastnil se soutěží Grafika roku...více - cs.wikipedia  ceskenoviny.cz

 

 

25.03.2014


Zemřela Dana Jandová

 

 

Dana Jandová, česká grafička a malířka
16. 3. 1930 Praha - 31. 1. 2014

Dana Jandová se věnovala převážně krajinářským námětům, které ztvárňovala technikou barevného linorytu a dřevořezu. Její díla byla oceněna i na Grafice roku...

06.02.2014


Zemřel Jan Kubíček

 

 

Jan Kubíček, český malíř, grafik, ilustrátor a fotograf
30. prosince 1927 - 15. října 2013

Jan Kubíček se od konce 50. let se řadil k experimentálnímu proudu v českém umění, významné postavení vedle malby měla i Kubíčkova grafická tvorba, za níž byl oceněn v roce 1999 Cenou Vladimíra Boudníka...

16.10.2013


Zemřel PhDr. Jan Nepomuk Assmann...

 

  Dne 28. července 2013 zemřel ve věku 57 let český historik umění PhDr. Jan Nepomuk Assmann...

13.08.2013


Zemřel Oldřich Kulhánek

 

 

Oldřich Kulhánek, malíř, grafik a ilustrátor
26. února 1940 Praha - 28. ledna 2013 Praha

Ve věku 72 let v pondělí ráno náhle zemřel známý grafik Oldřich Kulhánek.
Oldřich Kulhánek vystudoval Výtvarnou školu V. Hollara a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. K. Svolinský). Věnoval se grafice, kresbě, ilustraci, tvorbě poštovních známek a bankovek. Vyučoval na zahraničních vysokých školách v USA. Uspořádal desítky autorských výstav doma i v zahraničí, účastnil se více než 250 mezinárodních přehlídek a soutěží. Za grafickou tvorbu získal desítky ocenění (1982 Stříbrná medaile za ilustraci, IBBA Lipsko; 1991 1. cena, 4.Biennial Exhibition of Prints, Wakayama). Jeho dílo je zastoupeno v domácích i zahraničních veřejných sbírkách, mj. Albertina, Vídeň; Centre Georges Pompidou, Paříž; Kupferstich-Kabinett Dresden; Stedelijk Museum Amsterdam; The Art Institute of Chicago.
Více:
novinky.cz

28.01.2013


Zemřel Vladimír Jiránek...

 

07.11.2012


Zemřel Bořivoj Borovský

 

 

Bořivoj Borovský, malíř, grafik a výtvarný pedagog
19. července 1933 Polička - 21. 7. 2012 Hradec Králové

Bořivoj Borovský absolvoval výtvarná studia v letech 1954–1958 na Vysoké škole pedagogické v Praze u profesorů Martina Salcmana, Cyrila Boudy a Karla Lidického. Od roku 1962 po více než třicet let učil malbu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, kde byl v roce 1990 jmenován docentem pro obor malba.
Jeho rozsáhlou malířskou, kreslířskou a grafickou tvorbu působící uceleným a sevřeným dojmem provázelo neustálé tvůrčí hledání.

 

20.08.2012


Zemřel Dalibor Chatrný

 

 

Dalibor Chatrný
28. 8. 1925 - 5. 7. 2012

V 86 letech zemřel Dalibor Chatrný, grafik a výtvarník, jehož tvorba je spjatá s Brnem. Učil na několika vysokých školách a byl vyznamenán mimo jiné i Cenou Ministerstva kultury ČR...více:


 

17.07.2012


Zemřela Petra Krupíková (1.10.1982 - 28.4.2012)

 

 

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že v sobotu 28. 4. 2012 tragicky  zahynula MgA. Petra Krupíková, odborná asistentka Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Eliška Čabalová a studenti ateliéru

03.05.2012


Zemřel Zdeněk Miler, český výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů...

 

01.12.2011


Zemřel kreslíř Winter-Neprakta

 

31.10.2011


Zemřel Raimund Ondráček...

 

03.10.2011


20. července 2011 zemřel Lucian Freud...

 

26.07.2011


Zemřel Zdeněk Sýkora...

 

 

Zdeněk Sýkora, český malíř a grafik
3. 2. 1920 - 12. 7. 2011

V úterý večer zemřel v Lounech ve věku 91 let Zdeněk Sýkora, světově uznávaný průkopník užití počítače ve výtvarném umění. 
Zdeněk Sýkora se narodil 3. 2. 1920; vystudoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde poté působil jako pedagog až do roku 1980...více:

V roce 2008 mu byla udělena Cena Vl. Boudníka
Grapheion 2008: Paralelní cestou - Grafická tvorba Zdeňka Sýkory

Obr.: Portrét Z. Sýkory (detail); © Grapheion

13.07.2011


Zemřel Ján Mančuška, držitel prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého...

 

07.07.2011


Zemřel Jaroslav Sůra

 


FOTO: Zbyněk Stanislav, ČTK
 

Jaroslav Sůra, český malíř a grafik
31. 3. 1929 - 24. 5. 2011

Ve věku 82 let zemřel v úterý v Praze akademický malíř a grafik Jaroslav Sůra. Za svou uměleckou činnost obdržel mnoho českých i zahraničních vyznamenání.
J. Sůra v roce 1954 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde byl žákem Karla Svolinského. Vytvářel volnou i užitou grafiku, malby, ilustrace, plakáty, grafický design a typografie...(novinky.cz)   Více:   K. Míšek a L. Sýkorová k Sůrovým osmdesátinám:

 

25.05.2011


Zemřel Pravoslav Rada

 

 

Sochař a jeden z nejvýznamnějších českých keramiků Pravoslav Rada zemřel v sobotu 23. 4., pouhé dva dny před koncem své retrospektivní výstavy "P. Rada! Paráda!"  v pražském Uměleckoprůmyslovém museu.
Pravoslav Rada se narodil 14. října 1923 v Železném Brodě, v letech 1939 až 1943 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v Podkrkonoší, v letech 1943 až 1949 pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. P, Rada se podílel na úspěšné československé expozici na Expo 1958 v Bruselu, své plastiky uplatnil i na světových výstavách v Montrealu a v Ósace v letech 1967 a 1970... více ct24:

 

26.04.2011


Zemřel Miroslav Tichý

 

 

Miroslav Tichý, český amatérský fotograf a malíř
20. listopad 1926  - 12. dubna 2011

M. Tichý studoval v letech 1945 - 1948 na AVU v Praze v ateliéru Jána Želibského,  v létě 1948 ze studií odešel. V 50. - 80. letech se věnoval malbě, kresbě a grafice, v 70. letech 20. století postupně přešel k fotografii. Jeho první samostatná fotografická výstava se uskutečnila v roce 2004 na Bienále v Seville. V roce 2005 následovala velká retrospektiva ve výstavní síni Kunsthaus v Curychu a v roce 2006 pak první Tichého výstava v České republice v Domě umění města Brna. Více: wikipedia

Obr.: M. Tichý v roce 1991

 

13.04.2011


Zemřela Jitka Válová...

 

  Ve věku 88 let zemřela v neděli malířka Jitka Válová, která spolu se sestrou Květou patřila k nejvýznamnějším českým výtvarníkům své generace...

28.03.2011


Zemřela Věra Jirousová ...

 

 

Věra Jirousová, historička umění a básnířka
25. února 1944 - 27. února 2011

Ve věku 67 let zemřela v noci 27.2. básnířka, historička umění a signatářka Charty 77 Věra Jirousová. Narodila 25. února 1944 v Praze, v letech 1963 až 1970 studovala na katedře dějin umění Filozofické fakulty UK v Praze a v letech 1971 až 1975 pracovala v Ústavu dějin umění ČSAV. Po podpisu Charty 77 ale nesměla až do roku 1989 v oboru pracovat. Po roce 1989 působila v redakcích časopisů Ateliér a Výtvarné umění, v odboru umění MK, v kulturní rubrice Lidových novin, ve Sbírce moderního a současného umění NG v Praze a v Památníku národního písemnictví...více:ihned.cz

28.02.2011


Zemřel malíř a grafik Jindřich Novák

 

 

Jindřich Novák, český malíř a grafik
* 18. 8. 1923  + 26. 1. 2011

J. Novák studoval v letech 1941 - 42 na soukromé škole kreslení a reklamy Rotter v Praze, od konce 50. let 20. století vystavoval na řadě skupinových přehlídek malířské a grafické tvorby, v posledních letech se pravidelně účastnil jednotlivých ročníků soutěže GRAFIKA ROKU.  

 

06.02.2011


Zemřela Olga Čechová

 

    

Olga Čechová, česká grafička, malířka, ilustrátorka
6. 4. 1925  -  24. listopadu 2010

Více o autorce v Kronice:

29.11.2010


Zemřel Otakar Slavík

 

 

Ve Vídni zemřel v noci na sobotu 6. 11. ve věku 78 let český malíř Otakar Slavík.
Otakar Slavík (nar. 18. 12. 1931 v Pardubicích) patřil k předním českým poválečným malířům abstrakce a koloristické figurální malby. Studoval malbu v ateliéru E. Nevana na PF v Bratislavě, absolvoval pak v roce 1955 na UK v Praze. Po podpisu Charty 77 odešel v roce 1980 do Rakouska. V poslední době vystavoval v Roudnici nad Labem a v pražském Topičově salonu...více lidovky.cz

08.11.2010


Zemřel český sochař Hugo Demartini...

 

  Ve věku sedmdesáti devíti let zemřel sochař Hugo Demartini (* 11. července 1931), jedna z předních osobností českého sochařství. Svým dílem patří do tzv. české konstruktivistické školy, věnoval se převážně abstraktní geometrické tvorbě, v době normalizace mohl své práce vystavovat jen velmi omezeně. Dnes jsou jeho díla mimo jiné součástí sbírek Národní galerie. V roce 1990 byl jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze a byla mu udělena zlatá medaile Za zásluhy...více:ct24.cz

 

16.09.2010


Zemřel český výtvarník Lumír Šindelář...

 

  Ve věku 85 let zemřel přední český medailér Lumír Šindelář. Byl autorem přes 400 návrhů medailí, kterým vtiskl osobitý styl, jež oceňovali odborníci, numismatici i laická veřejnost. Jeho tvorba se však nesoustředila pouze na tuto obtížnou kategorii, byl zároveň malířem, sochařem i grafikem a přispíval též v monumentální podobě k výzdobě a výbavě pražských kostelů...ct 24 - 20.8.2010

23.08.2010


Zemřela Věra Janoušková

 

 

Věra Janoušková, česká sochařka
25. června 1922 - 11. srpna 2010

12.08.2010


Zemřel Sigmar Polke

 

   

Sigmar Polke, německý malíř a fotograf
13. února 1941 -  10. června 2010

Polke patřil k významným německým moderním výtvarníkům. Byl neúnavným experimentátorem, jeho tvorba byla plná parodií a kontroverzí... 

15.06.2010


Zemřela Běla Kolářová

 

  PRAHA - Ve věku 87 let zemřela v pondělí v Praze výtvarnice a vdova po Jiřím Kolářovi Běla Kolářová. Životní partnerka básníka a výtvarníka Jiřího Koláře stála se svojí tvorbou nezaslouženě v jeho stínu. Její tvorba je ale podle historiků umění pro českou výtvarnou kulturu neméně závažná a originální...

13.04.2010


Zemřela Anna Fárová

 

 

Anna Fárová, historička a teoretička fotografie
1. června 1928 - 27. února 2010

01.03.2010


Zemřela Věra Polcarová

 

11.02.2010


Zemřel profesor Witold Skulicz

 

 

Profesor Witold Skulicz, president  Mezinárodního trienále grafiky Krakov
+ 28. prosinec 2009

04.01.2010


Zemřel rakouský sochař Alfred Hrdlicka...

 

 

Alfred Hrdlicka, rakouský malíř a sochař českého původu
27. února 1928 – 5. prosince 2009

08.12.2009


Zemřeli Ladislav Sitenský a Jan Reich, významní čeští fotografové...

 

16.11.2009


Zemřel Pavel Brom


 

       

Pavel Brom, český grafik, malíř a ilustrátor
8. 5. 1938 - 4. 6. 2009

Se značným časovým zpožděním a lítostí oznamujeme, že v červnu 2009 zemřel Pavel Brom.

 

10.11.2009


Zemřel Antonín Sládek

 

 

Antonín Sládek, český malíř, grafik a ilustrátor
29. října 1942 - 31. října 2009

05.11.2009


Zemřela grafička Jarmila Mařanová...

 

02.11.2009


Zemřel Bogdan Kršić...

 

 

Bogdan Kršić, srbský grafik, prof. Univerzity umění v Bělehradě
1932 - 21. října 2009


 

27.10.2009


Zemřel malíř a grafik Karel Chaba...

 

 

Karel Chaba, český malíř a grafik
3. srpna 1925 - 26. srpna 2009

26.08.2009


Zpravodajství NG: Zemřel JUDr. Milan Jelínek...

 

21.08.2009


Zemřel Josef Lamka, tvůrce večerníčků...

 

 

Josef Lamka, výtvarník, scenárista, režisér a animátor
12. listopadu 1931 - 6. července 2009

23.07.2009


Zemřel český malíř a grafik Petr Melan...

 

 

Petr Melan, český malíř a grafik
2. 3. 1947  - 15. 5. 2009

21.05.2009


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS